Narodowy Fundusz Zdrowia w III kwartale tego roku przeprowadził tylko dwie kontrole w placówkach stomatologicznych. W sumie przeprowadzono ogólnie 133 kontrole na realizację umów w tym okresie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Placówki najczęściej dopuszczały się uchybień przez nieprawidłowe kwalifikowanie i sprawozdawanie świadczeń do rozliczenia.

Czy w koszyku świadczeń gwarantowanych znajdzie się leczenie zębów trzonowych i przedtrzonowych? Czy dorośli będą mogli leczyć kanałowo na NFZ wszystkie zęby? Za takimi rozwiązaniami jest Rada Przejrzystości AOTMiT. Rada uznała za zasadne zakwalifikowanie, jako świadczeń gwarantowanych, kilku procedur stomatologicznych związanych z leczeniem kanałowym, ale nie tylko.

Ponad 7 miesięcy trzeba czekać, by dostać się do lekarza dentysty na NFZ. Jest to jeden z najgorszych wskaźników w całym sektorze ochrony zdrowia w Polsce, biorąc pod uwagę nawet to, że kolejki te skróciły się o ponad 1,3 miesiąca w porównaniu do poprzedniego badania. Z najnowszego raportu Barometr WHC wynika również, że jeszcze dłużej trzeba czekać na wizytę u ortodonty.

Nie tylko gabinety leczące w ramach NFZ notują w ostatnim czasie większe zainteresowanie wizytami. Wydłużają się także kolejki do prywatnych gabinetów dentystycznych. W I kw. br. w czterech województwach pacjenci odczuwający ból czekali na wizyty w gabinetach stomatologicznych jeden dzień – wynika z danych NFZ-u. W pozostałych (tzw. stabilnych) przypadkach czas oczekiwania wynosił w całej Polsce średnio 15 dni. Jednak w czterech województwach trwało to nawet do 28 dni.

Lekarze dentyści alarmowali, że NFZ pogorszył i tak fatalne zasady finansowania stomatologii. Obecnie Fundusz rozsyła aneksy do umów, lekarze doczytali się w nich w nich niepokojących informacji o limitach. Czy będzie limitowanie zabiegów na NFZ?

Weszło w życie zarządzenie prezesa NFZ-u wprowadzające nową wycenę świadczeń stomatologicznych m.in. z zakresu stomatologii zachowawczej, chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Stało się tak po kilku miesiącach oczekiwania. Co się zmieniło?

Rezygnacje ze świadczeń w ramach NFZ. To nie jest dobra informacja dla mieszkańców zachodniej części Polski. Kolejnych sześć gabinetów dentystycznych ubyło z wielkopolskiej mapy, która wskazuje miejsca, gdzie udzielane są świadczenia w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pogotowie stomatologiczne. NFZ w województwie kujawsko-pomorskim wielokrotnie ogłaszał postępowania konkursowe na świadczenia stomatologii doraźnej w tym regionie, systematycznie zwiększając kwotę ryczałtu. W styczniu za 12-godzinny dyżur oferował 1500 zł. Jednak chętnych na pomoc w weekendy i święta nie było, więc w lutym konkurs, z powodu braku ofert, unieważniono. Co się zmieniło?

Dolny Śląsk to kolejny region w kraju, w którym systematycznie spada liczba gabinetów leczących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielu dentystów twierdzi, że proponowane przez NFZ stawki są zupełnie nierentowne.

NFZKonkurs ofert na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie Przemyśla ogłosił podkarpacki oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresowani lekarze dentyści mogą składać oferty w siedzibie podkarpackiego NFZ-u, przy ul. Zamkowej 8 w Rzeszowie, do 19 maja 2022 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA