Na stronie
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Procedura recenzowania

 1. Autorzy, przesyłając artykuł do "Nowego Gabinetu Stomatologicznego", wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.
 2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 3. Nadesłane teksty - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Sprawdzane i poprawiane są błędy gramatyczne i stylistyczne. W kolejnym etapie artykuł zostaje skierowany do redaktora merytorycznego. Recenzent nie może pochodzić z tej samej placówki, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu. Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych z autorem recenzowanego artykułu.
 4. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. 
 5. Recenzenci nanoszą na artykuł w trybie śledź zmiany uwagi merytoryczne i wyrażają swoje zdanie na temat artykułu przekazując redakcji swoją opinię:
 • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci;
 • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek;
 • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania;
 • tekst nie nadaje się do publikacji.
 1. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje dwie recenzje do wglądu.
 2. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor - redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
 3. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.