Wiadomości
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W „Nowym Gabinecie Stomatologicznym” publikowane są: artykuły poglądowe, prace oryginalne, doniesienia naukowe, opisy przypadków klinicznych, metaanalizy i systematyczne przeglądy piśmiennictwa o charakterze medycznym, mające na celu szczegółowe przedstawienie nowych metod leczenia w zakresie stomatologii i dziedziń pokrewnych. W szczególny sposób kładziemy nacisk na prace opisujące wykorzystanie najnowszej techniki (aparatury, sprzęt urządzenia) w procesach leczenia i profilaktyki.

 

Publikujemy też prace z zakresu szeroko pojętego zarządzania gabinetem stomatologicznym, w szczególności zwracając uwagę na najnowsze akty prawne będące wytycznymi Polskiego Rządu do sprawowania we właściwy sposób opieki zdrowotnej  nad pacjentem.

Adresatem prezentowanych artykułów są zwłaszcza lekarze stomatolodzy pracujący we własnych gabinetach ambulatoryjnych, a w drugiej kolejności Ci pracujący w specjalistycznych szpitalach.

Wymagania formalno-prawne

Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że:

praca nie była wcześniej publikowana w innym czasopiśmie, na stronie internetowej i innych polach eksploatacji,

wszyscy autorzy artykułu zaakceptowali ostateczną formę artykułu i wyrażają zgodę na jego publikację w „Nowym Gabinecie Stomatologicznym” oraz na stronach internetowych periodyku – www.nowygabinet.pl,

stosowne badania zostały przeprowadzone w zgodzie z wymogami Komisji Bioetycznej oraz lokalnego ustawodawstwa.

w czasie badań były przestrzegane prawa pacjentów zgodnie z zasadami zawartymi w Konwencji Helsińskiej.

Autorzy wykorzystujący materiały pochodzące z innych źródeł powinni uzyskać zgodę na wykorzystanie tych materiałów u autorów pracy i w wydawnictwie, gdzie zostały opublikowane (redakcja nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dopełnienie tych formalności).

Jeśli badanie było sponsorowane lub współfinansowane, należy umieścić informację o źródle finansowania (np. badanie kliniczne, grant statutowy, instytucjonalny, MNiSW lub inne).

Nadesłane prace podlegają korekcie (polonistycznej i merytorycznej) przez przynajmniej dwóch korektorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia komentarza redakcyjnego.

Przygotowanie artykułu

Dopuszczalnym formatem elektronicznych plików tekstowych jest *.doc,

objętość pracy nie powinna przekraczać 7 stron maszynopisu (14 tys. znaków), w szczególnych sytuacjach Redakcja może jednak zwiększyć limit objętości,

propozycje wyróżnienia tekstu należy zaznaczyć pismem półgrubym (bold),

dopuszcza się używania ogólnie przyjętych międzynarodowych skrótów medycznych, wytłumaczenie ich pełnej nazwy powinno znaleźć się przy pierwszym ukazaniu się w treści artykułu,

Układ pracy

Tekst publikacji powinien składać się z następujących:

 • Nadtytuł;
 • Tytuł;
 • LEAD – 3-4 zdaniowe streszczenie artykułu;
 • APLA -  słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • tekst artykułu;
 • podziękowania;
 • piśmiennictwo;
 • opisy tabel i rycin;
 • ryciny, zdjęcia i tabele;
 • pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów pracy wraz z tytułem naukowym.

Piśmiennictwo

piśmiennictwo powinno być ułożone w kolejności cytowań – należy je umieszczać wyłącznie na końcu dokumentu,

odnośniki do pozycji piśmiennictwa w tekście należy wpisywać w skrypcie górnym, np.: 1, lub w nawiasach zwykłych, jeżeli zachodzi potrzeba użycia więcej niż jednego odnośnika, np.: (1, 2, 5); nie należy mieszać obu sposobów,

liczba cytowanych prac nie może przekraczać 40.

Przy cytowaniu pozycji artykułów z czasopism należy podać nazwiska wraz z inicjałami pierwszych 3 autorów pracy (przy większej liczbie autorów dodaje się wyrażenie „i wsp.”), tytuł pracy, skrót tytułu czasopisma wg Index Medicus, rok wydania, numer tomu (rocznika) i strony zajęte przez artykuł.

cytowanie rozdziałów z książek powinno zawierać: autora rozdziału, tytuł rozdziału, a następnie po „W:” autora (redaktora) książki, tytuł całości, miejsce wydania, nazwę wydawcy, rok wydania, strony zajęte przez cytowanie.

Ryciny i tabele

Grafikę i ryciny należy dostarczyć w postaci oddzielnych plików, o rozdzielczości 300 dpi, w formatach: jpeg, bmp, tiff, eps; tabele – w oddzielnych plikach doc lub xls, uwaga: słaba jakość techniczna elementów graficznych może być podstawą do ich odrzucenia,  w tekście należy zaznaczyć miejsce rycin, zdjęć i tabel, ponumerować je oraz redagować na oddzielnej stronie formatu A4 pt. „Opis rycin i tabel”,

Redakcja zastrzega sobie prawo tworzenia lub korekty wykresów na podstawie załączonych danych.

Nadsyłanie prac

Prace przygotowane zgodnie z ww. zasadami prosimy wysyłać:

drogą internetową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (metoda preferowana) lub

listownie na nośniku CD/DVD-ROM na adres pocztowy:

SPS-Media, ul. Modzelewskiego 67/4, 02-679 Warszawa.

Redakcja nie zwraca nadesłanych prac.