W najnowszym numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego rozpoczniemy publikację 16 odrębnych zgód pacjenta na różne procedury stomatologiczne. Formularze te zostały przygotowane przez prawników specjalizujących się w prawie medycznym. Formularze będziemy drukować prze cztery kolejne wydania Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Aby mieć pewność otrzymania ich wszystkich prosimy o zaprenumerowanie Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Roczny koszt to tylko 80 zł. Jak to zrobić? Kliknij tutaj.

W dobie Internetu anonimowe nękanie wszystkich i wszystkiego nie zna granic. Kilka mało konstruktywnych, negatywnych wpisów skutecznie może zniechęcić potencjalnych klientów do odwiedzenia naszego gabinetu. Dlatego trzeba być po pierwsze świadomym roli internetowych wpisów, a po drugie walczyć o pozytywny wizerunek swojej działalności. Jednym ze sposobów dbania o swój PR jest…

Zakładając lub prowadząc własny gabinet dentystyczny warto przyjrzeć się sytuacji materialnej Polaków. Aż 16 proc. obywateli nie stać na dentystę (na podstawie "diagnozy społecznej" prof. Janusza Czapińskiego). To zwyczajnie oznacza, że co szóstego Polaka nie stać na prywatne leczenie.

Komisja Europejska oraz Parlament Europejski pracują nad wprowadzeniem Europejskiej Legitymacji Zawodowej w formie elektronicznego certyfikatu. Uznawanie kwalifikacji poszczególnych grup zawodowych nie będzie odbywać się automatycznie. Jednak Rada Europejska Lekarzy Dentystów aktywnie działała w kwestii uznania kwalifikacji dentystów.

Na lekarzach, w tym lekarzach dentystach ciąży obowiązek prawny (wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku) zgłoszenia każdego napotkanego przypadku przemocy w rodzinie i wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”. Tymczasem po analizach Rzecznik Praw Dziecka uznał, że lekarze nie angażują się w procedurę.

Na leczenie zębów w Polsce wydaje się rocznie około 8 mld zł – takie dane przedstawia firma analityczna PMR z Krakowa. Ta suma rośnie z roku na rok, a w 2013 roku ma osiągnąć ok. 13 mld złotych! Stosunkowo niewielu pacjentów (ok. 20 proc.) leczy swe zęby w ramach NFZ. Według Głównego Urzędu Statystycznego średnia opłata za wypełnienie…

 

24 kwietnia pojawiła się zbawienna nowelizacja dla wszystkich spóźnialskich, którzy nie zdołali jeszcze przedłużyć upoważnienia do wykonywania testów specjalistycznych przez placówki, które nie posiadają akredytacji. Chodzi o bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego…

Ustawa o wyrobach medycznych, określa pracownie (przeważnie niewielkich przedsiębiorstw) „wytwórcami wyrobów medycznych na zamówienie”. Wymóg rejestracji wyrobów jest w Polsce bardzo kosztowny i wymaga logowania się na obcojęzycznych serwisach. Pojawiają się wątpliwości, czy nie została naruszona zasada proporcjonalności, o której wspomina Konstytucja RP w artykule 31 ust 3.

Minister Zdrowia nie powinien decydować o sposobie dostępu do centralnego systemu informacji w ochronie zdrowia pacjentów zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Regulacje dotyczące rejestrów zawierających dane o chorobie pacjenta powinny być zawarte w odrębnej ustawie sejmu. Zgodnie z Konstytucją (art. 31 i art. 51 Ustawy Zasadniczej) tylko na mocy ustawy obywatel jest zmuszony do ujawnienia danych na swój temat.

Czytaj całość >>>

Więcej artykułów…