Rezygnacje ze świadczeń w ramach NFZ. To nie jest dobra informacja dla mieszkańców zachodniej części Polski. Kolejnych sześć gabinetów dentystycznych ubyło z wielkopolskiej mapy, która wskazuje miejsca, gdzie udzielane są świadczenia w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pogotowie stomatologiczne. NFZ w województwie kujawsko-pomorskim wielokrotnie ogłaszał postępowania konkursowe na świadczenia stomatologii doraźnej w tym regionie, systematycznie zwiększając kwotę ryczałtu. W styczniu za 12-godzinny dyżur oferował 1500 zł. Jednak chętnych na pomoc w weekendy i święta nie było, więc w lutym konkurs, z powodu braku ofert, unieważniono. Co się zmieniło?

Dolny Śląsk to kolejny region w kraju, w którym systematycznie spada liczba gabinetów leczących w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Wielu dentystów twierdzi, że proponowane przez NFZ stawki są zupełnie nierentowne.

NFZKonkurs ofert na udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych na terenie Przemyśla ogłosił podkarpacki oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Zainteresowani lekarze dentyści mogą składać oferty w siedzibie podkarpackiego NFZ-u, przy ul. Zamkowej 8 w Rzeszowie, do 19 maja 2022 r., od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

NFZZ postępowań konkursowych rezygnuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Propozycjami kolejnych aneksów stara się zapewnić formalne potrzeby opieki stomatologicznej. Tymczasem NRL zwraca uwagę na niezwykle trudną sytuację w opiece stomatologicznej, finansowanej ze środków publicznych.

pomoc medyczna dla uchodźcówPomoc medyczna dla uchodźców. NFZ poinformował, że w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy i wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Świadczenia dla obywateli Ukrainy rozliczy NFZ, w taki sam sposób jak dla Polaków.

wyceny w stomatologiiPrzedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej podczas specjalnej konferencji prasowej mówili o tym, że wycena punktacji w katalogu świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych, pozostaje niezmieniona od 13 lat. Stawki wypłacane lekarzom dentystom w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia nie przystają do rzeczywistości.

NFZCoraz więcej lekarzy dentystów decyduje się na zakończenie współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powodem są oczywiście za niskie wyceny. Można tu chociażby podać przykład wyceny ekstrakcji zęba, która została ustalona na poziomie trzydziestu złotych. Wielu dentystów twierdzi, że urąga to współczesnym standardom wartościowania procedur zabiegowych.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZ apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zwróciło się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Chodzi o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania gwarantowanych świadczeń stomatologicznych. W drugiej połowie 2022 r. na terenie większości województw wygasają dotychczasowe umowy.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy denystówSamorząd lekarski twierdzi, że stawianie na nieskoordynowaną profilaktykę, przy szczupłości środków na całe leczenie stomatologiczne, jest skazywaniem dużej części pacjentów na poważny rozwój już istniejących schorzeń jamy ustnej. Takie wnioski wyciągnięto po interpelacji grupy posłanek w sprawie możliwości odrębnego kontraktowania świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki przez higienistki stomatologiczne.

Więcej artykułów…