fot. gov.pl

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 16 kwietnia 2024 r. opublikowało ostateczną listę lekarzy i lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkolenia specjalizacyjnego w ramach wiosennego postępowania kwalifikacyjnego. Opublikowano też liczbę i listę miejsc szkoleniowych dostępnych w postępowaniu kwalifikacyjnym – wiosna 2024.

fot. www.umb.edu.pl

Na rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku został wybrany prof. dr hab. Marcin Moniuszko. Jest on specjalistą chorób wewnętrznych, kieruje Kliniką Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Członkowie Rady do spraw Rozwoju Stomatologii podczas ostatnich obrad zwrócili uwagę na konieczne zmiany w leczeniu przed i podyplomowym lekarzy dentystów. Chodzi między innymi o rzetelne oszacowanie potrzeb w zakresie specjalizacji stomatologicznych i konieczność zweryfikowania uprawnień higienistek stomatologicznych.

W Bydgoszczy powstanie Uniwersyteckie Centrum Stomatologii Collegium Medicum UMK. W planach jest uruchomienie kierunku lekarsko-dentystycznego. Planowane jest tam również prowadzenie kształcenia podyplomowego i specjalistycznego, a także utworzenie wielu poradni dla pacjentów.

Zamknięcie kierunków lekarskich, które nie spełniają warunków kształcenia zapowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej aktualnie 10 uczelni nie posiada odpowiedniego zaplecza i kadry, co zagraża bezpieczeństwu pacjentów.

Uczelnie zrzeszone w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) byłyby gotowe przyjąć studentów z placówek, które nie spełniają odpowiednich wymogów i otrzymały negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeśli doszłoby do ich zamknięcia. Takie deklaracje uzyskał od przewodniczącego KRAUM prof. Marcina Gruchały wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) dr Mateusz Kowalczyk.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczy 244 mln zł na budowę, modernizację i wyposażenie kampusu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-Prokocimiu. Pieniądze te uczelnia otrzyma w formie kredytu na 25 lat.

Stanowisko w sprawie  wymogów gwarantujących wysoką jakość kształcenia na kierunkach lekarskich podjęła Naczelna Rada Lekarska. – Zabieganie o nią jest elementarnym obowiązkiem samorządu lekarskiego – podkreśla NRL.

Polskie największe uczelnie wzięły udział w badaniu przeprowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską. Pytania dotyczyły zasadniczych kwestii dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, między innymi kadry naukowo-dydaktycznej, nauczania przedmiotów przedklinicznych i klinicznych oraz wyników nauczania.

W opinii samorządu lekarskiego zmiany proponowane przez Ministra Edukacji i Nauki w standardach kształcenia nadal nie są adekwatne do potrzeb studentów kierunków lekarskich i nie będą gwarantować jakości kształcenia, a w następstwie leczenia. Zdaniem Prezydium NRL rozporządzenie MEiN ma na celu ułatwienie prowadzenia studiów na kierunku lekarskim uczelniom niewystarczająco przygotowanym do realizacji tego zadania.

Więcej artykułów…

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA