Opłata produktowa za każdy plastikowy kubek na napoje jest pobierana Od 1 stycznia tego roku. Wynosi ona 20 gr za sztukę. Gabinet stomatologiczny, Jako użytkownik końcowy, nie musi tej opłaty pobierać od Pacjenta i odprowadzać jej do urzędu marszałkowskiego. Powinien ją pobrać dostawca kubków do gabinetu, więc teoretycznie za każdy kubek opłatę produktową uiści gabinet, kupując je z hurtowni. Jednak część prawników sadzi, że zakup kubków do gabinetu powinien być zwolniony z tej opłaty.

Opinia biegłego lekarza w postępowaniu cywilnym jest niezwykle Ważnym dowodem. Czasem od tego dowodu zależy wynik całego postępowania. Zdarza się, że strona niezadowolona z opinii biegłego decyduje się na powoływanie kolejnych biegłych, co wydłuża postępowanie i zwiększa jego koszty, a ma prowadzić do osiągniecia korzystnego dla strony wyroku. Sąd bada jednak, czy powołanie kolejnego dowodu z opinii biegłego nie stoi w sprzeczności z zasadą ekonomii procesowej i czy jest konieczne do ustalenia wiedzy fachowej.

Po opublikowaniu rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. W sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów powstało wiele wątpliwości. W tym rozporządzeniu odmówiono lekarzom dentystom możliwości zdobycia umiejętności z zakresu sedacji płytkiej. Czy w związku z tym muszą przestać wykonywać procedurę sedacji w swoich gabinetach? Czy sedacja płytka i sedacja wziewna to ta sama procedura? Kto może wszczepiać implanty? O oficjalne stanowisko poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia.

Błąd medyczny popełniony podczas zabiegu spowodował długotrwałe Dolegliwości bólowe pacjentki. Zadośćuczynienie dla pacjentki zostało Uzależnione od okresu przez jaki odczuwała ból. Sąd uznał, że lekarka wprowadziła pacjentkę w błąd twierdząc, że po tego typu zabiegach musi boleć. W jaki sposób potoczył się przypadek w wyniku, którego pacjentka otrzymała odszkodowanie.

Publikacja rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów wzbudziła wiele emocji. Oczywiście treść tego rozporządzenia nie jest zaskoczeniem, bowiem prace nad nim trwały już dość długo. Jednak wejście w życie tego przepisu wiele zmienia w funkcjonowaniu lekarzy.

W praktyce zdarza się, że lekarze dentyści nie tylko nie biorą zgody na piśmie na zabiegi tzw. Podwyższonego ryzyka, ale nawet, kiedy je wezmą, Bagatelizują obowiązek informowania pacjenta o możliwych powikłaniach. Jest to nieprawidłowa praktyka, która może wiązać się z koniecznością zapłaty odszkodowania, nawet w przypadku, gdy lekarz nie popełni błędu medycznego.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2024
2023
2022
2021
2020
2019

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA