inwestor wynajął lokal użytkowy o powierzchni 135 m², usytuowany w parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, aby prowadzić w nim działalność ambulatorium stomatologicznego. na podstawie przeprowadzonego przez siebie bilansu powierzchni użytkowej założył, że uda się w nim wydzielić cztery gabinety stomatologiczne. Do jednego z nich miał być dodatkowo wstawiony pantomograf.   

Gdy inwestorzy skontaktowali się z naszą pracownią z prośbą o zaprojektowanie układu funkcjonalnego wnętrza, byli już właścicielami lokalu usługowego usytuowanego w parterze budynku wielorodzinnego. Planując prowadzenie działalności ambulatorium stomatologicznego z trzema gabinetami, pracownią RTG i sterylizatornią, zdecydowali się na lokal o powierzchni 86,09 m².

Inwestor jest właścicielem placówki, w której leczenie pacjentów odbywało się w dwóch gabinetach stomatologicznych. Większy z nich był dwustanowiskowy. Gdy pojawiła się szansa dokupienia sąsiedniego lokalu usługowego, inwestor postanowił z niej skorzystać i rozbudować istniejące ambulatorium.

Lokal, w którym prowadzona była działalność gabinetu stomatologicznego, mieścił się w pawilonie usługowym usytuowanym na osiedlu mieszkaniowym. Ta lokalizacja bardzo odpowiadała właścicielowi, problemem z czasem okazała się jednak zbyt mała powierzchnia placówki (ok. 60 m²). Niestety, wszystkie lokale w budynku użytkowano i nie było możliwości jego rozbudowy. Gdy więc zwolnił się lokal sąsiadujący z ambulatorium, inwestor zdecydował się na jego kupno. Dzięki temu zyskał dodatkowe 60 m² powierzchni, o które mógł powiększyć swoją placówkę.

Gdy inwestorzy skontaktowali się z naszą pracownią z prośbą o zaprojektowanie układu funkcjonalnego wnętrza, byli już właścicielami lokalu usługowego usytuowanego w parterze budynku wielorodzinnego. Planując prowadzenie działalności ambulatorium stomatologicznego z trzema gabinetami, pracownią RTG i sterylizatornią, zdecydowali się na lokal o powierzchni 86,09 m².

Inwestorzy byli w posiadaniu działki, na której planowali wznieść budynek przeznaczony na prowadzenie usługowej działalności medycznej – stomatologicznej. Na danym terenie nie obowiązywał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, konieczne więc było uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Przy okazji rozbudowy zabytkowej kamienicy, w której na pierwszym piętrze funkcjonowało ambulatorium, inwestor chciał objąć zakresem prac także pomieszczenia wchodzące w jego skład. Przede wszystkim należało sprawdzić, czy spełniają one wymogi określone obowiązującymi przepisami i, w razie potrzeby, wprowadzić w placówce niezbędne zmiany.

Inwestor kupił lokal usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze. Planował zaaranżowanie powierzchni 140 m² na działalność gabinetu stomatologicznego. Pomimo tego, że budynek powstał w 1986 r., spółdzielnia dysponowała dokumentacją projektową i wiele kwestii technicznych można było rozstrzygnąć na podstawie rysunków archiwalnych. Część informacji wymagała jednak sprawdzenia dla uniknięcia ewentualnych problemów na etapie wykonywania prac.

Inwestorka kupiła lokal usługowy o powierzchni 94,5 m² w prężnie rozwijającej się części warszawskiej Pragi. Znajdował się w parterze nowego, oddawanego do użytkowania budynku mieszkalnego z usługami na kondygnacji przyziemia. Gabinet stomatologiczny miał być pierwszą działalnością prowadzoną w lokalu. Projekt budowlany zakładał wydzielenie tylko pomieszczenia sanitarno-higienicznego. Resztę przestrzeni zaprojektowano jako open space, przeznaczając ją do indywidualnej aranżacji dla potrzeb docelowej funkcji.

Gabinet przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością powinien dawać im możliwość samodzielnego korzystania ze wszystkich pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów. Dzięki właściwym rozwiązaniom przestrzennym osoba o ograniczonej sprawności ma czuć się w placówce bezpiecznie i wygodnie. Najczęściej, myśląc o dostosowaniu przestrzeni dla osób niepełnosprawnych, bierze się pod uwagę potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy również pamiętać o osobach z ograniczoną sprawnością motoryczną, z wadami wzroku, niewidzących, niedosłyszących lub słabosłyszących. Ważne jest także ułatwienie dostania się do lokalu i korzystania z poszczególnych pomieszczeń osobom z wózkami dziecięcymi, bagażem, osobom starszym, dzieciom, osobom z ograniczeniami kognitywnymi, a także osobom wysokim i niskim.

FOT. BARTOSZ MARCINAK (BARTOSZMARCINIAK.COM)

Praca stomatologa związana jest z wykonywaniem zadań, wymagających dużej precyzji i dokładności. Dlatego ważne jest, aby zadbać o właściwe oświetlenie gabinetu stomatologicznego, które zapewni komfort pracy lekarza.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA