Na stronie
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Procedura recenzowania

 1. Autorzy, przesyłając artykuł do piblikacji na łamach periodyku "Nowy Gabinet Stomatologiczny", wyrażają tym samym zgodę na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania.
 2. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 3. Nadesłane teksty - oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Sprawdzane i poprawiane są błędy gramatyczne i stylistyczne. W kolejnym etapie artykuł zostaje skierowany do redaktora merytorycznego oraz recenzenta.
 4. Recenzent nie może pochodzić z tej samej placówki, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu. Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych z autorem recenzowanego artykułu.
 5. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją. 
 6. Recenzenci wyrażają swoje zdanie na temat artykułu przekazując redakcji swoją opinię:
 • tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci;
 • tekst nadaje się do publikacji po wprowadzeniu poprawek – w recenzji opisują jakie poprawki nalezy umieścić;
 • tekst wymaga wprowadzenia istotnych poprawek i ponownego zrecenzowania;
 • tekst nie nadaje się do publikacji.
 1. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje recenzje do wglądu.
 2. W przypadku decyzji o publikacji tekstu, dochodzi do konsultacji na linii autor - redakcja, co do wprowadzenia ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
 3. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora. 
 4. Artykuł może zostać umieszczony na łamach papierowego wydania periodyku "Nowy Gabient Stomatologiczny" lub na stronie internetowej nowygabinet.pl w zakładce "Prace naukowe" lub w obu miejscach równocześnie.

Recenzencji współpracujący z periodykiem "Nowy Gabient Stomatologiczny" i "nowygabinet.pl"

1. Dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska - Specjalista protetyki stomatologicznej. Adiunkt w Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM (redaktor merytoryczny)

2. Dr n. med. Michał Paulo - Katedra periodontologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

3. Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmieleska - Emerytowany adiunkt Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.