Już 2504 osoby zdobyły uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S, czyli dotyczące nadzorowania działalności stomatologicznych aparatów rentgenowskich. Zaświadczenia te są wydawane od 2007 roku. Ministerstwo przygotowało nowe zasady zdobywania tych uprawnień.

Ministerstwo Zdrowia pod koniec lutego opublikowało nowe rozporządzenie określające warunki bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Dotyczy to również ekspozycji stomatologicznych

System radiografii Visteo z czujnikiem CMOS, z warstwą fibrooptyczną i scyntylatorem, wykonanym w technologii CsI, zapewnia realną rozdzielczość obrazu na poziomie 20 pl/mm, bez zakłóceń. Parametry systemu skracają czas badania i ułatwiają pozycjonowanie (jeden pozycjoner dla wszystkich zdjęć). Największą jednak innowacją jest sposób połączenia czujnika ze stacją, sterującą przewodem wprowadzonym w ramkę pozycjonera, całkowicie eliminującym jego uszkodzenie i w efekcie kosztowną wymianę czujnika.

Ciąża, a RTG. Najwięcej kontrowersji budzi wykonywanie badań radiologicznych u kobiet ciężarnych. Jeżeli jednak zdecydujemy się na wykonanie zdjęcia u pacjentki w ciąży i chcemy ją przekonać do słuszności naszej decyzji, należy być świadomym  nie tylko  skutków oddziaływania promieniowania na nienarodzone dziecko, ale także przepisów prawa medycznego.

Badania radiologiczne należą do najczęściej zlecanych badań przez lekarzy stomatologów. Stanowią one jedno z głównych Ľródeł informacji o przeprowadzonym leczeniu i pozostają integralną częścią każdej kartoteki medycznej. Wraz ze wzrostem liczby aparatów rtg instalowanych w gabinetach stomatologicznych, zwiększa się dostępność pacjentów do badań i lawinowo wzrasta liczba wykonywanych zdjęć.