Naczelna Rada Lekarska odniosła się do niespełnionej obietnicy Ministerstwa Zdrowia, dotyczącej przekazania funduszom regionalnym NFZ środków na zapłaty za wykonaną pracę lekarzy dentystów w ciągu pierwszego półrocza 2023 r. Ministerstwo obiecało dodakowe 140 milionów złotych.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że wciąż wzrastają ceny usług stomatologicznych. W sierpniu 2023 r. – w stosunku do lipca 2023 r. – wzrosły o 0,4 proc. To więcej niż w lipcu (wobec czerwca – 0,3 proc.). Z kolei wzrost cen usług stomatologicznych, w ujęciu rocznym, wyniósł w sierpniu 2023 r. aż 13,7 proc., przy średniej w sektorze zdrowie wynoszącej 9,7 proc.

Ustalono kwotę, która w najbliższych kilkunastu dniach zostanie przekazana na nadwykonania w stomatologii. Chodzi o 140 milionów złotych, które pochodzą z środków publicznych. Informacje na ten temat przekazała Naczelna Rada Lekarska.

Sektor medyczny notuje najszybszy wzrost wynagrodzeń – tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Wzrosła nie tylko ogólna pula nakładów na opiekę zdrowotną, która ma nadal rosnąć, ale znaczenie ma też osadzenie minimalnych wynagrodzeń w odniesieniu do średniego wynagrodzenia w gospodarce.

W wielu miejscach w Polsce widać większe zainteresowanie leczeniem zębów finansowanym ze środków publicznych. Przedstawiono dane dotyczące najczęściej wykonywanych w 2022 r. świadczeń stomatologicznych finansowanych z tych środków.

Wciąż pojawiają się informacje o wzroście cen w stomatologii. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu 2023 r. ceny usług stomatologicznych wzrosły o 15,2% rok do roku. Jeśli chodzi o ujęcie miesięczne usługi stomatologiczne podrożały o 1,4% w porównaniu do 1,1% w lutym 2023 r.

Lekarze i lekarze dentyści opłacający składki członkowskie na izby lekarskie mogą uwzględniać je w kosztach uzyskania przychodu. Przypomina o tym Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku. Konkretną analizę w tej kwestii przygotowała główna księgowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA