Na stronie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Polityka prywatności firmy SPS- Piotr Szymański, (w skrócie SPS Media) wydawcy periodyków: Nowy Gabinet Stomatologiczny, Nowy Gabinet Ginekologiczny, Ginekologia plastyczna i rekonstrukcyjna oraz właściciela stron internetowych - www.nowygabinet.pl, www.szkolastomatologii.pl, www.szkolaokluzji.pl, www.e-ginekologia.pl

 

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług czy produktów oferowanych przez SPSMedia i związanych ściśle z tym celem, w szczególności umożliwienia dokonania rejestracji, logowania, złożenia zamówienia i dokonania zakupów, rozliczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy kontaktu. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 tej samej ustawy, dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji własnych działań marketingowych, dotyczących produktów lub usług SPS-Piotr Szymański z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kaczmarskiego 67/4, 02-679 Warszawa – w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody.

W przypadku rejestrowania się na stronę portali medycznych – www.nowygabinet.pl i www.e-ginekologia.pl wydawca zastrzega sobie prawo do wysyłania maili reklamowych na adresy internetowe osób, które zarejestrowały się na stronie, czym wyraziły chęć otrzymywania takich maili. W przypadku tych form działań marketingowych, wymagających zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną czy telefoniczną, otrzymywanie informacji o ofertach partnerów), użytkownik rejestrując się na stronie wyraża stosowną zgodę. Wówczas dane osobowe są przetwarzane także w celach objętych składanym oświadczeniem.

b) Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu rejestracyjnym, posiada nieskrępowany dostęp do dotyczących go danych. Użytkownik może dane te weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

c) Ochrona prywatności użytkowników SPS Media ma dla nas niebagatelne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników.

Kto jest administratorem danych osobowych firmy SPS-Piotr Szymański?

Administratorem danych osobowych użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników i uprawnionym do ich przetwarzania (zwanym dalej Administratorem), jest SPS – Piotr Szymański z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jacka Kaczmarskiego 67/4 02-679 Warszawa.

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych użytkowników należą:

a) Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko ci pracownicy lub współpracownicy SPS Media, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w stosownym zakresie i zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub dodatkowo zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.

b) System IT SPS Media spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Dla ochrony danych osobowych użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, Nr 100, poz. 1024 z późn. zm.) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnia wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy użytkowników?

1. Rejestracja

a) W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta na jednym z naszych portali. W przypadku założenia konta na portalu informacyjnym (www.nowygabinet.pl lub www.e-ginekologia.pl) wystarczy wpisać tylko adres mailowy w celu potwierdzenia poprawności założenia konta. W przypadku rejestracji na kurs poprzez stronę www.szkolastomatologii.pl, lub zamówienia prenumeraty jednego z naszych periodyków (poprzez strony www.nowygabinet.pl lub www.e-ginekologia.pl) wymagane jest podane pełnych danych pozwalających na wystawienia faktury oraz certyfikatu uczestnictwa (nr. prawa wykonywania zawodu).

b) Zarejestrowany użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.

c) Zarejestrowany i zalogowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub żądać całkowitego usunięcia swoich danych z bazy SPS Media, kontaktując się z Administratorem danych.

d) W trakcie rejestracji prosimy o adres e-mail – niezbędny do logowania do stron internetowych (e-mail jest identyfikatorem użytkownika) i komunikacji. Dane podane w trakcie rejestracji nie będą udostępniane przez SPS Media innym podmiotom.

2. Rejestracja na kurs (strona www.szkolastomatologii.pl)

a) W trakcie rejestracji na kurs prosimy o podanie nam niezbędnych danych

b) Rejestrując się na kurs, użytkownik wypełnia formularz i podaje w nim następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i wysłania faktury;

- adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do wysłania faktury lub certyfikatu ukończenia kursu;

- e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia i wysłania faktury;

- numer telefonu – niezbędny do kontaktu w przypadku zmian w kursie.

- numer prawa wykonywania zawodu – niezbędny do wystawienia certyfikatu

Dane podane podczas zamówienia (imię, nazwisko Ew. nazwa firmy, adres dostawy, telefon) mogą być udostępnione dostawcom przesyłek (operatorom pocztowym, przewoźnikom – kurierom), wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

3.Subskrypcja newslettera (strony: www.nowygabinet.pl i www.e-ginekologia.pl)

W przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji albo podczas składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane osobowe użytkowników pobierane automatycznie po wejściu na strony SPS Media

www.nowygabinet.pl; www.e-ginekologia.pl; www.szkolastomatologii.pl; www.szkolaokluzji.pl

System informatyczny, z którego korzysta SPS Media, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z www.nowygabinet.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na strony i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji stron internetowych w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

2. Polityka cookies

SPS Media stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle, oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

a) dopasowania zawartości witryn sklepu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika strony i odpowiednie jej wyświetlenie, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),

b) utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego po zalogowaniu - jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie sklepu internetowego,

c) tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),

d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych odpowiadających ich indywidualnym preferencjom i zamiłowaniom.

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy sklepu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z naszych stron nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

3. Google Analytics, Google AdWords

Na stronach internetowych obsługiwanych przez SPS Media używana są także technologie funkcjonalnie tożsamych lub zbliżonych do cookies, takich jak Google Analytics, Google AdWords. Zawarte w polityce prywatności informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszego sklepu internetowego.

Powierzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników

1. Jako Administrator danych osobowych użytkowników, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.

2. Udostępnienie danych osobowych użytkownika innym osobom lub instytucjom możliwe jest tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub na jego życzenie, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Kontakt

1. W sprawach związanych z realizacją zamówienia i dostarczeniem przesyłki z prenumeratą czasopisma SPS media kontaktuje się z użytkownikiem korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail. Tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez użytkownika numeru telefonu.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 22 844 49 42 lub poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 22 844 4942 lub poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: SPS Media. ul. Jacka Kaczmarskiego 67/4, 02-679 Warszawa.