10. Zjazd Lekarzy Dentystów odbędzie się w drugi weekend grudnia 2023 r. (8-10 grudnia 2023 r.) w warszawskim Hotelu Lord. W ramach Zjazdu przygotowano czternaście niezależnych od siebie sesji wykładowych i warsztatowych, a także całodniowe szkolenie dla stomatologów z zakresu ratownictwa medycznego oraz prawa medycznego.

Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że w jesiennej rekrutacji, do komisji stażu podyplomowego wpłynęło 947 wniosków, z czego 774 złożyli lekarze, a 173 lekarze dentyści. To wraz z marcowymi rekrutacjami zamyka bieżący rok wynikiem 1010 aplikacji i świadczy o dodatnim bilansie.

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL Paweł Barucha podkreśla, że obecnie rezydentury dentystyczne stanowią mniej niż 2% wszystkich rezydentur lekarskich. Paweł Barucha uważa, że jest to krzywdzące nie tylko dla lekarzy dentystów, ale przede wszystkim dla pacjentów, którym utrudnia to dostęp do specjalistów.

Niepowtarzalna okazja dla medyków chcących poszerzać swoją wiedzę. Forum Młodych Dentystów – to jedno z wielu licznych wydarzeń towarzyszących Światowemu Kongresowi Stomatologicznemu FDI.

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne po raz kolejny już raz zachęca do wzięcia udziału w niezwykle ciekawym wydarzeniu dla branży stomatologicznej. Ma to być nie tylko okazja do wysłuchania ciekawych wykładów, ale także do zapoznania się z nowinkami na rynku stomatologicznym. Już we wrześniu odbędzie się w Sydney 23. Kongres Światowej Federacji Dentystycznej FDI.

O konieczności zmian w przeprowadzaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego mówi Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz członek Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. - Możemy wprowadzić pytania z wykorzystaniem multimediów np. obrazów, nagrań wideo lub audio. Ciekawym rozwiązaniem są pytania z wykorzystaniem metody „przeciągnij i upuść” - mówi wiceminister Bromber.

Pytania z egzaminów specjalizacyjnych z lat 2018-2020 zostały udostępnione. Stało się tak po długiej batalii sądowej i borykaniu się z wymaganiami ze strony Centrum Egzaminów Medycznych.

Educating for Dental Excellence, czyli „Edukacja dla doskonałości w stomatologii” – to hasło tegorocznego Kongresu Światowej Federacji Dentystycznej (FDI). Odbędzie się ona za 200 dni, ponownie w Australii. Przypominamy, że w 2016 roku FDI gościliśmy w Polsce, podczas targów CEDE.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA