Wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą są zobowiązane do środy 15 marca 2023 r.  złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi za rok 2022 r.

Sprawozdanie to składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy BDO (Baza Danych o Odpadach) do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o wyrobach medycznych. Najważniejsze zmiany dotyczą sposobów reklamowania. Wielu lekarzy i kierowników przychodni zastanawia się, jak nowe przepisy wpłyną na funkcjonowanie gabinetów.

W Internecie można znaleźć coraz więcej firm, które oferują zwolnienia z pracy lub receptę – on-line „od ręki”. Prawnicy ostrzegają jednak lekarzy, że jeśli konsultacja lekarska nie ma faktycznie miejsca, to przekazanie płatności za zwolnienie lekarskie można potraktować jako przekazanie łapówki za wystawienie dokumentu przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

W ciągu 5 lat liczba sądowych postępowań karnych w sprawach dotyczących błędów medycznych wzrosła o 35%, wyraźnie rośnie też liczba pozwów i wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego. To efekt wzrastającej świadomości praw pacjentów oraz rozwoju systemu obywatelskiego poradnictwa prawnego. Sama Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych udzieliła w kończącym się roku 654 nieodpłatnych porad prawnych.

Proponowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczą m.in. reklam suplementów diety. Nie będą mogli w nich występować prawdziwi i fikcyjni przedstawiciele zawodów medycznych, zakazane będzie także wykorzystywanie przedmiotów kojarzonych z zawodem lekarza. Za reklamę suplementu niezgodną z przepisami firma zapłaci karę od 10 tys. do miliona złotych - informuje Prawo.pl.

1 lipca 2022 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Na podstawie tej ustawy większość pracowników medycznych otrzymała podwyżki. A co z pracownikami nie medycznymi? Oni też powinni otrzymać podwyżki, najpóźniej od 1 stycznia 2023 r.

Więcej artykułów…