Zły stan zębów i dziąseł może przyczyniać się do powstawania chorób ogólnoustrojowych, a także ich cięższego przebiegu, powikłań czy też mniejszej efektywności terapii. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, problem próchnicy dotyczy niemal każdego dorosłego Polaka oraz 82% sześciolatków[1].  Co więcej, dane dotyczące Polski z najnowszego raportu WHO Global Oral Health pokazują, że aż 46% przypadków próchnicy wśród dzieci w wieku do 9 lat nie jest leczonych, natomiast częstotliwość utraty zębów u osób w wieku 20+ wynosi blisko 12%[2]. 20 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Z tej okazji warto przypomnieć o znaczeniu i prostych zasadach profilaktyki próchnicy oraz o tym, jak ważne jest kształtowanie prawidłowych nawyków już od najmłodszych lat.

Wpływy z podniesionej składki zdrowotnej nie finansują leczenia pacjentów

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) wskazuje, że zmieniona składka zdrowotna – zgodnie z założeniami autorów Polskiego Ładu – powinna przynieść 7 mld zł rocznie dodatkowych wpływów do NFZ. Jednak na mocy nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zniesiono dotacje z budżetu państwa do NFZ na realizację zadań o wartości 5,9 mld zł rocznie, a jednocześnie przeniesiono z budżetu państwa na NFZ obowiązek finansowania zadań kosztujących 1,2 mld zł rocznie – czyli łącznie 7,1 mld zł. W praktyce oznacza to, że Polski Ład wygenerował dodatkowe 7 mld zł rocznie wpływów do NFZ z tytułu składki zdrowotnej, a następnie całość tych środków została wykorzystana nie na leczenie pacjentów – lecz po to, by budżet państwa zaoszczędził na dotacjach.

Miliony pacjentów obecnie uprawiają tak zwaną turystykę stomatologiczną. Na tańsze leczenie zębów pacjenci przyjeżdżają również do Polski. Już w najbliższych miesiącach znowu można spodziewać się większej liczby pacjentów z zagranicy. Wiosną i latem chętniej przyjeżdżają, łącząc leczenie ze zwiedzaniem.

Rok 2023 jest szczególnie wyjątkowy dla firmy Stern Weber Polska – a wszystko za sprawą 30-lecia marki Stern Weber w Polsce. Prezes Zarządu i założyciel firmy – Krzysztof Błażejczyk wraz z całym swoim zespołem przedstawiają konkretne plany związane z celebracją tej rocznicy. Rozbudowa siedziby, Dni Targowe - dedykowane klientom czy fakultet dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to tylko część z działań, jakie zostały przygotowane przez Stern Weber Polska.

Powstał projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym. W związku z nim, może zostać wprowadzony całkowity zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży poniżej 18. roku życia. O ich szkodliwości wielokrotnie informowali pracownicy Narodowego Instytutu Badawczego PZH - Państwowy Instytut Badawczy.

Rozpoczął się ogólnopolski projekt realizowany przez trójkę partnerów: Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Stomatologię enel-med oraz Septodont – akcja „Rozdajemy uśmiechy na zdrowie”. Projekt jest skierowany do rodziców dzieci w wieku 3-12 lat, ma na celu wyrabianie od najmłodszych lat dobrych nawyków w zakresie zdrowia jamy ustnej.

We wrocławskim hotelu Old Town Haston odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Był to czas podsumowań, refleksji i podziękowań, ale to także cezura oddzielająca kadencje pracy władz naszej organizacji. Podczas spotkania wyłoniony został nowy Zarząd Główny i nowy Prezydent, którzy będą wyznaczać kierunki działania naszego Towarzystwa w ciągu najbliższych czterech lat – informują władze PTS-u.

W Internecie wciąż pojawiają się tak zwane „hity stomatologiczne”, na które nabierają się głównie młodzi ludzie chcący w szybki sposób osiągnąć lśniący uśmiech. Lekarz dentysta Michał Kaczmarek w nagranym przez siebie wideo opowiada o trzech „instagramowych stomatologicznych ściemach”, które w ostatnim czasie stały się szczególnie modne.

Stomatologia to procedury, przepisy, technologie, wiedza, ciągły rozwój - czytamy na stronie PTS-u. To także ludzie – pacjenci, których na co dzień otaczamy opieką, ale także ci, z którymi współpracujemy, bez których pomocy praca lekarza dentysty nie byłaby równie efektywna, a niekiedy w ogóle możliwa. Powiada się, że „każdy jest kowalem swojego losu”, ale mądrość ta nie ma zastosowania w każdym przypadku. A ci, których los nie zależy w pełni od nich samych, niekiedy mogą liczyć tylko na pomoc innych osób. Tak jak Monika Dąbrowska, asystentka i higienistka stomatologiczna.

Więcej artykułów…