AUTORZY: dr n. med.Jakub Lipski, lek. dent. Natalia Lipska

STRESZCZENIE:Płytka nazębna jest odpowiedzialna za występowanie chorób dziąseł i przyzębia. Aby im zapobiegać , ważne jest jej usuwanie. W tym celu stosuje się mechaniczne metody oczyszczania zębów, takie jak stosowanie szczoteczki do zębów, nici dentystycznej oraz szczoteczek międzyzębowych. W niektórych przypadkach środki chemiczne stosowane są jako uzupełnienie metod mechanicznych w celu ułatwienia kontroli płytki nazębnej i zapobiegania powstawania zapalenia dziąseł. Płyn do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną (CHX) jest najczęściej stosowanym i uważanym za złoty standard środkiem chemicznego wspomagania kontroli płytki.

SŁOWA KLUCZOWE: płytka nazębna, chlorheksydyna (CHX). choroby przyzębia

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 24 marca 2023 r.

Czytaj więcej

AUTORKI: Agnieszka Cegłowska, Katarzyna Nowak  

STRESZCZENIE: Mesjodens to najczęściej występująca postać zębów nadliczbowych. Jego obecność może powodować różnego rodzaju zaburzenia funkcjonalne lub anatomiczne w jamie ustnej, jak również być bezobjawowa. Nasza praca oparta jest na przeglądzie piśmiennictwa i opisie przypadku pacjentki przyjętej w Poradni Chirurgii Stomatologicznej Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Oddział Stomatologii z powodu objawów bólowych w obrębie przedniego odcinka szczęki. Diagnostyka radiologiczna ujawniła nieprawidłowe leczenie endodontyczne oraz uszkodzony mieszek zęba nadliczbowego. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi lekarzy na konieczność indywidualnego rozpatrywania metod leczenia w zależności od wieku pacjenta, a przede wszystkim symptomów występowania zębów nadliczbowych.

SŁOWA KLUCZOWE: mesjodens, zęby nadliczbowe, zęby zatrzymane, CBCT, leczenie chirurgiczne

KEY WORDS: mosiodens, supernumerary teeth, impacted teeth, CBCT, surgical 

ABSTRACT: Mesiodens is the most frequent form of supernumerary teeth. Its presence can cause various types of functional or anatomical disorders in the oral cavity, as well as be asymptomatic. Our work is based on a review of the literature and a case report of a patient admitted to the Dental Surgery Clinic of the Medical Center of the Medical University of Warsaw, Dentistry Department due to pain symptoms in the anterior jaw. Radiological diagnostics revealed incorrect endodontic treatment and a damaged follicle of the supernumerary tooth. The aim of the article is to draw the attention of physicians to the need to individually consider treatment methods depending on the patient's age and, above all, the symptoms of supernumerary teeth treatment.

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 24 marca 2023 r.

Czytaj więcej

AUTORZY: Izabella Kaczmarczyk, Borys Tomikowski  

STRESZCZENIE: Leczenie endodontyczne, niezależnie od przyczyny, jaka do niego doprowadziła, skutkuje znaczną utratą tkanek twardych zęba. Celem rehabilitacji protetycznej zębów leczonych endodontycznie jest odbudowa anatomii oraz wzmocnienie jego struktury, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia lub złamania. Dużym wyzwaniem jest uzyskanie szczelnej odbudowy, która trwale ochroni wypełnione kanały korzeniowe przed dostępem bakterii znajdujących się w jamie ustnej oraz wzmocni pozostałą strukturę zęba. Endokorony stanowią jedną z metod odbudowy zębów z martwą miazgą. Odbudowa ta wykorzystuje dużą powierzchnię komory zęba, stanowiącą stabilizację oraz metodę cementowania adhezyjnego zapewniającą odpowiednią mikroretencję. Endokorona stanowi alternatywę dla klasycznej odbudowy zębów leczonych endodontycznie przy użyciu wkładów koronowo-korzeniowych i koron. W dobie stosowanych powszechnie cementów adhezyjnych, nawet przy dużym zniszczeniu struktur naddziąsłowych, zwłaszcza zębów trzonowych, możliwe jest uzyskanie mocnego i stabilnego w czasie połączenia.

SŁOWA KLUCZOWE: endokorona, zęby leczone endodontycznie, odbudowa adhezyjna

KEY WORDS: endocrown, endodontically-treated teeth, adhesive restoration  

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 24 marca 2023 r.

Czytaj więcej

AUTORKI: dr hab. n. med. Małgorzata Pawińska, dr hab. n. med. Elżbieta Paszyńska

STRESZCZENIE: Próchnica zębów, jedna z najczęściej stwierdzanych chorób jamy ustnej na świecie, jest miejscowym procesem patologicznym wywołanym przez czynniki zewnątrzustrojowe polegającym na demineralizacji i rozpadzie twardych tkanek zęba (1). Mimo przeprowadzania licznych badań, dokładny etiopatomechanizm próchnicy nie został jeszcze w pełni wyjaśniony.

Niemniej jednak przyjmuje się, że rozwój zmiany próchnicowej związany jest ze skojarzonym działaniem kariogennych bakterii i węglowodanów, obecnych w płytce nazębnej oraz podatnością tkanek twardych zęba i odpowiednio długim czasem współwystępowania w/w czynników. Ograniczenie spożycia kariogennych węglowodanów i efektywne usuwanie płytki nazębnej, poprzez wdrażanie prawidłowych nawyków higienicznych i regularne stosowanie past do zębów już od najwcześniejszych lat, może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia jamy ustnej (2).

SŁOWA KLUCZOWE: Próchnica zębów, hydroksyapatyt , fluor,

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 7 pażdziernika 2022 r.

Czytaj więcej

AUTOR: lek. dent. Michał Godula

STRESZCZENIE: Wrodzony brak zawiązków zębów to coraz częściej występująca nieprawidłowość. Agenezja jest wynikiem zaburzeń w początkowym etapie rozwoju zębów. Leczenie pacjentów z brakiem jednego lub większej liczby zawiązków zębowych zwykle wymaga kompleksowego i złożonego leczenia, zapewniającego optymalne rezultaty przez długi okres czasu.

SŁOWA KLUCZOWE: hipodoncja, anodoncja, implanty, protetyka

KEY WORDS: hypodontia, anodontia, implants, prosthetic

ARTYKUŁ OPUBLIKOWANY: 7 października 2022 r.

Czytaj więcej

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA