Naczelna Izba Lekarska chce zmian dotyczących wystawiania recept na bezpłatne leki dla dzieci i seniorów. Aktualnie do tego uprawnieni są tylko lekarze pracujący w jednostkach mających podpisaną umowę z NFZ-em. Po zmianach również lekarze dentyści mogliby wystawiać recepty na darmowe leki.

Stwierdzeniem naruszenia prawa w kwestii wyrażenia zgody przez pacjenta na zabieg oraz prawa do informacji kończy się 7 na 10 postępowań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta. Jest to dowodem na to, że choć zgoda pacjenta co do zasady jest ważna bez względu na formę, jakiej została wyrażona, to lekarze i lekarze dentyści są narażeni na liczne roszczenia.

W Niemczech pacjent wystąpił do lekarki dentystki o wydanie kopii dokumentacji medycznej w celu pociągnięcia do odpowiedzialności za zarzucane jej błędy. Dentystka zażądała od pacjenta opłaty za przygotowanie pierwszej kopii swojej dokumentacji medycznej. Choć sprawa miała miejsce w Niemczech, to zastosowano rozwiązania ogólnoeuropejskie.

O egzekwowanie obowiązujących przepisów łamanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy swoje uprawnienia uzyskali w trybie uproszczonym, zaapelowała Wielkopolska Rada Lekarska. – Rozwiązania przyjęte w pandemii i przedłużone dla medyków z Ukrainy są wadliwe i utrzymywanie ich nie ma już uzasadnienia – twierdzą przedstawiciele WIL.

Lekarze dentyści nie są upoważnieni do wystawania recept z oznaczeniem „DZ” i „S”, uprawniających do przyznawania bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz seniorów – przypomina Śląska Izba Lekarska. To ograniczenie nie dotyczy tylko dentystów. Problemów prawnych z wystawianiem darmowych recept jest więcej.

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty podpisał Minister Edukacji i Nauki w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Dojdą nowe egzaminy – OSCE, będzie więcej zajęć z pacjentem oraz obowiązkowe zajęcia z komunikacji z pacjentem.

Teraz pacjentom łatwiej będzie uzyskać odszkodowania za błędy medyczne. Zamiast batalii sądowych będą się odbywać postępowania administracyjne, prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta. Wyrok zostanie wydany w 3 miesiące, a odszkodowanie zastanie wypłacone z budżetu państwa dzięki nowelizacji przepisów, które weszły w życie 6 września br. Ważna uwaga: te wytyczne dotyczą tylko zdarzeń medycznych finansowanych z pięniedzy publicznych.

Listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach na jesienną rekrutację udostępniło Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Jest dostępnych ponad 2000 więcej miejsc niż jesienią 2022 r. W tym roku jest dostępnych 6262 miejsc w trybie rezydenckim i 10 118 w pozarezydenckim.

Nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, której celem jest wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny – czyli tzw. energetyków – osobom poniżej 18. roku życia oraz zakazu sprzedaży takich napojów na terenie szkół i innych jednostek oświatowych oraz w automatach, podpisał prezydent Andrzej Duda.

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA