fot. 123rf.com

Nad zmianą przepisów dotyczących kontroli zwolnień lekarskich pracuje rząd. – W efekcie kontrolujący i kontrolowani będą lepiej znać swoje prawa i obowiązki. Ale też więcej e-ZLA może być kwestionowanych – poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

Maciej Miłkowski złożył na ręce minister zdrowia Izabeli Leszczyny rezygnację z funkcji wiceministra zdrowia. Teraz wnioskiem musi zająć się premier Donald Tusk. Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzja o odejściu z resortu zdrowia należała do samego wiceministra.

fot. 123rf.com

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosował postulaty wynikające z analizy rynku utylizacji odpadów medycznych. Rozważane jest zniesienie regionalizacji, dopuszczenie alternatywnych metod unieszkodliwiania odpadów zakaźnych, zwiększenie współpracy szpitali i samorządów. Zdaniem urzędu pozwoli to zmniejszyć koszty unieszkodliwiania odpadów nie tylko szpitalom i podmiotom leczniczym, ale również zakładom kosmetycznym czy studiom tatuażu.

fot. 123rf.com

Zostało niecałe pół roku do wpisania się do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Taki obowiązek mają przedstawiciele trzynastu zawodów medycznych. Ten obowiązek mają między innymi asystentki i higienistki stomatologiczne.

fot. 123rf.com

Mobilnym dokumentem poświadczającym prawo wykonywania zawodu będą mogli posługiwać się lekarze i lekarze dentyści. Będzie to możliwe dzięki aplikacji mObywatel. Tym samym medycy będą mogli zrezygnować z tradycyjnej formy tego dokumentu, którego wzór się nie zmieni.

fot. 123rf.com

O przywrócenie egzaminu ustnego, jako obowiązkowej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologii, zaapelowała do ministra zdrowia Rada ds. rozwoju stomatologii. Aktualnie osoby, zdające Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, które uzyskały co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi z części pisemnej egzaminu, są zwolnione z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES.

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA