Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


Pytania o e-dokumentację

Na pytania przysłane do redakcji Nowego Gabinetu Stomatologicznego, dotyczące wprowadzenia e-dokumentacji do gabinetów lekarskich, odpowiada Grzegorz Żyjewski, specjalista do spraw systemów informatycznych w firmie Hakon Software.

Autor: Grzegorz Żyjewski


RODO i dokumenty dla pacjenta

Po 25 maja, czyli od dnia rozpoczęcia obowiązywania RODO, każdy przyjmowany pacjent powinien w jasny sposób otrzymać od nas informację o tym, jak jego dane są przetwarzane, po co i jak długo? Jak w rzeczywistości powinno wyglądać przyjęcie pacjenta do gabinetu?

Autor: Ewa Mazur-Pawłowska


Ciekawe wyroki stomatologiczne z 2018 roku

W zeszłorocznym Nowym Gabinecie Stomatologicznym (nr 99) szerzej opisano dwa wyroki z 2017 roku dotyczące leczenia stomatologicznego. Jednym z opisywanych przypadków była sprawa wiertła połkniętego przez pacjenta. Sąd nie dopatrzył się w niej nieprawidłowości w działaniach lekarza. I choć minął już rok od tego czasu, wyrok ten jest ciągle nieprawomocny i zapewne czeka na apelację.

Autor: Tomasz Popielski


Lasery w stomatologii

Współcześnie używane lasery w stomatologii dzielimy na różne sposoby. W zależności od medium wytwarzającego wiązkę światła (gaz lub kryształ), w zależności od miejsca jej aplikacji (tkanki twarde lub miękkie) lub też w zależności od długości emitowanej fali. Nie ma lasera uniwersalnego.

Autor: Zbigniew Raszewski


Resorpcje

Resorpcja jest to zespół czynników fizjologicznych lub patologicznych prowadzący do utraty twardychtkanek zęba i kości wyrostka zębodołowego. Oprócz fizjologicznej resorpcji korzeni zębów mlecznych, spotyka się także patologiczną, występującą zarówno w uzębieniu mlecznym jak i stałym.

 

Autor: Magda Bogatko


Felieton Okluzyjny

Autor: Łukasz Pałka


Styl industrialny

W wyniku recesji w Stanach Zjednoczonych stare budynki przemysłowe: fabryki, magazyny, młyny pustoszały z powodu ogłaszania upadłości kolejnych przedsiębiorstw. Z upływem czasu wraz ze zwiększającą się liczbą ludności w miastach brakowało mieszkań. Opuszczone budynki w centach miast stały się więc bardzo atrakcyjnym miejscem do zaadaptowania ich na cele mieszkalne. W ten sposób powstały tzw. lofty (z ang. strych, poddasze).

Autor: Marta Maliszewska

 

 

Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


Separator amalgamatu potrzebny od zaraz?

Wraz z wejściem w życie europejskich przepisów dotyczących pracy z rtęcią pojawiły się nowe obowiązki po stronie lekarzy dentystów.

Autor: Tomasz Popielski


OC lekarza dentysty

Odpowiedzialność cywilna to jedna z podstawowych zasad polskiego prawa cywilnego. Jest to odpowiedzialność o charakterze majątkowym za wyrządzoną szkodę innej osobie. Jej podstawę stanowią art. 415 oraz art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

Autor: Ewa Pabian


Pytania o e-dokumentację

Na pytania przysłane do redakcji Nowego Gabinetu Stomatologicznego, dotyczące wprowadzenia e-dokumentacji do gabinetów lekarskich, odpowiada Grzegorz Żyjewski, specjalista do spraw systemów informatycznych w firmie Hakon Software.

Autor: Grzegorz Żyjewski


Uwaga! Uśmiech! Zdjęcie!

Trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących wykonywania zdjęć RTG. Choć ich ostateczny wynik nie jest jeszcze pewien, ale warto już teraz zapoznać się z możliwymi zmianami.

Autor: Tomasz Popielski


Badanie techniczne monitora RTG

Wszystkie monitory, na których wyświetlane są zdjęcia, wykonanefalami rentgenowskimi, powinny regularnie przechodzić testy potwierdzające ich niezawodne działanie. Jeśli monitory nie mają wykonanych odpowiednich testów, Sanepid może nawet zamknąć taką placówkę.

Autor: Piotr Szymański


Czy lekarz dentysta może zatrudnić drugiego lekarza dentystę?

Kwestia możliwości zatrudnienia lekarza dentysty przez drugiego lekarza jest kwestią mocno kontrowersyjną. Zakazy wskazane w art. 53 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 poz. 125 j.t., dalej: „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”) są bardzo rygorystyczne i w pewien sposób mogą ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor: Justyna Domańska


Szczoteczki elektryczne

Obliczono, że przy dobrej staranności mycia szczoteczką manualną wykonujemy ok. 600 ruchów na minutę (częstotliwość – ok.10 Hz). Szczoteczkaelektryczna w technologii 3D (np. Oral B Genius) wykonuje w minutę do 58 500 ruchów, pracując w trybie oscylacyjno-rotacyjnym z częstotliwością ok. 87 Hz i pulsacyjnym z częstotliwością ok. 400 Hz. Szczoteczka soniczna osiąga prędkość pracy do 62 000 ruchów na minutę (np. Philips Sonicare), częstotliwość pracy wynosi 1033 Hz. Liderem w ilości drgań jest jednakszczoteczka ultradźwiękowa (np. Megasonex, Emmi-Dental), która pracuje z częstotliwością 1 600 000 Hz [12].

Autor: Magda Sierakowska


Szkoła okluzji: Procedura planowania estetycznego z wykorzystaniem platformy Smylist

Procedura planowania estetycznego z wykorzystaniem platformy Smylist została opracowana przez zespół węgierskich specjalistów pod kierunkiem dr Marii Csillag. Proponowany protokół na podstawie dwóch przypadków klinicznych.

Autor: Krzysztof Adamowicz


Zioła stosowane w higienie i leczeniu jamy ustnej

Choroby jamy ustnej mogą być uważane za główny problem zdrowia publicznego i są zaliczane do najpowszechniejszych chorób przewlekłych, które dotykają ludzkość. Przy tym, ze względu na koszty leczenia, w wielu krajach są one czwartą najdroższą chorobą.

Autor: Grzegorz Żyjewski


Styl Mid-Century Modern

Style w modzie, architekturze, meblarstwie, materiałach, technologiach zmieniają się cyklicznie i ma na to ogromny wpływ nie tylko zmieniający się gust odbiorców i użytkowników, ale także sytuacja społeczno – polityczna. Jaka estetyka zawładnęła wyobraźnią ludzi po II wojnie światowej? Obsypany wieloma nagrodami amerykański serial Mad Man, opowiadając historie intryg i walk o władzę na Manhattanie, doskonale wprowadza widza w scenerię świata z połowy XX wieku.

Autor: Marta Maliszewska

Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


RODO w gabinecie lekarskim

Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1.), zwane „RODO”.

Autorzy: Adrian Chodyna i Michał Kudła


e-Dokumentacja

Na pytania, przesłane do redakcji Nowego Gabinetu Stomatologicznego, dotyczące wprowadzenia e-dokumentacji do gabinetów lekarskich, odpowiada Grzegorz Żyjewski, specjalista do spraw systemów informatycznych w firmie Hakon Software.

Autor: Grzegorz Żyjewski


Internetowe Konto Pacjenta

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w zakresie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1845) w sposób istotny modyfikują aktualny stan prawny. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie systemu e-dokumentacji. Jednak zmiany idą znacznie dalej. Na tej samej platformieinformatycznej co dokumentacja, powstaną m.in. internetowe konta pacjenta.

Autor: Michał Kudła


Przede wszystkim ma nie boleć

Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Taki zapis pojawił się w znowelizowanej ustawie o prawach pacjenta. Lekarz przed zakończeniem wizyty powinien odnotować w karcie pacjenta, że ból ustąpił.

Autor: Tomasz Popielski


Edukacja z medycyny estetycznej

W grudniu 2016 r. Naczelna Izba Lekarska opublikowała raport z badania lekarzy dentystów. W ciągu roku 2015 respondenci najczęściej doskonalili się dzięki literaturze fachowej oraz wymianie doświadczeń z innymi lekarzami (85%). Niemal równie częste było zdobywanie wiedzy za pomocą Internetu (portale, fora, artykuły) – 76%. Ze sformalizowanych form doskonalenia zawodowego (kursów, szkoleń, konferencji, e-learningu) skorzystało 88% lekarzy.

Autor: Małgorzata Kasprzak-Guzek


Afty nawracające

Wykwit pierwotny jest najczęściej opisywany jako plama lub plamka, rzadziej grudka, pęcherzyk lub wykwit plamkowo-grudkowy. Na 1 – 2 dni przed pojawieniem się afty nawracającej (Recurrent AphthousStomatitis, RAs) możliwe jest wystąpienie objawów prodromalnych w postaci uczucia pieczenia czy mrowienia.

Autor: Magda Sierakowska


Nie na targi, ale po wiedzę

„Muszę dotknąć”, „muszę wiedzieć”, czy „muszę się wyrwać” – do której grupy uczestników wystaw stomatologicznych należysz?


Szkoła okluzji: Procedura wykonywania odbudów estetycznych

Procedura wykonywania odbudów estetycznych z wykorzystaniem możliwości, jakie daje system Smylist. Logistyka współpracy z pracownią techniczną.

Autor: lek. dent. Krzysztof Adamowicz


Rehabilitacja implantoprotetyczna pacjentki z zaburzeniami zgryzowymi powstałymi na skutek wczesnych ekstrakcji zębów trzonowych

W interdyscyplinarną rehabilitacji protetycznej pacjentki z zaburzeniami zgryzowymi, spowodowanymi wczesną utratą zębów trzonowych. zaangażowani byli lekarze różnych specjalności: prowadzący lekarz stomatologii ogólnej, chirurg implantolog, endodonta, specjalista zajmujący się fizjologią i dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych.

Autor: Mirella Kowalczyk


W jakim kierunku zmierza diagnostyka obrazowa w stomatologii?

Diagnostyka radiologiczna wpisała się już na stałe w proces leczenia pacjentów w gabinecie stomatologicznym. Obecnie nikogo nie dziwi potrzeba wykonania badania radiologicznego w celu postawienia prawidłowego rozpoznania. Zdjęcia RTG wewnątrzustne, pantomograficzne, coraz częściej także CBCT, to już standard pozyskiwania informacji o stanie zdrowia i potrzebach leczniczych naszych pacjentów.

Autor: lek. dent. Mateusz Szkliniarz


 

Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


Pierwsza kopia dokumentacji medycznej za darmo?

Właściciele gabinetów i klinik stomatologicznych, w związku z obowiązującym od 25 maja RODO, są zobowiązani do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Wynika to z art. 15 RODO. Jednak z interpretacją tego przepisu może być spory kłopot.

Autor: Piotr Szymański


Skuteczna dezynfekcja

Profilaktyka zakażeń to największy priorytet współczesnego świata. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2050 roku zakażenia drobnoustrojami opornymi na antybiotyki będą stanowiły najczęstszą przyczynę śmierci ludzi na świecie. W obliczu takiego zagrożenia należy uważnie przyjrzeć sięstosowanym procedurom higienicznym, których podstawowym celem powinna być ochrona pacjenta przed zakażeniami.

dr n. med. Justyna Piwowarczyk


Ważne zmiany w zapotrzebowaniu na leki

Do tej pory rozporządzenie Ministra Zdrowia jasno określało obowiązki aptek w zakresie realizacji
zapotrzebowania na leki, ale również określało wzór takiego zapotrzebowania dla lekarzy. W związku ze zmianami, które pojawiły się w kwietniu 2018 r., na nowo określono zakres informacji, które powinien zawierać nowy dokument zapotrzebowania. Minister Zdrowia jednak nie zdążył wydać nowego wzoru.

Autor: Tomasz Popielski


Praktycznie o CEDE 2018

Bioaktywne materiały używane w stomatologii

Od kilku lat można zaobserwować nowe sposoby tworzenia materiałów stomatologicznych. Do tej pory producenci skupiali swoją uwagę na właściwościach mechanicznych materiałów. W kolejnych latach dominowała estetyka. Produkowano materiały kompozytowe w wielu, nawet 30 kolorach i przeziernościach. W ostatnich latach producenci stawiają na właściwości bioaktywne materiałów kompozytowych.

Autor: Zbigniew Raszewski


Szkoła okluzji - Analiza RTG ssż

Nowe możliwości analizy RTG stawów skroniowo-żuchwowych wykonywanej aparatem panoramicznym, pod kątem diagnostyki uszkodzeń wewnątrzstawowych.Od około 15 lat stosuję w swojej pracy wstępną diagnostykę uszkodzeń wewnątrzstawowych na podstawie analizy RTG stawów skroniowo-żuchwowych (ssż). Sam sposób analizowania obrazu RTG zrodził się po przestudiowaniu wielu artykułów zespołu badaczy pod kierunkiem prof. Pullingera i prof. Katzberga. Prof. Pullinger wykonał tysiące projekcji MR ssż i ustalił bardzo wiele mierzalnych parametrów mających lub potencjalnie mających spore znaczenie diagnostyczne.

Autor: Krzysztof Adamowicz


Felieton okluzyjny

Autor: Łukasz Pałka


Art Déco

Luksus, splendor, blask i rozrywka. To cechy, które najlepiej oddają charakter art déco. Styl ten jest wyjątkowo elegancki, efektowny i funkcjonalny. We wnętrzach stworzonych zgodnie z jego zasadami rozkoszował się przepychem Wielki Gatsby, a w niezwykle pięknych art décowskich wagonach legendarnego pociągu relacji Paryż – Stambuł podróżowali bohaterowie powieści Agathy Christie w najnowszej ekranizacji „Morderstwa w Orient Expressie”. Mistrzowsko zaaranżowane wnętrza stały się jednym z głównych bohaterów filmu.

Autor: Marta Maliszewska

Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


Separatory amalgamatu obowiązkowe od stycznia

Wprowadzenie unijnych przepisów, nakazujących wyposażenie określonych gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu rtęciowego, oficjalnie zapowiedziało Ministerstwo Zdrowia.

Autor: Piotr Szymański


Zatrudnianie lekarzy

Kwestia możliwości zatrudnienia lekarza przez drugiego lekarza jest mocno kontrowersyjna. Zakazy wskazane w art. 53 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 poz. 125 j.t., dalej: „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”) są bardzo rygorystyczne i w pewien sposób mogą ograniczać swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor: Justyna Domańska 


RODO – czyli jak się uchronić

Od 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać przepisy europejskiego rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych (w skrócie RODO).

Autor: Tomasz Popielski


Raport z oceny klinicznej

Celem tego raportu jest poznanie możliwości wykorzystania w stomatologii systemu LED Blue Light (UV LED) zastosowanego w mikrosilnikach DENSIM. Od roku 2010 w artykułach oraz literaturze fachowej kilkukrotnie pojawiały się wzmianki o zastosowaniu promieniowania UV we współczesnej stomatologii.


Szkoła okluzji: Badania dysfunkcji układu stomatognatycznego

Interpretacja dostępnych badań diagnostycznych pod kątem informacji kiedy i w jaki sposób zakończyć leczenie w różnych postaciach dysfunkcji układu stomatognatycznego. Obecnie wykładnią efektywności leczenia jest interpretacja badań diagnostycznych, których dostępność oraz stopień zaawansowania stale rosną.

Autor: Krzysztof Adamowicz


Odbudowa estetyczna zębów żuchwy i szczęki z zastosowaniem technologii CAD-CAM. Opis przypadku

W pracy przedstawiono rekonstrukcję narządu żucia u 57-letniego pacjenta, z wykorzystaniem technologii CAD-CAM. Opisano szczegółowo plan leczenia i jego realizację, którą udokumentowano zdjęciami z poszczególnych etapów postępowania.

Autor: Dr n med. Jacek Ciesielski


Fluoroza

Fizjologiczna rola fluorków (F-) jest związana głównie z procesem mineralizacji tkanek twardych. Nieorganiczne związki fluoru  stanowią główny element profilaktyki próchnicy zębów – wpływają na strukturę chemiczną szkliwa, remineralizują je, wytwarzają warstwę ochronną przed działaniem kwasów oraz wpływają na zmniejszenie metabolizmu bakterii płytki nazębnej [1].

Autor: Magda Sierakowska


2. Kongres Unii Stomatologii Polskiej

Leczenie mleczaków, opieka nad kobietami w ciąży, wykrywanie zmian nowotworowych, mity związane z rehabilitacją stawu skroniowo-żuchwowego, szkoła okluzji czy współpraca lekarza z asystentką i higienistką, to tylko niektóre spośród dziesiątek tematów wykładów i warsztatów 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej.

Autor: Piotr Szymański


Skaner czy wycisk

Wycisk jest jednym z pierwszych elementów wykonywania nowego uzupełnienia protetycznego. Późniejszy sukces kliniczny w dużej mierze zależy od precyzyjności wycisku oraz wykonanego z niego modelu gipsowego.

Autor: Zbigniew Raszewski


Implanty z tlenku cyrkonu

Obecnie, wszczepienie implantu, to często standardowe postępowanie w procesie leczenia. Implanty najczęściej wykonane są z tytanu lub jego stopów.

Autor: Zbigniew Raszewski


Cała prawda o dentobusach

Pod koniec zeszłego roku 16. dentobusów wyjechało z radomskiej firmy Zeszuta. Przez pierwszy kwartał tego roku trwały konkursy mające wyłonić lekarzy, którzy będą przyjmować w dentobusach.

Autor: Piotr Szymański


Terapia kolagenowa – naturalny sposób regeneracji skóry

Obecnie większość metod leczenia i odmładzania skóry opracowywana jest tak, aby minimalizować okres rekonwalescencji, skracać liczbę sesji zabiegowych i maksymalizować efekty.

Autor: Michał Kaniowski


Styl eklektyczny

Termin eklektyzm pochodzi od greckiego słowa eklektikós (wybierający). Diogenes Laertios, odnosząc się starożytnej filozofii, wprowadził ten termin jako określenie próby łączenia różnych nurtów: platonizmu.

Autor: Marta Maliszewska

Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


Czy można utracić zaufanie pacjenta przy prawidłowym leczeniu?

Opisany poniżej przypadek stanowi dobry przykład rezygnacji z dalszego leczenia, pomimo starań lekarza. Nie każda rezygnacja wiążę się roszczeniami, ale każda ma negatywny wpływ na działalność gabinetu.

Autor: Tomasz Popielski


Opodatkowanie usług stomatologicznych

Jak uregulowany jest problem opodatkowania usług stomatologicznych na gruncie obecnej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. 2017; poz. 1221; dalej: ustawa o VAT) oraz w Dyrektywie 2006/112/ WE RADY z dnia 28 listopada
2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa). Opisaliśmy także kwestie definiowania pojęć odnoszących się do usług stomatologicznych, wskazanie usług zwolnionych oraz nieobjętych zwolnieniem.

Autor: Patrycja Żydek


Elektroniczna dokumentacja medyczna

Na łamach Nowego Gabinetu Stomatologicznego od roku szczegółowo opisujemy zagadnienia związane z wyborem
programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Pytań tych jest coraz więcej, dlategopoprosiliśmy Grzegorza Żyjewskiego, specjalistę ds. systemów informatycznych w firmie Hakon Software, o wyjaśnienie niektórych kwestii.

Autor: Piotr Szymański


Substancje używane do dezynfekcji

Pacjenci oraz personel medyczny mogą być wystawieni na bezpośredni kontakt z różnego typu mikroorganizmami w krwi lub ślinie. Do najgroźniejszych z nich należą wirusy żółtaczki typu B (hepatitis B, HBV), typu C (hepatitis C, HCV), wirusy opryszki typu 1 lub 2, wirusy AIDS (human immunodeficiency virus HIV), prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), gronkowce (staphylococci) i paciorkowce (streptococci). Zatem w jaki sposób i czym skutecznie dezynfekować narzędzia, powierzchnię czy tkanki pacjenta?

Autor: Zbigniew Raszewski


Zadania śliny

Ilość wydzielanej śliny, jej zdolności buforowe oraz zawartość bakterii to wskaźniki pomocne w określaniu stopnia ryzyka próchnicy. Badanie tych parametrów określanych jako „testy ślinowe” pozwala na uzyskanie pełnego obrazu jamy ustnej. Coraz częściej do naszych gabinetów zgłaszają się pacjenci z suchością jamy ustnej (kserostomia). Jak im pomóc?

Autor: Magda Sierakowska


Interdyscyplinarna terapia ortodontycznoprotetyczna

Stomatologia estetyczna w tradycyjnym rozumieniu polegała głównie na wprowadzaniu koron i licówek w celu uzyskania estetycznego wyglądu. Związane było to z reguły z dosyć agresywnym podejściem klinicznym, polegającym na preparacji zębów własnych lub terapii implantoprotetycznej.

Autor: Magdalena Żywicka


Wzmacnianie akrylowych protez osiadających

Tworzywa akrylowe znalazły bardzo szerokie zastosowanie do wykonywania ruchomych uzupełnień protetycznych. Jednak pomimo wielu niewątpliwych zalet, między innymi: bioobojętność, stabilność koloru i łatwość modelowania. Mają wadę w postaci niezbyt wysokiej odporność na złamanie. Setki protez ulegają uszkodzeniu w wyniku oddziaływania sił żucia i w konsekwencji zmęczenia materiału oraz upadków z dużej wysokości na twardą powierzchnię.

Autor: Zbigniew Raszewski


Szkoła okluzji

Kiedy powinniśmy zakończyć leczenie i jak ustabilizować uzyskane wyniki. Terapia dysfunkcji układu stomatognatycznego

Autor: Krzysztof Adamowicz


Z wizytą w: Centrum Stomatologiczne „Uśmiech” Kamil Zarzycki

Dla pacjenta, który wybiera stomatologa, kluczowe są jego kompetencje. Jednak o tym, czy powierzy mu na lata zdrowie swoje i własnej rodziny, decyduje także stosunek lekarza do pacjenta i to, czy zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.

Autor: Marta Maliszewska

Jest 100!

Setny numer Nowego Gabinetu Stomatologicznego jest oczywiście wielkim osiągnięciem całego zespołu redakcyjnego i osób współtworzących każde z wydań. Ale bez Was, drodzy czytelnicy, nasza praca byłaby próżna. Dlatego ślę wielki ukłon w stronę prawie 7 tys. osób, które w ostatnich 16 latach zdecydowały się na zakup prenumeraty Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Dziękuję osobom, które przysyłały do nas komentarze i sugerowały zmiany w magazynie oraz tym, którzy na stoisku na targach chwaliły nas lub ganiły (tych ostatnich chyba nie było). Każdy głos był dla nas bardzo ważny.


Pytania do prawnika

Na pytania Czytelników odpowiada dr n. prawnych, adwokat Maciej Gibiński.


Magazynowanie odpadów

Od grudnia 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące postępowania z odpadami medycznymi. Najistotniejszą zmianą jest konieczność przygotowania specjalnego  pomieszczenia, w którym będą magazynowane odpady. W mniejszych placówkach dopuszcza się użycie do tego celu lodówki. Drugą nowością jest konieczność przygotowania wentylowanego pomieszczenia, w którym przechowywane będą wózki lub pojemniki służące do transportu odpadów. Czas na dostosowanie do tych przepisów to 18 miesięcy.Tajemnica lekarska – temat ciągle aktualny Zadaniem lekarza jest nie tylko leczyć, ale również dbać o to żeby informacja o procesie leczenia pozostała w obrębie gabinetu. Dlatego też ważna jest znajomość przepisów o tajemnicy lekarskiej.

Autor: Piotr Szymański


Płukanki

Pierwsze wzmianki o stosowaniu płukanek pochodzą z ok. 2700 r p.n.e. W medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej wykorzystywano je do leczenia zapalenia dziąseł [1]. W okresach starożytnych płukanie jamy ustnej po mechanicznym oczyszczaniu stało się powszechne wśród wyższych klas, a Hipokrates zalecał mieszankę soli, ałunu i octu [2]. Kultury rdzenne obu Ameryk, przed przybyciem Europejczyków, używały płukanek do ust, wytwarzanych z roślin, m.in. Coptis trifolia [3].

Autor: Magda Sierakowska


Umiejętne piaskowanie

Zastosowanie urządzeń oraz proszków ściernych okazało się sposobem mniej czasochłonnymi alternatywą dla konwencjonalnych instrumentów ręcznych służących do usuwania biofilmu. Do piaskowania powierzchnikorzeni używa się specjalnego drobnego piasku, który jest mało inwazyjny i nie wymaga polerownia pastami. Po zastosowanym zabiegu piaskowania ilość pozostawionego biofilmu jest kilkakrotnie mniejsza niż w przypadku tradycyjnych narzędzi ręcznych.

Autor: Zbigniew Raszewski


Szkoła Okluzji: Jak wykonać aparat okluzyjny

Autor: Krzysztof Adamowicz


Najtrudniejszy pierwszy krok

Planując otwarcie gabinetu stomatologicznego, inwestor najczęściej ma już w głowie własną wizję miejsca, które chce stworzyć, wie, jaki klimat ma w nim panować i jakie informacje pragnie przekazać swoim przyszłym pacjentom przez organizację i sposób aranżacji przestrzeni. Jednak prawo budowlane stawia pewne wymagania.

Autor: Marta Maliszewska

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA