Polskie największe uczelnie wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Pytania dotyczyły zasadniczych kwestii dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, między innymi kadry naukowo-dydaktycznej, nauczania przedmiotów przedklinicznych i klinicznych oraz wyników nauczania.

W opinii samorządu lekarskiego zmiany proponowane przez Ministra Edukacji i Nauki w standardach kształcenia nadal nie są adekwatne do potrzeb studentów kierunków lekarskich i nie będą gwarantować jakości kształcenia, a w następstwie leczenia. Zdaniem Prezydium NRL rozporządzenie MEiN ma na celu ułatwienie prowadzenia studiów na kierunku lekarskim uczelniom niewystarczająco przygotowanym do realizacji tego zadania.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie w tym roku. Jest to również widoczne, na uczelniach, które otworzą je pierwszy raz. Na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce na medycynie ubiegało się w pierwszym etapie rekrutacji 27 osób.

Wielu pacjentów coraz częściej poszukuje miejsc, w których można leczyć zęby za darmo. Takie możliwości stwarza choćby Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne. W ramach przyuczania do zawodu pacjentów przyjmują studenci ostatnich lat stomatologii pod nadzorem specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Kolejne dwanaście uczelni stara się otworzyć kierunek lekarski. Naczelna Rada Lekarska obawia się jednak o jakość kształcenia. Aktualnie w Polsce medycynę wykładają już 24 szkoły wyższe, a od października ich liczba wzrośnie do co najmniej 27.

Nowe wytyczne MEiN dla uczelni medycznych stawiają na praktyczną naukę zawodu i zdobywanie umiejętności komunikacyjnych. Studenci dwóch pierwszych lat mają mieć kontakt z pacjentami, a studia medyczne będzie kończył jednolity wystandaryzowany egzamin praktyczny (OSCE). To krok w dobrą stronę – uważają eksperci portalu Prawo.pl.

Studenci z Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają mieszkańców Szczecina do leczenia zębów. Będą to robić w większości przypadków bezpłatnie albo pacjenci będą musieli zapłacić tylko za materiały dentystyczne.

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA