PRAWO DLA STOMATOLOGÓW

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzy właściciele praktyk, które nie posiadają kontraktów z Funduszem będą zobligowani do wystawiania swoim pacjentom recept refundowanych? Istnieje takie prawdopodobieństwo – w odniesieniu do zmian w ustawie refundacyjnej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW Ministerstwie Zdrowia toczą się intensywne rozmowy dotyczące reformy NFZ-u. Główne założenia planowanej zmiany to uporządkowanie kwestii zadłużenia szpitali oraz likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Założenia zmian prawnych mają być zaprezentowane w tym roku.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWłaściciele gabinetów stomatologicznych muszą pamiętać, że od przyszłego roku zmieniają się przepisy dotyczące finansów. Płatności o wartości powyżej 15 tys. zł, będzie można realizować tylko przelewem. Dotyczy to też usług medycznych. Jeśli jakaś praca zostanie wyceniona na ponad 15 tys. zł, pacjent będzie musiał zapłacić przelewem.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPoseł Adam Abramowicz zainteresował się sprawą praktyk studentów na kierunkach lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Parlamentarzysta przygląda się wnikliwie procederowi, w którym właściciele gabinetów każą studentowi płacić za możliwość odbywania praktyk. Jest to niezgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd stycznia 2017 roku miała zniknąć Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniodawców. Okazuje się jednak, że EWUŚ przestanie działać dopiero w lipcu przyszłego roku. Potwierdzeniem ubezpieczenia zdrowotnego ma być tylko PESEL.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówIndywidualne numery recept należy uzyskać od NFZ, by od stycznia 2017 roku można było wystawiać recepty na leki refundowane. Przypominamy, że z końcem grudnia 2016 r. wygasają umowy umożliwiające lekarzom i lekarzom dentystom wystawianie recept. Nowy numer można zdobyć składając wniosek przez Internet.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówSamorząd lekarski w pełni popiera wszelkie działania podejmowane w celu zaprzestania przekraczania norm czasu pracy lekarzy rezydentów oraz ostatecznego rozwiązania praktyki podpisywania przez podmioty lecznicze odrębnych umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżurów medycznych, pomimo stosunku pracy - czytamy w liście napisanym przez Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówLekarz dentysta, który rozpocznie realizowanie usług stomatologicznych po 31 grudnia 2016 roku będzie miał obowiązek ewidencjonowania przychodów za pomocą kasy rejestrującej. Ma obowiązek to robić od momentu rozpoczęcia wykonywania działalności. Przypomnijmy, że obecnie trwa okres dostosowawczy na zainstalowanie kasy rejestrującej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówO prawie 100 milinów złotych zwiększy się w przyszłym roku budżet na służbę zdrowia w województwie świętokrzyskim. Kielecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na leczenie w gabinetach dentystycznych Fundusz, uwzględniając doliczone 2 mln, wyda prawie 67 mln 400 tys. zł.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówMniej wykonanych zabiegów, mniej pieniędzy? Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej sugerują, że limity na świadczenia stomatologiczne mogą być zmniejszone przez NFZ tym podmiotom, które dotychczas wykonały mniej zabiegów niż wynika z podpisanej w 2016 roku umowy.

AKTUALNOŚCI STOMATOLOGICZNE

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska apeluje do resortu zdrowia w sprawie nie zadowalającego sprzętu, z którego korzystają studenci na uniwersytetach medycznych. Choć co roku Ministerstwo Zdrowia zwiększa limity przyjęć na kierunki lekarsko – dentystyczne, to nie zmienia się jakość i ilość sprzętu, z którego mogą korzystać studenci.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWzrosły koszty za wydanie zaświadczenia związanego z procedurą uznawania kwalifikacji lekarza dentysty w Unii Europejskiej. Trzeba obecnie za nie zapłacić 60 zł, czyli o 4,5 zł więcej niż w 2016 r. Podwyżka wynika ze wzrostu stawki najniższego wynagrodzenia, które było odniesieniem przy wyliczaniu wysokości kwoty za wydanie takiego dokumentu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPolacy mogą brać przykład z Amerykanów. Na pewno w temacie dbania o zdrowie jamy ustnej. Z badań wynika, że aż 79 proc. dorosłych Amerykanów widzi związek między ogólnym zdrowiem a zdrowiem jamy ustnej. Jedną z zasad profilaktyki zdrowotnej są dla nich regularne wizyty w gabinecie dentystycznym.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówZakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla firm, które mają problem z regularnym płaceniem składek pewne rozwiązanie. Problemy finansowe mogą pojawić się w każdym przedsiębiorstwie – również w gabinecie dentystycznym. Chodzi o to, by zrobić wszystko, żeby jak najszybciej pokonać kryzys.

Universal primerFirma Equadent wprowadziła na nasz rynek nowy system wiążący Universal Primer (Bisco - USA). Firma Bisco jest pionierem w tworzeniu systemów i cementów adhezyjnych. Universal Primer jest podwójnie utwardzalnym środkiem adhezyjnym o cienkiej grubości filmu.

Intraoral Repair KitSystem Intraoral Repair KIT (firmy Bisco – USA) przeznaczony jest do naprawy odpryśniętej porcelany. Składa się z materiałów koniecznych do naprawy wewnątrzustnej struktury złamanego czy uszkodzonego wypełnienia. Po oczyszczeniu i przygotowaniu pola zabiegowego z łatwością osiągniemy estetyczną i trwałą naprawę, wykonaną z pomocą dowolnego materiału kompozytowego. Wszystkie elementy zestawu można wykorzystać także w innych procedurach stomatologicznych.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pismo dotyczy zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2017 - chodzi o uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówTylko do 9 stycznia dr hab. Janina Stopa będzie krajowym konsultantem w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Powodem złożenia rezygnacji było zakończenie pracy na uczelni.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówRosnąca biurokracja, przekazywanie kompetencji asystentkom, komercjalizacja zawodu – oto najistotniejsze zmiany, jakie prognozuje na najbliższy rok zespół roboczy Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) ds. Rynku Wewnętrznego.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWypełnienia amalgamatowe mają być skutecznie redukowane już od 1 lipca 2018 roku. Od połowy przyszłego roku dzieci oraz kobiety ciężarne i karmiące nie będą mogły mieć zakładanych tego rodzaju wypełnień. Tak wynika z wstępnych ustaleń Unii Europejskiej. Później zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia, tak aby zupełnie wyeliminować amalgamat ze stomatologii.

Ostatnio przyszedł do mnie pacjent z prośbą o wydanie mu jego dokumentacji medycznej. Po kilku dniach od udostępnienia dokumentacji pacjent wrócił z żądaniem przekazania mu kopii zgody na zastosowane u niego leczenie. Nie posiadam takiej zgody, gdyż nie stosowałam ich do tej pory w moim gabinecie. Pacjent twierdzi, że na leczenie protetyczne konieczne było uzyskanie jego zgody pisemnej.

Przez niedopatrzenie agenta ubezpieczeniowego, z usług którego korzystam, mam przerwę w ciągłości polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czy z tego faktu urząd wojewódzki może wyciągnąć w stosunku do mnie jakieś konsekwencje? Dodam, że błąd powstał nie z mojej winy.

Czy lekarz dentysta prowadzący własny gabinet ma obowiązek posiadania paszportu technicznego dla endometru oraz zgrzewarki?

Ostatnio w trakcie przyjmowania pacjentów miałam do czynienia z nieprzyjemną sytuacją. Matka pacjentki małoletniej nie zezwalała na obecność ojca w gabinecie lekarskim. Kilka dni po wizycie matka zabroniła wydawania dokumentacji medycznej dziecka ojcu. Co powinnam w takiej sytuacji zrobić? Jak udało mi się ustalić, rodzice są w trakcie rozwodu.

Czy mogę wydać monitoring z poczekalni - policji, która o to wnioskuje? Czy wydanie takiego dokumentu jest naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych?

W mojej placówce pacjenci pierwszorazowi są proszeni o wypełnienie wywiadu, w którym pytani są między innymi o hospitalizacje, uczulenia, przebyte choroby itd. Czy raz wypełniony dokument powinien być aktualizowany w późniejszym etapie? W jaki sposób należy to robić i jak często?

Czy można poprawiać dokumentację medyczną pacjenta na jego wniosek, nawet po upływie kilku lat po wypadku? Zmiana ma dotyczyć daty wypadku, który miał pacjent. Wypadek był przyczyną utraty dwóch zębów. Kilka dni po wypadku zjawili się u mnie w gabinecie rodzice z pacjentem. Obecnie rodzice pacjenta wnoszą o zmianę w dokumentacji medycznej, daty wypadku, który odnotowałam.

Czy asystentka stomatologiczna może dokonywać wpisów w dokumentacji medycznej pacjenta na polecenie lekarza?

Mam pytanie dotyczące przyjmowania i leczenia pacjentów z Unii Europejskiej. Czy jest konieczność posiadania szczególnych zgód i formularzy zdrowotnych z tym związanych? Czy nie wystarczy formularz w języku polskim podpisany również przez tłumacza?

Prowadzimy Specjalistyczne Centrum Medyczne. Pracuje u nas kardiolog, który wystawia fakturę po każdym miesiącu. Jakiś czas temu wynajmował pomieszczenie pod innym adresem, miał swoich pacjentów i ich kartoteki. Boi się wstawić do nas te kartoteki i boi się również napisać na adres swoich byłych pacjentów informację, że przyjmuje w nowym miejscu.

Czy lekarz stomatolog, może zatrudnić osobę nieposiadającą odpowiedniego wykształcenia na stanowisku asystentki stomatologicznej? Prowadzę prywatny gabinet stomatologiczny. Jako asystentkę stomatologiczną zatrudniam Panią, która nie posiada wykształcenia w tym zakresie (z wykształcenia jest kosmetyczką).

Jakie przepisy mówią o obowiązku dołączania do dokumentacji medycznej pasków sterylizacyjnych? Jak to wygląda w przypadku dokumentacji elektronicznej?

 

Czy placówka medyczna może pobierać od pacjenta numer dowodu osobistego?

Czy pacjent leczony w prywatnym gabinecie stomatologicznym ma obowiązek podania swojego numeru PESEL?

Czy w dokumentacji medycznej pacjenta mam obowiązek podawać jego płeć, skoro już samo imię i nazwisko podpowiadają jakiej płci jest pacjent?

Czy Urząd Kontroli Skarbowej może prosić o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjenta?

Jestem lekarzem ortodontą, zdarzają się sytuacje, kiedy pacjent, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, prosi mnie o wydanie jego modeli diagnostycznych z początku leczenia. Czy mam prawo wydać pacjentowi modele? Jaką opłatę mogę naliczyć za udostępnienie pacjentowi modeli?

Jaką formę działalności gabinetu stomatologicznego wybrać, jeśli chcę zatrudniać dodatkowych lekarzy? Nie do końca rozumiem, że przepisy nie pozwalają na nawiązywanie współpracy z innymi lekarzami. Przecież znaczna liczba zwłaszcza młodych lekarzy jest u kogoś zatrudniona, w jakiej formie więc się to odbywa?

Pytanie: Jakie są możliwości uzyskania dodatkowych punktów w postępowaniu o uzyskanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia?

Pytanie: Czy babcia, która przychodzi z wnuczkiem do gabinetu ma prawo wyrazić zgodę na leczenie?

Pytanie: Jestem lekarzem pracującym w przychodni lekarskiej, gdzie wystawiam faktury na koniec danego miesiąca. Ostatnio otrzymałam od kierownika tej przychodni pismo z roszczeniem pacjenta odnoszące się do prowadzonego przeze mnie leczenia. W piśmie przedstawiciel pacjenta prosi o wskazanie ubezpieczyciela, który zajmie się likwidacją szkody. Czy przekazanie tych danych zapewni mi wypłacenie odszkodowania przez ubezpieczyciela i zakończy proces roszczenia?

Pytanie: Jakie kary grożą za nie zastosowanie się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

Pytanie: Ostatnio wydałam ojcu pacjentki zaświadczenie o leczeniu. Kilka tygodni po tym fakcie zadzwoniła do mnie matka pacjentki, która zapytała, dlaczego zaświadczenie o leczeniu zostało wydane ojcu, który wykorzystał je w sprawie rozwodowej. Czy miałam prawo wydać takie zaświadczenie?

Pytanie: Jakie zbiory danych osobowych mogę znaleźć u siebie w placówce? Kogo one dotyczą?

Pytanie: Prowadzę prywatny gabinet lekarski. Nie zatrudniam żadnego personelu. Nie mam też podpisanej z NFZ umowy. Czy obowiązuje mnie zasada ochrony danych osobowych?

Jak powinna wyglądać pieczątka lekarska, którą należy posługiwać się w dokumentacji medycznej?

szkola stomatologii

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

Intraoral Repair KitSystem Intraoral Repair KIT (firmy Bisco – USA) przeznaczony jest do naprawy odpryśniętej porcelany. Składa się z materiałów koniecznych do naprawy wewnątrzustnej struktury złamanego czy uszkodzonego wypełnienia. Po oczyszczeniu i przygotowaniu pola zabiegowego z łatwością osiągniemy estetyczną i trwałą naprawę, wykonaną z pomocą dowolnego materiału kompozytowego. Wszystkie elementy zestawu można wykorzystać także w innych procedurach stomatologicznych.

Universal primerFirma Equadent wprowadziła na nasz rynek nowy system wiążący Universal Primer (Bisco - USA). Firma Bisco jest pionierem w tworzeniu systemów i cementów adhezyjnych. Universal Primer jest podwójnie utwardzalnym środkiem adhezyjnym o cienkiej grubości filmu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOwandy CR to kompaktowy, designerski i niezwykle skuteczny skaner płytek obrazowych. Jest to najmniejsze urządzeniem tego typu na rynku!

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówO tym, jak istotne jest posiadanie w praktyce stomatologicznej tomografu CBCT i jak jego instalacja zmieniła wizerunek praktyki, z dr n. med. Tomaszem Nowakiem, właścicielem Profesjonalnego Studia Stomatologii Addent w Krakowie i Andrychowie, rozmawia Piotr Szymański - redaktor naczelny Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

Praca w powiększeniu zapewnia komfort dzięki znakomitej poprawie widocznosci pola zabiegowego. W efekcie leczenie jest szybsze, bardziej precyzyjne i skuteczne. Powiększa się liczba dentystów, którzy dostrzegają te walory i decydują się na pracę z wykorzystaniem mikroskopu stomatologicznego.

hotel-porto-bay-rio-internacional-conciergePacjenci zgłaszający się do stomatologa najczęściej chcą otrzymać pomoc jak najszybciej. Chorobom zębów i dziąseł nierzadko towarzyszy trudny do zniesienia ból, co sprawia, że jakakolwiek zwłoka w leczeniu może skutkować skorzystaniem przez pacjenta z usług innego gabinetu. Co gorsza, może się okazać, że pacjent uda się do innego stomatologa nie z powodu braku miejsc, ale z powodu braku odpowiednich komponentów czy środków leczniczych w gabinecie.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówDiagnocam - nowatorska, obrazowa, laserowa metoda diagnostyki próchnicy na powierzchniach stycznych zębów

Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe (bite wings) stanowią obecnie „złoty standard“ w diagnostyce próchnicy w obszarze powierzchni stycznych zębów. Mają one jednak tę wadę, że wiążą się z pewną dawką promieniowania rentgenowskiego. Mają one jednak tę wadę, że wiążą się z pewną dawką promieniowania rentgenowskiego. Pomimo, że dawka promieniowania występująca w nowoczesnych aparatach RTG z cyfrowymi czujnikami jest bardzo mała, to regularne wykonywanie zdjęć RTG, co jest konieczne w monitorowaniu zmian próchnicowych u pacjentów borykających się z nawracającą próchnicą, wywołuje coraz większą krytykę.

Chęć zatrzymania zdrowia i naturalnej młodości to odwieczne marzenie ludzkości, które raczej na zawsze pozostanie w sferze niespełnionych pragnień. Dlatego powstające z czasem niedoskonałości urody w stomatologii związane najczęściej z utratą tkanek zęba, próbujemy zastąpić substytutem naturalnych tkanek. Niezaprzeczalne jest to, że o pięknym uśmiechu decydują przede wszystkim piękne zęby. Patrząc z tego punktu widzenia na stomatologię estetyczną stwierdzimy, że prawidłowo zaplanowany i „wykonany” uśmiech stanowi istotny element w definicji dobrego samopoczucia.

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówW zależności od Twoich potrzeb ORTHOPHOS SL 3D dostępny jest w dwóch objętościach obrazowania 8x8 cm oraz 11x10 cm. Dodatkowo, za pomocą nowego oprogramowania można diagnozować również drogi oddechowe.

narzedzia-stomatologicznePowierzając w czyjeś ręce swoje zęby, należy mieć pewność jego profesjonalizmu. Ponadto zabiegi medyczne, do jakich zaliczają się te z zakresu stomatologii, wymagają odpowiedniej oprawy higienicznej. Jeżeli więc chcesz uzyskać rzeczywistą poprawę swojego uśmiechu, to koniecznie przyłóż się do dokonania odpowiedniego wyboru kliniki stomatologicznej.

MATERIAŁY STOMATOLOGOCZNE

W tym roku, na targach IDS, producent Medic NRG Ltd. zaprezentował innowacyjny system Gentlefile, służący do rotacyjnego opracowania kanałów korzeniowych. System do Polski został wprowadzony przez dystrybutora IQR Medical Sp. z o.o.

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówNowy materiał - Variolink Esthetic jest światło- i dualnie wiążącym cementem kompozytowym, przeznaczonym do ostatecznego cementowania ceramicznych i kompozytowych uzupełnień protetycznych stałych. Materiał reprezentuje nową generację - estetycznych cementów kompozytowych - Variolink Esthetic. 

Firma Equadent wprowadziła na początku roku na rynek europejski propozycję z USA dla dentystów, którzy z różnych przyczyn nie lubią pracować z koferdamem. Jest to zminiaturyzowany koferdam, tzw. minikoferdam "Super Clamps".

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówBioaktywne materiały wypełnieniowe Activa Bioactive (Pulpdent-USA) uzyskały od Dental Advisor ocenę na poziomie aż 98 proc. Do coraz bardziej popularnych materiałów bioaktywnych Activa Restorative oraz Activa Base/Liner, nagrodzonych na targach Krakdent medalem Najwyższej Jakości, od tej jesieni dołączył materiał ACTIVA KID's przeznaczony dla najmłodszych pacjentów.

image4143Core FLo  to podwójnie utwardzalny materiał amerykańskiej firmy Bisco. Głowne zastosowanie Core Flo to odbudowa zrębu zęba. Dzięki niskiej kurczliwości  polecany jest także do cementowania wkładów, może zastępować zębinę. Zawiera fluor.

ProphylaxeOczyszczanie, lakowanie, fluoryzacja i ochrona - nowy zestaw do profilaktyki firmy VOCO zawiera wszystkie produkty niezbędne do profesjonalnej profilaktyki stomatologicznej, które dostępne są razem. Skład zestawu gwarantuje, że zawsze masz pod ręką wszystkie potrzebne produkty.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrzełom w zabiegach odbudowy zębów dzięki innowacyjnemu wskaźnikowi chromatycznemu
W poszukiwaniu idealnego rozwiązania do zabiegów dentystycznych polegających na osadzaniu uzupełnień protetycznych firma Kerr Resoratives stworzyła przełomowy produkt – samotrawiący cement kompozytowy Maxcem Elite™ Chroma. Gwarantuje on całkowitą polimeryzację przy braku światła lub przy krótkim naświetleniu, a dodatkowo jest zgodny ze wszystkimi typami substratów protetycznych – ma zastosowanie przy ceramice do odcinka przedniego i bocznego, przy materiałach CAD/CAM oraz przy uzupełnieniach na bazie stopów metali.

RebildaRebilda Post GT to wkład korzeniowy z materiału kompozytowego wzmocniony włóknem szklanym, przezierny oraz widoczny na zdjęciach radiologicznych. Wykazuje elastyczność zbliżoną do zębiny i zapewnia znacznie silniejsze wiązanie z materiałem do odbudowy zrębu w porównaniu do konwencjonalnych wkładów korzeniowych.

e-stom 600x100

NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY - NAJNOWSZE WYDANIA

NGS 92Nowe zasady zdobywania punktów edukacyjnych; jakie zabiegi, z prawnego punktu widzenia, może wykonywać asystentka stomatologiczna, a jakie higienistka; co według nowych rozporządzeń ministerialnych oznacza dochowanie tajemnicy lekarskiej oraz kolejny zestaw pytań i odpowiedzi w cyklu „pytania do prawnika” – to tylko niektóre prawne zagadnienia poruszane w najnowszym (listopad 2016) wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Z tematów technicznych, jeden z artykułów poświęciliśmy skalerom - jakie są wady i zalety poszczególnych rozwiązań technologicznych, który typ skalera jest najlepszy i do jakich prac? Opisaliśmy też system trzypilnikowego zestawu do mechanicznego opracowywania kanałów.

Kolejne, nie publikowane dotąd procedury sanitarne stosowane w gabinecie stomatologicznym, ponadto - zasady udzielania lekarzom dni wolnych na szkolenia oraz kontrola gabinetu i jakie są „sztuczki prawne”, aby jej uniknąć, to tylko niektóre tematy prawne poruszane w najnowszym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówMinisterstwo Zdrowia przygotowało nowe zasady zdobywania punktów edukacyjnych. Zmiany są wręcz rewolucyjne. Warto zapoznać się  z nowymi wytycznymi, tym bardziej, że teraz będą one bardzo rygorystycznie przestrzegane. W cyklu Pytania do Prawnika opublikowaliśmy kolejnych 10 odpowiedzi naszego redakcyjnego prawnika. Informuje on m.in. o zasadach przerwania leczenia pacjenta, który ignoruje polecenia lekarza. Poruszamy też zasady legitymowania pacjentów, kiedy nam wolno to zrobić, a kiedy nie.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówFakty i mity kontroli Sanepidu; do czego i komu potrzebne są formularze zgody pacjenta; jakie są nowe zasady kontroli gabinetu stomatologicznego; czy NFZ chce w "białych rękawiczkach" pozbawić kontraktów małe gabinety - to tylko kilka z najważniejszych pytań, na które znajdą Państwo odpowiedzi w najnowszym numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Przez lata powstało wiele historii dotyczących kontroli przeprowadzanych przez Sanepid. Okazywało się, że kolor ściereczek do sprzątania musi być uzależniony od rodzaju powierzchni, do której jest przeznaczony albo że mop musi wisieć 50 cm nad podłogą. Czy rzeczywiście te i wiele innych "dziwnych" przepisów, znajduje uzasadnienie w polskim prawie? Część tak, a część, na szczęście nie. Zapraszamy do lektury tekstu: "Fakty i mity kontroli Sanepidu".

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówZasadnicze zmiany w ustawie o działalności leczniczej; kolejny zestaw niepublikowanych dotąd procedur sanitarnych; 10 pytań stomatologów do prawnika, na które odpowiada – Maciej Gibiński, właściciel kancelarii prawnej; prawne uwarunkowania wykonywania przez dentystów zabiegów z dziedziny medycyny estetycznej; nowe decyzje w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej – to tylko niektóre tematy szczegółowo opisane w najnowszym, kwietniowym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego.
Ponadto znajdą państwo: artykuł o laserowym wykrywaniu próchnicy, o urządzeniach do mieszania mas - które najlepsze oraz oczywiście kolejne porady naszego redakcyjnego architekta i marketingowca. Jak rozpoznać trudnego pacjenta, zanim jeszcze coś powie? To wiedza, która przyda się każdemu dentyście.  

SuplemenNGSWydaliśmy publikację z cyklu "Biblioteka Nowego Gabinetu Stomatologicznego" pt. "Procedury sanitarne oraz formularze zgody pacjentów na leczenie stomatologiczne". Zebraliśmy w niej wszystkie formularze zgód pacjentów na leczenie stomatologiczne oraz wszystkie procedury sanitarne, które do tej pory drukowaliśmy w Nowym Gabinecie Stomatologicznym.

Formularze zostały opracowane przez prawników współpracujących z Nowym Gabinetem Stomatologicznym: Tomasza Popielskiego i Wojciecha Szefke.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówJakie szkolenia BHP dla pracowników trzeba konieczne odbyć, aby móc pracować w gabinecie stomatologicznym; z jakimi konsekwencjami prawnymi wiąże się znieczulanie pacjenta i jak się ich ustrzec; jak w świetle nowych przepisów zarządzać danymi osobowymi pacjentów; czy zgodnie z nowymi przepisami musimy zgłosić lodówkę na odpady do specjalnego rejestru – to tylko niektóre z tematów poruszanych w najnowszym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówTradycyjnie w noworocznym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego drukujemy Kalendarium Lekarza Stomatologa. Jest to zestawienie dat, w których lekarz – przedsiębiorca powinien dokonać różnych czynności prawnych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej. Ponadto poruszyliśmy problem prawnych aspektów podpisywania przez pacjentów zgód na leczenie, a także pochyliliśmy się nad błędami medycznymi i wytłumaczyliśmy prawną zależność pomiędzy lekarzem, pacjentem i ubezpieczycielem. Jak zwykle, dział prawa medycznego dopełnia cykl – Pytania do Prawnika, w którym znajdą Państwo odpowiedź na 10 pytań postawionych przez lekarzy dentystów.

nowygabinet.plLasery w stomatologii – to temat, który interesuje coraz większą grupę lekarzy. Postanowiliśmy, w cyklu artykułów, przybliżyć ten temat. Publikujemy pierwszy artykuł. Jest on co prawda bardzo fizyczny, ale poznanie lub przypomnienie sobie właściwości światła jest konieczne, aby później z pełną świadomością używać lasera w zabiegach stomatologicznych. Kolejne tematy to: gwarancja na leczenie udzielana pacjentowi; czy i jaką gwarancję może dać lekarz, kiedy i jak może się jej domagać pacjent; jak postępować w przypadku roszczeń pacjenta – na te pytania odpowiada prawnik, który jest autorem artykułu. Oczywiście, w tym numerze publikujemy także kolejną część cyklu "Pytania do prawnika". Znajdą w nim Państwo odpowiedzi na ponad 10 pytań z różnych zakresów tematycznych. Z pozostałych tematów zwraca uwagę artykuł o stomatologii estetycznej. Ta problematyka będzie również kontynuowana cyklicznie w kolejnych numerach Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Dalej, artykuł o abrazji powietrznej i wywiad z profesorem Bartłomiejem W. Losterem - szefem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego na temat przyszłorocznego Kongresu FDI w Poznaniu. To, oczywiście, tylko niektóre tematy poruszane w tym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Pełen spis treści znajduje się tutaj.

Zapraszamy do wykupienia prenumeraty. Jak to zrobić - kliknij tutaj.

Jeśli nie jesteś pewien, czy masz aktualną prenumeratę, zadzwoń – 22 844 49 42.

 nowygabinet.plJeśli pacjent zarazi lekarza, to czy lekarz może dochodzić zadośćuczynienia i w jakim zakresie; Ministerstwo Zdrowia wprowadziło kolejne istotne zmiany w dokumentacji medycznej; jakie są prawne konsekwencje błędu lekarskiego i jak się ich ustrzec; jak działają kryteria oceny ofert przez NFZ – to tylko kilka wątków prawnych poruszanych w najnowszym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Oczywiście w tym numerze publikujemy kolejną część bardzo popularnego wśród dentystów działu – pytania do prawnika. Ponadto, opublikowaliśmy przegląd różnych urządzeń do detekcji próchnicy, omówiliśmy wady i zalety różnych rodzajów wosków stosowanych w stomatologii oraz opublikowaliśmy trzecią część tekstu o zasadach doboru mikroskopu. Tradycyjnie znalazło się również miejsce na kolejny tekst architektoniczny. To oczywiście tylko niektóre tematy artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu NGS. Zapraszamy do lektury.

Jeśli chesz zamówić prenumeratę, kliknij tutaj.

Szczegółowy spis treści znajduje się tutaj.

NOWOŚCI Z RYNKU STOMATOLOGICZNEGO

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska apeluje do resortu zdrowia w sprawie nie zadowalającego sprzętu, z którego korzystają studenci na uniwersytetach medycznych. Choć co roku Ministerstwo Zdrowia zwiększa limity przyjęć na kierunki lekarsko – dentystyczne, to nie zmienia się jakość i ilość sprzętu, z którego mogą korzystać studenci.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWzrosły koszty za wydanie zaświadczenia związanego z procedurą uznawania kwalifikacji lekarza dentysty w Unii Europejskiej. Trzeba obecnie za nie zapłacić 60 zł, czyli o 4,5 zł więcej niż w 2016 r. Podwyżka wynika ze wzrostu stawki najniższego wynagrodzenia, które było odniesieniem przy wyliczaniu wysokości kwoty za wydanie takiego dokumentu.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPolacy mogą brać przykład z Amerykanów. Na pewno w temacie dbania o zdrowie jamy ustnej. Z badań wynika, że aż 79 proc. dorosłych Amerykanów widzi związek między ogólnym zdrowiem a zdrowiem jamy ustnej. Jedną z zasad profilaktyki zdrowotnej są dla nich regularne wizyty w gabinecie dentystycznym.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy stomatologówZakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował dla firm, które mają problem z regularnym płaceniem składek pewne rozwiązanie. Problemy finansowe mogą pojawić się w każdym przedsiębiorstwie – również w gabinecie dentystycznym. Chodzi o to, by zrobić wszystko, żeby jak najszybciej pokonać kryzys.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Pismo dotyczy zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w roku 2017 - chodzi o uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówTylko do 9 stycznia dr hab. Janina Stopa będzie krajowym konsultantem w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Powodem złożenia rezygnacji było zakończenie pracy na uczelni.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówRosnąca biurokracja, przekazywanie kompetencji asystentkom, komercjalizacja zawodu – oto najistotniejsze zmiany, jakie prognozuje na najbliższy rok zespół roboczy Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) ds. Rynku Wewnętrznego.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWypełnienia amalgamatowe mają być skutecznie redukowane już od 1 lipca 2018 roku. Od połowy przyszłego roku dzieci oraz kobiety ciężarne i karmiące nie będą mogły mieć zakładanych tego rodzaju wypełnień. Tak wynika z wstępnych ustaleń Unii Europejskiej. Później zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia, tak aby zupełnie wyeliminować amalgamat ze stomatologii.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówCzy infekcje po udanych zabiegach implantologicznych przejdą do przeszłości? Hiszpańscy badacze wynaleźli produkt, który ma ułatwić osteointegrację. Kluczem do sukcesu ma być specjalna powłoka ceramiczna, dzięki niej, aktywność chorobotwórczych bakterii ma zostać znacznie ograniczona.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNowatorską metodę odbudowania miazgi zęba po leczeniu kanałowym zapowiadają amerykańscy naukowcy. Przywracać chorym zębom naturalne funkcję mają komórki macierzyste. Amerykańcy badacze twierdzą, że komórki macierzyste zawieszone w kolagenie mogą przywrócić zębom ich naturalne funkcje, wtedy możliwa jest pełna odbudowa uszkodzonego zęba tak, by pozostał żywy i mógł funkcjonować, jak każdy inny zdrowy ząb.

e-rekawice.pl

STREFA PACJENTA

zahnreinigung 1514693 1280Bez wątpienia wybór dobrego stomatologa wcale nie jest taką prostą sprawą, coraz trudniej jest go znaleźć. Musi to być zarówno doskonały fachowiec, który idealnie będzie leczył nasze zęby, jak i powinien przy okazji stwarzać obok siebie dobrą atmosferę. Osoba przychodząca do gabinetu jest zobligowana do tego, żeby mu w pełni zaufać. Nieodpowiednie podejście do nich będzie skutkowało przede wszystkim zniechęceniem oraz sprawi, że będziemy starać się unikać kolejnych wizyt, a to nie jest dobre posunięcie. Stomatolog i jego praca.

 

ladengoraKażdy z nas marzy o pięknym, zdrowym i lśniąco białym uśmiechu, który dodaje nie tylko urody, ale i pewności siebie. Jednak nie każdego natura obdarzyła tak hojnie, by bez „pomocy”, mógł się cieszyć uśmiechem gwiazdy filmowej. I tu z pomocą przychodzą gabinety stomatologiczne.

teeth-1670434 640Stomatologia jest obecnie bardzo popularną i rozwiniętą dziedziną medycyny. Praktycznie każdy człowiek korzysta przynajmniej od czasu do czasu z jej osiągnięć, więc wszystkie takie usługi siłą rzeczy cieszą się dużym wzięciem. Ponadto rynek pracy ciągle poszukuje wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają odpowiednie umiejętności do zajmowania się tą dziedziną. Powinny o tym wiedzieć szczególnie osoby młode, które po skończeniu liceum chcą szukać ciekawego kierunku, w którym można się kształcić.

KiabakariW akcję misyjną w Tanzanii angażują się nie tylko okuliści, ale również lekarze dentyści. Polscy lekarze wspólnie z Fundacją Kiabakari budują pierwszą polską klinikę okulistyczno-dentystyczną w Tanzanii. Projekt „Spójrz i uśmiechnij się” zyskał finansowe wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem rozwoju próchnicy wśród najmłodszych. Szacuje się, że tą chorobą dotkniętych jest aż 76 proc. dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Eksperci przekonują, że obok prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem, czyszczenia przestrzeni międzyzębowych oraz regularnych kontroli u stomatologa bardzo ważną rolę w profilaktyce próchnicy odgrywa bezcukrowa guma do żucia. Według badań stosowanie jej przez 20 minut po jedzeniu i piciu stymuluje wydzielanie śliny, pomagając neutralizować kwasy osadu nazębnego oraz usunąć resztki żywności.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDobry stan zdrowia jamy ustnej to więcej niż ładny uśmiech. Jama ustna jest niczym brama do reszty organizmu, dlatego zdrowie zębów ma wpływ na nasz ogólny stan zdrowia.

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówW przypadku zewnętrznych przebarwień na zębach nie zawsze trzeba decydować się na profesjonalny zabieg wybielania. Satysfakcjonujący efekt może dać także rozjaśnienie zębów przy pomocy szczoteczki sonicznej.

gabinet-stomatologiczny-w-warszawieMimo tego, że w Warszawie wcale nie brakuje dobrych stomatologów, to jednak nie jest łatwo go znaleźć. Szukając takiej osoby możemy nawet stracić wiele godzin, stykając się z reklamami i stronami internetowymi, które oprócz obietnic nie gwarantują nic więcej. Dlatego więc przy poszukiwaniu stomatologa w Warszawie trzeba dokładnie przyjrzeć się zarówno stronie internetowej, jak i również poczytać opinie na specjalistycznych forach lub różnego typu serwisach. Oczywiście to zajmie nam trochę czasu, jednak potem możemy sobie oszczędzić zarówno rozczarowania jak i pieniędzy. Trzeba wyszukiwać jak najwięcej informacji pochodzących z różnych źródeł.

probioticsŻywe kultury dobroczynnych bakterii zamieszkują w ludzkich jelitach, a ich łączna waga wynosi nawet do 2 kilogramów. Są one niezwykle ważne dla prawidłowej pracy układu pokarmowego oraz całego organizmu, a zaburzenie delikatnej równowagi pomiędzy bakteriami dobrymi a ich złymi odpowiednikami może prowadzić do poważnych konsekwencji.

wzdeciaKażdy zna to uczucie – rozpieranie w brzuchu, czasami bolesne skurcze, ”wypsnięty” brzuch. Są to objawy wzdęć, czyli nagromadzenia nadmiernej ilości gazów w jelitach. Jak wyeliminować ten nieestetyczny objaw?

Leczenie stomatologiczne

Nawet osoby, które codziennie i z dużym zaangażowaniem dbają o higienę jamy ustnej, mogą stanąć przed koniecznością wypełnienia zęba, czyli tzw. plombą. Na rynku istnieją różne ich typy i rodzaje.

nowygabinet.pl - portal lekarzy stomatologówStała opieka stomatologiczna i dobra współpraca zrodzicami młodych pacjentów pozwala na wczesne wykrywanie wadzgryzu. Ekspert kampanii „Lekcja stomatologii”, dr Przemysław Uliasz podkreśla ogromną rolę stomatologa prowadzącego dziecko, który powinien obserwować uzębienie malucha, by skierować go do ortodonty w odpowiednim momencie.

Rok noszenia aparatu gwarantuje piękny uśmiech
MIT. Prawdą jest, że aparat na zęby można nosić jedynie przez 10 miesięcy. Jednak jest to możliwe wyłącznie w określonych przypadkach. Leczenie ortodontyczne jest dość skomplikowane, a także zależy od wielu czynników. Toteż zarówno sposób leczenia, jak i czas jego trwania, będą bardzo zróżnicowane. Ortodonci podchodzą do każdego pacjenta indywidualnie i podczas pierwszych wizyt ustalają personalny plan leczenia. Można powiedzieć, że średni czas noszenia aparatu wynosi około dwa lata, jednak nieprawdą jest, że rok noszenia aparatu gwarantuje piękny uśmiech.

Na zabieg wybielania zębów stać coraz więcej Polaków. Ceny w ostatnich latach mocno spadły. Metoda laserowa, uważana obecnie przez wielu stomatologów za najskuteczniejszą, to koszt ok. 800 zł. Najbezpieczniej zabiegi wybielające wykonywać u stomatologa, który dokładnie sprawdzi stan zdrowia uzębienia. Dobry gabinet dentystyczny powinien mieć wysokiej klasy sprzęt i posiadać pozytywne rekomendacje klientów.

 

Michał Gąsior, dyrektor marketingu gabinetu dentystycznego  SmileSPA

 

 

Przezroczyste nakładki ortodontyczne to innowacyjna metoda korekcji wad zgryzu od wielu lat stosowana w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej. Obecnie stają się coraz popularniejsze również w naszym kraju. Oprócz walorów estetycznych, ich głównymi zaletami są: możliwość łatwego wykonywania zabiegów higienicznych, brak negatywnego wpływu na szkliwo, korzenie zębów i dziąsła, a także skuteczność porównywalna z tradycyjnymi aparatami ortodontycznymi.

Można już mieć zęby na kredyt i protezy na raty 0%, teraz przyszła pora na uśmiech z gwarancją. W Polsce przybywa gabinetów stomatologicznych, udzielających pacjentom gwarancji na leczenie. Tego typu dokumentem obejmowane są zarówno kosztowne zabiegi rekonstrukcji uśmiechu na implantach, jak również proste zabiegi np. wypełnienia ubytków. Najczęściej dentyści udzielają gwarancji na okres od 1 do 2 lat. Zdarzają się także się gwarancje dożywotnie np. na kosztowne leczenie implantologiczne. Te ostatnie dają możliwość serwisowania implantów na całym świecie. Korzystają na tym obie strony, są jednak warunki. Zaniedbując higienę jamy ustnej, można stracić prawo do gwarancji.

Decydując się na podbój stolicy musimy być silni i wytrwali, dynamiczni i gotowi na nowe wyzwania. Ważna jest elastyczność i otwartość, a także pewność siebie. Tę ostatnią warto poprzeć nienagannym wyglądem, błyskiem w oku i… zdrowym, białym uśmiechem. Nic bowiem nie zdobi człowieka tak, jak ładny uśmiech – to najłatwiejszy sposób na przełamanie lodów i najprostsza droga do relacji pełnym pozytywnych wibracji.

Endodoncja to dziedzina stomatologii zajmująca się diagnostyką, zapobieganiem oraz leczeniem chorób tkanek leżących wewnątrz zęba a także tkanek okołowierzchołkowych, czyli otaczających wierzchołek korzenia zęba. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi stomatologii. Dzięki leczeniu kanałowemu możliwe staje się dzisiaj uratowanie zęba przed jego usunięciem( ekstrakcją) i wieloletnie utrzymanie go w jamie ustnej.

nowygabinet.plNadwrażliwość zębów cechuje się tym, że zaczynamy odczuwać ból i dyskomfort podczas wydychania zimnego powietrza czy picia gorących napojów. Skąd się bierze i jak jej zapobiegać?

Korony protetyczne, potocznie nazywane "koronkami" to sztuczna odbudowa zębów złamanych, uszkodzonych lub mocno zniszczonych, których nie można odbudować za pomocą standardowych wypełnień lub licówek. Korony protetyczne mocuje się na własnych zębach po leczeniu kanałowym lub w przypadku braków w uzębieniu na implancie.

Rośnie liczba preparatów wybielających zęby przeznaczonych do samodzielnego stosowania, jednak nie są one tak skuteczne jak profesjonalne metody i mogą powodować skutki uboczne. Przed wyborem sposobu usunięcia przebarwień zębów warto skonsultować z dentystą, ponieważ zmiana koloru uzębienia może być objawem choroby wymagającej leczenia.  

 

142364920293352900Państwo w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowego Funduszu Zdrowia zapewnia nam bezpłatne stomatologiczne leczenie. Może jednak warto zrezygnować z usług państwowych i wybrać się do prywatnego gabinetu? Czy warto dodatkowo zapłacić za usługi stomatologiczne?

Ból zęba należy do jednego z najbardziej uciążliwych typów bólu, nawet ten o niewielkim natężeniu potrafi utrudnić nam codzienne funkcjonowanie. Pojawia się on wówczas, gdy dojdzie do podrażnienia nerwu zęba, a jego przyczyny mogą być różnorakie, począwszy do infekcji, przez choroby dziąseł i skończywszy na pęknięciu zęba. Bóle zębów mogą mieć różne natężenie i charakter – tępy, pulsujący lub kłujący. Może mu towarzyszyć opuchnięcie, a czasami nawet ból głowy i gorączka. Niekiedy możemy z nim pomylić ból promieniujący ze stawu szczękowego czy nerwu ucha. Mając do czynienia z bólem zęba należy jak najszybciej udać się do stomatologa na konsultację. Jednak najczęściej jednak musimy trochę na nią poczekać, jak więc ograniczyć dyskomfort do tego czasu?

Implantologia będącą jedną z najmłodszych dziedzin w stomatologii, rozwija się bardzo szybko. Co ważne, zmiany odczuwają nie tylko dentyści, ale przede wszystkim sami pacjenci. Nowoczesne metody uzupełniania braków zębowych, znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia dolegliwości w czasie i po zabiegu wszczepienia implantów, a także pozwalają na zaoszczędzenie cennego czasu.

fot. Centrum Implantologii i Ortodoncji Adrianna BadoraSztuczne zęby, podobnie jak prawdziwe, wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Utrzymanie protezy we właściwej higienie jest niezwykle ważne dla zdrowia, estetyki oraz zachowania neutralnego zapachu z ust. Wyjaśniamy jak prawidłowo czyścić i przechowywać ruchome protezy zębowe.

Dobrze dobrana i zbilansowana dieta, wraz z odpowiednią higieną jamy ustnej i regularnymi wizytami u stomatologa, jest kluczowa dla utrzymania zdrowych i białych zębów. Wraz z dr Adrianną Badorą z Centrum Implantologii i Ortodoncji w Brennej przygotowaliśmy listę produktów, które powinniśmy spożywać, aby móc jak najdłużej cieszyć się pięknym uśmiechem.

nowygabinet.pl - Profilaktyka w zdrowiu jamy ustnejOdpowiednia higiena i pielęgnacja jamy ustnej pozwalają utrzymać zęby w odpowiedniej kondycji, uniknąć ubytków i uszkodzeń dziąseł czy szkliwa. Dzięki temu wizyty u stomatologa nie muszą wiązać się ze stresem, dużymi wydatkami i długotrwałym, uciążliwym leczeniem. Istnieje wiele różnych form profilaktyki. Począwszy od codziennego szczotkowania zębów w warunkach domowych skończywszy na profesjonalnych zabiegach zabezpieczających zęby, wykonywanych w gabinetach stomatologicznych.

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówStres, choroba wieńcowa, nowotwory, niezdrowy tryb życia – to tylko niektóre czynniki, które odpowiadają za problemy z erekcją. Jednak przyczyną zaburzeń potencji mogą być także choroby zębów i przyzębia, o czym, jak pokazują badania przeprowadzone na potrzeby kampanii „Lekcja Stomatologii” nie wie, aż 80% pacjentów[1].

Aby odzyskać piękny biały uśmiech, nie wystarczy zdecydować się na wstawienie implantów zębowych. Bardzo ważna jest właściwa higiena czyli to, w jaki sposób będziemy dbać o nasze trzecie zęby.

Nowoczesna ortodoncja to szeroka gama aparatów, które mogą poradzić sobie niemalże z każdym problemem wad zgryzu oraz wad szczękowo-twarzowych nie tylko u dzieci i młodzieży, ale również u dorosłych. O tym, jaki aparat będzie optymalny, decyduje ortodonta na podstawie przeprowadzonych badań, ale głos należy też do klienta.

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówNajnowsze badania nie są łaskawe dla Polaków. Okazuje się, że większość z nas ma próchnicę, a jedna piąta wcale nie myje zębów. Duża część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy jak istotne dla zdrowia jest systematyczne dbanie o higienę jamy ustnej.  Tylko codzienne prawidłowe szczotkowanie zębów oraz dziąseł pozwala zapobiec pojawieniu się próchnicy.

Każdego dnia ulicami Warszawy mijają się tysiące ludzi. Mniej lub bardziej świadomi obecności tych wszystkich, którzy gdzieś obok się przewijają, mają w sobie poczucie, że to, jak wyglądamy jest naszą wizytówką. Dlatego dziś coraz częściej zwracamy uwagę na naszą zewnętrzność. Dotyczy to także naszych zębów, które równie dobrze mogą być naszą ozdobą, jak i powodem do zawstydzenia.

nowygabinet.pl - portal lekarzy dentystówLicówki to co raz bardziej popularna metoda na eliminację wszystkich niedoskonałości estetycznych zębów. Kiedy możemy je stosować, i co powinniśmy o nich wiedzieć zanim zdecydujemy się nowy, olśniewający uśmiech?

Dzieci w gabinecie stomatologicznym

Panuje powszechna opinia, że zębów mlecznych nie warto leczyć, ponieważ i tak wypadną. Okazuje się jednak, że o zęby dziecka należy dbać od pierwszych miesięcy życia. Regularna pielęgnacja od najmłodszych lat połączona z odpowiednio dobraną dietą przekłada się później na zdrowe zęby stałe oraz mniej problemów z próchnicą.

 

Krzysztof Kowalczyk- lekarz stomatolog, Endodentica

Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym powinna być jak najbardziej przyjemnym doświadczeniem, bo od  tego zależy, czy maluch będzie chciał jeszcze tam wrócić. W żadnym wypadku nie wolno straszyć, lecz należy tłumaczyć dzieciom, jak wiele daje wizyta u dentysty i jak ważne jest dbanie o zęby. Jeśli rodzice chętnie chodzą do stomatologa, to dziecko będzie chciało ich naśladować.

 

 

85 proc. polskich sześciolatków ma próchnicę. Wynika to ze złych nawyków żywieniowych i zbyt rzadkiego kontrolowania stanu zębów w gabinecie stomatologicznym. Z raportu firmy Ipsos wynika, że aż 18 proc. polskich dzieci w ogóle nie odwiedza lekarza dentysty. Zdaniem specjalistów kluczową rolę odgrywają rodzice i to oni powinni wyrobić w dzieciach prawidłowe nawyki związane z higieną jamy ustnej.

 

Bartosz Olejarski, dyrektor rynku masowego GlaxoSmithKline Consumer Healthcare i dr n. med. Agnieszka Laskus, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej Trio-Dent

Siedmiu na dziesięciu przedszkolaków ma próchnicę.  U 15 proc. maluchów zęby są tak zniszczone, że koniecznie będzie usunięcie aż trzech mleczaków. W konsekwencji dzieci mogą mieć w przyszłości wady zgryzu, a nawet problemy z prawidłowym rozwojem kości i mięśni twarzy. 

Lakowanie zębów zupełnie za darmo – w Gdańsku ruszył program profilaktyczny, skierowany do dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia. Przygotowania do realizacji programu trwały dość długo. Jeszcze w grudniu 2013 r. został ogłoszony otwarty konkurs dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na wybór realizatorów programów zdrowotnych dla Gminy Miasta Gdańsk na lata 2014-2016, w tym na "Program profilaktyczny zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1-3 lat”.

Wizyta adaptacyjna u stomatologa to ważny moment w życiu dziecka i powinna być przez nie jak najlepiej zapamiętana. Dentysta musi więc zadbać o dobrą atmosferę, bo widok stomatologicznych narzędzi i zapłakanych rówieśników wychodzących z gabinetu może skutecznie zniechęcić malucha do kolejnych odwiedzin. Dzieci boją się bólu i są na niego bardzo podatne, dlatego rodzice powinni je uprzedzić, że niektóre zabiegi mogą być bolesne.

 

Ubytki zębów mlecznych są powszechne wśród polskich dzieci i rozwijają się m.in. na skutek częstego spożywania napojów bogatych w cukier. Nieleczona wczesna próchnica może doprowadzić do wad zgryzu, dlatego po pojawieniu się pierwszych zębów należy udać się na pierwszą wizytę kontrolną do dentysty. Próchnica zębów mlecznych dotyczy 15 proc. niemowląt oraz aż 64 proc. trzylatków w Polsce.

 

 
szukaj  
wlokna117 dokumentacja217

 

curaprox

DD-Logo-EN  cdmp
 
© 2017 Nowy Gabinet Stomatologiczny. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.