Wymagająca samokontrola

Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić, to najważniejsza zasada etyczna lekarza, o której pamięta każdy, kto wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, niesie pomoc pacjentowi. Można zadać sobie pytanie, czy słowa znanej każdemu lekarzowi sentencji odnoszą się tylko i wyłącznie do fachowego świadczenia zdrowotnego, czy można też rozumieć je jako przewidywanie wszelkich zagrożeń, jakie niesie jego udzielenie?

Autor: dr n. prawniczych Maciej Gibiński


Nie będzie asystentek stomatologicznych!!!

W sierpniu ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o naborze do szkół kształcących w zawodzie asystentek stomatologicznych. Rozpoczęty właśnie rok akademicki będzie ostatnim, w którym przyszłe asystentki stomatologiczne będą mogły zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie.

Autor: Przemysałw Tórz


Proteza dobrze udokumentowana

Proteza dobrze udokumentowana Dobra proteza to nie tylko proteza dobrze wykonana, ale również taka, która ma odpowiednią dokumentację. Warto o tym pamiętać, bo ta dokumentacja jest wymagana przez prawo.

Autor: Tomasz Popielski


Nie zawieszaj praktyki

Każdy lekarz dentysta jest uprawiony do prowadzenia działalności gospodarczej. Firma dentysty musi być pisana do ewidencji działalności gospodarczej. Na podmiocie wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej spoczywa obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu, jeśli uległy zmianie dane dentysty objęte wpisem.

Autor: Przemysław Gogojewicz


„Miękkie” kompetencje dentysty

Chociaż kluczową rolę w pracy lekarza odgrywają kwalifikacje medyczne, to jednak wciąż niedoceniane przez niektórych kompetencje „miękkie” zadecydują ostatecznie o jego sukcesie zawodowym.

Autor: Piotr Szymański


Przenoszą pacjentów w wirtualny świat

Wirtualna rzeczywistość sposobem walki z dentofobią? W gliwickim gabinecie Dentysta.eu, jako pierwszym w Polsce, zastosowano wirtualne okulary Cinemizer OLED, które dosłownie odcinają pacjenta od otaczającej go rzeczywistości i przenoszą w inny świat.

Autor: Piotr Szymański


43 tys. bezpłatnych przeglądów dentystycznych

Dobiegła końca ogólnopolska akcja bezpłatnych przeglądów dentystycznych Instytutu Blend-a-med Oral-B, nad którą patronat medialny objął Nowy Gabinet Stomatologiczny. Od 16 czerwca do 30 września wykonano 43891 bezpłatnych przeglądów dentystycznych.

Autor: Piotr Szymański

 

Roszczenia pacjenta

Roszczenia odszkodowawcze mogą być zgłoszone nawet po wielu latach od zdarzenia. Dlatego lekarze powinni znać przepisy odnoszące się do przedawnienia roszczeń, wynikających z błędów lekarskich.

Autor: Tomasz Popielski


Odmowa przyjęcia pacjenta

Lekarz stomatolog, który ma podpisaną umowę z NFZ, może odmówić przyjęcia pacjenta tylko w przypadku, gdy pacjent nie opłacił składki zdrowotnej. W każdym innym przypadku gabinet współpracujący z NFZ musi udzielić pacjentowi pomocy.

Autor: Przemysław Gogojewicz


Odpowiedzialność lekarza zatrudnionego na kontrakcie

Praca lekarzy na kontratakach w podmiotach leczniczych jest obecnie bardzo popularną formą zatrudnienia. Wiąże się ona zazwyczaj z wyższymi zarobkami, ale niesie ze sobą również pewne niedogodności i to nie tylko w postaci zwiększonej biurokracji.

Autor: Tomasz Popielski


Zgoda pacjentów na leczenie

Pacjent przychodząc na wizytę do lekarza, tym samym wyraża zgodę na leczenie. To prawda, ale nie do końca. Jeśli lekarz ma zamiar wykonać poważniejsze zabiegi, powinien uzyskać od pacjenta pisemną zgodę.

Autor: Piotr Szymański


Lupy stomatologiczne - wklejane czy na zawiasach

W poprzednim numerze „Nowego Gabinetu Stomatologicznego” szczegółowo opisaliśmy zasady doboru lup stomatologicznych, przedstawiając wszystkie istotne parametry techniczne.

Autor: Piotr Szymański


Długie życie unitu

Żeby cieszyć się długą i bezproblemową pracą unitu stomatologicznego, należy zadbać o kilka, z pozoru błahych, a w rzeczywistości bardzo istotnych, spraw. Dotyczy to zarówno montażu urządzenia, jak i jego późniejszej eksploatacji.

Autor: Janusz Mroczkowski


Preparacja zęba pod koronę w 10 minut

Preparacja zęba pod koronę jest ważnym etapem pracy stomatologa-protetyka. Obecnie na rynku istnieje wiele zestawów wierteł, które zostały zaprojektowane i skomponowane, aby ulepszyć wszystkie etapy opracowania zęba. Obecnie preparacji poświęca się wiele wykładów, seminariów i kursów praktycznych.

Autor: Andrzej Zavadka


Fluorek cyny i jego zastosowanie w stomatologii

Skuteczność fluorku cyny (II) jest powszechnie znana. Był on jednym z pierwszych źródeł jonów fluoru stosowanym w profilaktyce próchnicy.

Autor: dr Zbigniew Raszewski


Dotacje Unijne

Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny. Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014 – 2020 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju.


Właściwości czyszczące past do zębów

Zadaniem pasty do zębów jest czyszczenie powierzchni zębów, usuwanie płytki nazębnej, resztek jedzenia, przebarwień oraz biofilmu. Pasty do zębów zawierają składniki, które ścierają z powierzchni zębów niepotrzebne substancje.

Autor: dr Zbigniew Raszewski


Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

Główną ideą i misją Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi jest integracja łódzkiego środowiska lekarzy dentystów i pomoc w wykonywaniu przez nich swojego zawodu.

Źle wykonany zabieg?

Czego mogą żądać pacjenci. Roszczenia pacjentów w przypadku nieprawidłowo wykonanego zabiegu mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Choć większość zasadnych odszkodowań pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe, to trzeba wiedzieć, z jakimi roszczeniami lekarz może mieć do czynienia.

Autor: Tomasz Popielski


Światło w gabinecie

Gabinet stomatologiczny wymaga dość specyficznego źródła światła, o odpowiedniej barwie, wysokim współczynniku odwzorowania światła słonecznego i pulsacji. Co ciekawe, światło się starzeje i nie trzyma zadanych parametrów. Co 8-10 lat należy wymienić świetlówki i ich oprawy, gdyż ubytek światła może wynieść nawet 30 proc.

Autor: Piotr Szymański


Wyposażenie gabinetu udzielającego świadczeń NFZ

Prawo polskie dość szczegółowo określa, jak powinien być wyposażony gabinet stomatologiczny, w którym są wykonywane zabiegi w ramach kontraktów
z NFZ. Definiuje także, jakie powinno być wykształcenie osób pracujących w gabinecie. Chcąc podpisać kontrakt z NFZ-em, gabinet powinien spełniać te wymogi. Są one trochę ostrzejsze niż w przypadku gabinetów działających tylko prywatnie.

Autor: Przemysław Gogojewicz


Oczy uzbrojone w lupy

Standardem pracy lekarza dentysty w drugiej dekadzie XXI wieku jest używanie urządzeń poprawiających widoczność pola zabiegowego. Ci, którzy  zaczęli używać mikroskopu lub lup, już nie wyobrażają sobie, jak można było bez nich pracować. Nic więc dziwnego, że na stoiskach ze sprzętem stomatologicznym aż roi się od mikroskopów i systemów komputerowych powiększających obraz pola zabiegowego. Jest też pytanie, czy osoby  używające okularów korekcyjnych mogą korzystać z lup i jakich.

Autor: Piotr Szymański


Przepisy prawne na recepty

Każdy lekarz, udzielając świadczeń medycznych, ma prawo ordynować pacjentom leki. Może je przepisać na recepcie zlecając pacjentowi ich wykupienie
i przyjmowanie w domu, może je podawać pacjentom podczas pobytu w szpitalu czy w gabinecie podczas zabiegu. Recepty lekarskie stanowią  dokumentację medyczną zewnętrzną, są traktowane przez prawo jako dokument, a ich wypisywanie regulują odpowiednie akty prawne.

Autor: Agnieszka Bzdyk


Jakie materiały i elementy wykończeniowe zastosować w gabinecie

Dobierając wyposażenie oraz materiały wykończeniowe, które mają być zastosowane w gabinecie stomatologicznym, trzeba brać pod uwagę nie tylko przepisy sanitarne (materiały mają nadawać się do mycia i dezynfekcji), ale także ich jakość i estetykę. Przy tym tworzony wystrój ma służyć co najmniej kilka lat. Właściwie dobrane materiały zapewnią zarówno pacjentom, jak i pracownikom zadowolenie z komfortowej przestrzeni.

Autor: Marta Maliszewska

Nie zawsze winny jest lekarz

Rozwój medycyny powoduje skomplikowanie procesu leczenia, a tym samym przyczynia się do skomplikowania odpowiedzialności prawnej za prowadzone leczenie. Często poruszanym tematem w mediach jest kwestia odpowiedzialności lekarzy. Błąd w sztuce lekarskiej, niedbalstwo czy też wina organizacyjna podmiotu leczniczego odmieniane są w mediach przez różne przypadki, nawet jeżeli do końca nie są one prawidłowo rozróżniane i  podciągane są pod jeden wspólny termin błędu lekarskiego.

Autor: Tomasz Popielski


Ubezpieczenie OC lekarzy
Lekarze w swojej pracy zawodowej narażeni są na odpowiedzialność finansową, którą mało kto byłby w stanie samodzielnie ponieść. Na pomoc  przychodzą ubezpieczenia, jednak trzeba nie tylko je mieć, ale również wiedzieć, jak z nich korzystać. Ubezpieczyciel wcale nie jest chętny do wypłaty odszkodowania.

Autor: Tomasz Popielski


Konkurs ofert
Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ jest umowa zawarta pomiędzy funduszem a lekarzem. Suma kwot zobowiązań NFZ-u wobec przychodni nie może przekroczyć wysokości kosztów przewidzianych na ten cel. Zgodnie z wytycznymi NFZ stomatolodzy, którzy mają podpisany kontrakt z funduszem, są zobowiązani do udzielania świadczeń pacjentom z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Autor: Przemysław Gogojewicz


Zmiany koloru zębów
Coraz więcej osób zwraca uwagę na swój wygląd zewnętrzny. Nieodzowną jego częścią są białe i zdrowe zęby. Dlatego rynek producentów produktów do higieny oraz do wybielania zębów w ciągu ostatniej dekady potroił swoją wielkość. Część tego typu produktów jest sprzedawana jako środki higieniczne (pasty), inne jako kosmetyki (niskie stężenie substancji wybielających), a jeszcze inne jako wyroby medyczne.

Autor: dr Zbigniew RaszewskiLasery w periodontologii i implantologii
Innowacyjne zastosowanie laserów, w porównaniu z innymi metodami leczenia, daje znakomite rezultaty zarówno w periodontologii jak i implantologii. Umożliwiają one osiągnięcie lepszego efektu zabiegowego procedur wykonywanych nieoperacyjnie. Dodatkowo pacjenci po leczeniu laserowym również
odczuwają mniejszy dyskomfort podczas zabiegów chirurgicznych.

Autor: Ilay Maden


Strach niejedno ma imię
Dentofobia. To ona sprawia, że nawet dorosłych mężczyzn ogarnia obezwładniający strach, a dzieci uciekają z płaczem. Wizyta u dentysty. Jak wynika z przeprowadzonych badań, podobne uczucia wiąże z nią niemal połowa Polaków. Dlaczego tak się dzieje?

Autor: Piotr Szymański


Estetyczna strona gabinetu
Przy projektowaniu gabinetu stomatologicznego szczególną uwagę zwraca się na spełnienie wszystkich wymogów określonych przepisami,  rozporządzeniami i normami, aby umożliwić prowadzenie w nim działalności leczniczej. Równie ważna powinna być dbałość o walory estetyczne gabinetu.

Autor: Marta Maliszewska


Nie taki gabinet straszny
Pacjent gabinetu lekarskiego czy stomatologicznego rzadko wspomina wizytę jako przyjemne doświadczenie. Często złe wrażenie wywołane jest  wyglądem i atmosferą miejsca związanego z leczeniem. Są metody, aby wprowadzić pacjenta w przyjemny nastrój już od progu gabinetu.

 Autor: Piotr Szymański

Złamane narzędzie

W trakcie leczenia kanałowego może dojść do złamania i pozostawienia narzędzia w kanale. Gdy to się stanie, z prawnego punktu widzenia trzeba pamiętać o kilku istotnych kwestiach, z których najważniejszy jest spokój.

Autor: Tomasz Popielski


Dekalog lekarza

Niniejszy artykuł powstał po przeanalizowaniu kart historii choroby w placówkach ambulatoryjnych, w skład których wchodziły praktyki zawodowe oraz podmioty lecznicze wykonujące działalność stomatologiczną. W trakcie przeprowadzonych analiz skontrolowano 640 kart historii zdrowia i choroby pacjentów leczonych prywatnie oraz w ramach kontraktów z NFZ.

Autor: dr n. prawniczych Maciej Gibiński


Mały pacjent

Dzieci stają się pacjentami gabinetu stomatologicznego, gdy są jeszcze bardzo małe. Jeżeli pierwszy kontakt ze stomatologiem jest przyjemny i dziecko czuje się dobrze w gabinecie, rodzi się zaufanie. Dziecko oswaja się z wizytami i z lekarzem. Pierwsza wizyta ma wpływ na przyszły stosunek do leczenia. Ważne, żeby jak najwcześniej dziecko poczuło, że stomatologa nie trzeba się bać.

Autor: Marta Maliszewska


Zagraniczni turyści leczą zęby w Polsce

Z roku na rok rośnie liczba zagranicznych gości, którzy w okresie zimowym odwiedzają polskie kurorty i ośrodki narciarskie, nie tylko w celach turystycznych, ale również licząc na oszczędności w leczeniu zębów. Turystyka medyczna, nastawiona na ten cel, doczekała się nawet swojej polskiej nazwy – denturyzm.

Autor: Piotr Szymański


Nakładkowe wybielanie zębów

Od przeszło dwóch dekad wybielanie zębów jest coraz bardziej popularne. Zabieg ten ma wielu zwolenników, ale są również przeciwnicy, którzy uważają, że niekorzystnie wpływa na zęby i powinien być wykonywany tylko w ostateczności. Pogląd ten wynika z informacji pochodzących z przed 15-20 lat, kiedy pierwsze środki wybielające dostępne na rynku amerykańskim były bardzo agresywne ze względu na niskie pH oraz wysokie stężenie nadtlenku wodoru (sięgające nawet do 40 proc). Dziś zabiegi wybielania są o wiele bezpieczniejsze, głównie dzięki zupełnie nowym preparatom.

Autor: dr Zbigniew Raszewski


Zagrożenia korupcyjne

Z przedstawicielem handlowym koncernu medycznego możemy umówić się tylko poza godzinami pracy. Nie wolno nam przyjąć od niego prezentu, jeśli jego wartość księgowa przekracza 100 zł. Na podarku musi być logo firmy. Jeśli firma sponsoruje szkolenie, musimy dostać od niej PIT – 8C. W przeciwnym wypadku możemy zostać posądzeni o korupcję, nawet gdy prowadzimy prywatny gabinet.

Autor: prawnik Wojciech Szefke


SMS od dentysty?

Czemu nie! Kliniki stomatologiczne, które wysyłają swoim pacjentom SMS-owe przypomnienia o zbliżającej się wizycie, zanotowały wyraźną poprawę frekwencji pacjentów w umówionych terminach. Jej wzrost szacowany jest aż na 27 proc. Jeśli w gabinecie mamy problem z frekwencją pacjentów, warto zastanowić się nad zastosowaniem takiego systemu.

Autor: Piotr Szymański

Autoklaw: kupić używany czy nowy

Polska weszła do Unii Europejskiej, co wymusiło wprowadzenie nowych obostrzeń prawnych. Zatem, decydując się na zakup autoklawu, trzeba na nowo zaznajomić się z przepisami i podjąć istotną decyzję: kupujemy sprzęt nowy, czy używany?

Autor: Piotr Szymański


Wybielanie zębów w gabinecie za pomocą lasera Er: YAG

Zabiegi wybielające przeprowadzane w gabinetach stomatologicznych polegają na nałożeniu żelu wybielającego, zawierającego stosunkowo wysoki odsetek H2O2, na zęby.

Autorzy: Tugrul Sari, Aslihan Usumez Bezmialem


Tablice sanitarne

Procedura sanitarna – Podstawowe zasady utrzymania czystości

Procedura sanitarna – zasady stosowania preparatów dezynfekujących.


Zgoda na zabiegi medyczne pacjenta niepełnoletniego

O nowoczesności gabinetu stomatologicznego stanowią nie tylko wysokiej klasy specjaliści oraz sprzęt, ale także troska o dobro pacjenta i poszanowanie jego praw.

Autor: Tomasz Popielski


Wady i zalety chlorheksydyny
Liczne badania pokazują, że chlorheksydyna potrafi w znacznym stopniu zredukować ilość mikroorganizmów występujących na skórze, powierzchni zębów, w ślinie oraz płytce
nazębnej.

Autor: dr Zbigniew Raszewski


Przyjazny gabinet

Gabinet – przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością – powinien zapewniać możliwość korzystania z pomieszczeń dla pacjentów w sposób niewymagający pomocy
osób trzecich. Dzięki dobrym rozwiązaniom przestrzennym osoba o ograniczonej sprawności będzie się czuła bezpiecznie i wygodnie.

Autor: Marta Maliszewska


Mikroszczelina

Podczas używania różnych materiałów w obrębie jamy ustnej bardzo często następuje zjawisko mikroszczeliny. Może być to tworzenie się przerwy pomiędzy dwoma strukturami
w skali mikro lub nano. Przyczyn powstawania tego zjawiska można dopatrywać się w kilku rodzajach czynników.

Autor: dr Zbigniew Raszewski


Obowiązki sprawozdawcze lekarza przedsiębiorcy

W pierwszym kwartale każdego roku lekarze i lekarze dentyści są zobowiązani do składania sprawozdań z funkcjonowania gabinetu. Są to obowiązki, które nakłada na właścicieli przychodni szereg ustaw.

Autor: Agnieszka Bzdyk


Jakość od zawsze i na zawsze

W tym roku mija 50 lat, od kiedy został sprzedany pierwszy sprzęt dentystyczny firmy A-dec. Początki firmy były skromne: Ken i Joan Austin tworzyli pierwsze konstrukcje w pojedynczej niewielkiej hali.

Tablice Sanitarne
Publikujemy kolejne trzy tablice sanitarne. Dotyczą one przygotowania gabinetu przed przyjęciem pacjenta, czynności które trzeba wykonać na koniec dnia oraz planu mycia poszczególnych pomieszczeń i części przychodni. Procedury są niezbędne w gabinecie. Powinny zostać dołączone do dokumentacji gabinetu.

Procedura sanitarna - zasady stosowania preparatów dezynfekujących.

Procedura sprzątania gabinetów zabiegowych i innych pomieszczeń wchodzących w skład placówki zdrowia.

Procedura: czynności wykonywane po przyjęciu pacjenta - postępowanie z wiertłami, igłami oraz zużytymi materiałami


Sanepid kontroluje coraz więcej
Kilku lekarzy zaalarmowało naszą redakcję, że Sanepid postanowił kontrolować w ich gabinetach poprawność oceny realizowania wymogów postępowania w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. O co chodzi – pytali zdumieni.

Autor: dr n. prawniczych Maciej Gibiński


Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w placówce medycznej
Prowadzenie placówki medycznej wiąże się z regularnymi kontrolami ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrole te mają charakter regularny i wynikają, z odpowiednich uprawnień nałożonych przez Ustawodawcę na odpowiedni organ administracji publicznej.

Autor: dr n. prawniczych Maciej Gibiński


Funkcjonalny gabinet
Przychodnia i jej poczekalnia wywołują u pacjenta pierwsze wyobrażenie o kompetencjach lekarza. Choć logicznie rzecz biorąc wygląd gabinetu nie ma nic wspólnego z umiejętnościami lekarza, to większość pacjentów ocenia lekarza na podstawie pierwszego wrażenia.

Autor: Marta Maliszewska


Licówki, coraz modniejsze
Licówki to rodzaj uzupełnienia, które już na dobre zagościło w gabinetach stomatologicznych. Od lat 80. XX wieku, kiedy zaczęły szybko rozwijać się techniki adhezyjne, możliwy stał się rozwój wielu technologii w materiałoznawstwie stomatologicznym. Pierwsze licówki pojawiły się już w latach 30 XX, wówczas akrylowe, stosowane przez Charlesa Pincusa dla poprawy estetyki uśmiechu u aktorów w Hollywood.

Autor: dr n. med. Anna Kochanek-Leśniewska


Koncepcja TwinLight w stomatologii
Lasery są wykorzystywane jako narzędzia pomocnicze, jak również niezależne w badaniach naukowych. Używane są niemal we wszystkich dziedzinach stomatologii. Przedstawiamy przegląd najczęściej wykorzystywanych w stomatologii aplikacji koncepcji leczenia TwinLight.

Autorzy: Ilay Maden, Ozge Erbil Maden, Zafer Kazak

 

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA