Nie wystarczy być dobrym specjalistą, dziś rynek wymaga skutecznej komunikacji z pacjentem. Aby wiedzieć, jak rozmawiać z pacjentami, warto rozpoznać z jakim typem człowieka mamy do czynienia. Oczywiście na ten temat pojawiło się wiele badań. Wydaje się jednak, że największe zaufanie zdobyło opracowanie Carla Gustava Junga. Zajął się on opisaniem typologii osobowości.

Lekarze stomatolodzy stają coraz częściej przed wieloma wyzwaniami, jakie narzuca im biznes. Będąc właścicielem placówki medycznej są zmuszeni do bycia managerem, przedsiębiorcą, biznesmenem. Dotyczy to nie tylko aspektów prowadzenia samej działalności placówki medycznej. Wyzwanie obejmuje również obszary marketingowe - walki z konkurencją, obszar zarządzania placówką i personelem medycznym, obszar standardów pracy personelu medycznego, zgodnego z wizją i misją placówki i wiele innych aspektów pozamedycznych.

Być widocznym, wyprzedzić konkurencję, dotrzeć do klientów – takimi hasłami kuszą firmy marketingowe, jednak należy z rozwagą podchodzić do ich ofert. Jak to skutecznie, a przede wszystkim zgodnie z prawem, zrobić to dla gabinetu stomatologicznego? Przecież funkcjonuje zakaz reklamy usług medycznych. Przyjrzyjmy się polskiem prawu i  możliwościom jakie daje.

Od początku 2018 roku wszelka dokumentacja medyczna, będzie musiała być prowadzona w wersji elektronicznej. Oznacza to, że każdy z gabinetów, każda przychodnia czy szpital będą musiały mieć wdrożony system (program komputerowy) do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Czasu, na podjęcie decyzji o zakupie programu zarządzającego, nie jest dużo. Trzeba bowiem przeznaczyć kilka miesięcy na wdrożenie (naukę) programu.

Kasa fiskalna w gabinecie. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1544; dalej: Rozporządzenie), od 1 marca 2015 r. każdy stomatolog zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej, popularnie zwanej kasą fiskalną – o czym już wielokrotnie wspominaliśmy na łamach Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

VAT w medycynie. Ustawa o VAT wprowadza generalną regułę, zgodnie z którą odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jest to zasada ogólna, od której są wyjątki. Od podatku VAT zwolnione są  usługi w zakresie opieki medycznej. Ale wybielanie zębów nie mieści się w definicji opieki medycznej. Jak w tym gąszczu, czasami sprzecznych przepisów, znaleźć właściwa drogę. 

Chociaż kluczową rolę w pracy lekarza odgrywają kwalifikacje medyczne, to jednak wciąż niedoceniane przez niektórych kompetencje "miękkie" zadecydują ostatecznie o jego sukcesie zawodowym

Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą CMC Group wynika, że trzema najczęstszymi powodami odwlekania wizyty u dentysty są: strach przed bólem, wstyd odczuwany z powodu aktualnego stanu uzębienia i ceny usług stomatologicznych. Są to sprawy, z którymi lekarze dentyści muszę sobie radzić, aby zapewnić swojej praktyce powracających pacjentów.

Od 1998 roku dopuszczany jest w Wielkiej Brytanii prywatny zarząd nad państwowymi placówkami medycznymi. Wcześniej Brytyjczycy, podobnie jak Irlandczycy i mieszkańcy państw skandynawskich, stosowali model państwowy, w którym obywatele mieli powszechny dostęp do publicznej służby zdrowia. Pod naporem wolnego rynku ustąpiły także Niemcy, gdzie podobnie jak w Polsce, krajach Beneluksu i Francji, obowiązuje wymyślony jeszcze przez kanclerza Bismarcka system kas chorych. Niemcy, podobnie jak Brytyjczycy i Szwedzi, dopuścili prywatne firmy do administrowania usługami medycznymi, zachowując jednak publiczny sposób finansowania służby zdrowia.

Wyniki ankiety „Dentofobia – strach przed dentystą” przeprowadzonej w Polsce wśród kilku tysięcy respondentów dowodzą, że głównym czynnikiem stresogennym dla pacjenta odwiedzającego gabinet stomatologiczny jest ból (60 proc.), nieodpowiednie podejście lekarza (36 proc.) oraz poczucie bezsilności (20 proc.).

Pierwszego maja w większości gabinetów w Polsce będą działały już kasy fiskalne. Do tego czasu trzeba nauczyć się obsługi kasy, poznać polskie prawo w zakresie jej eksploatacji, zarejestrować kasę i jeśli to możliwe, uzyskać zwrot pieniędzy za jej zakup. Warto też poznać, jakie nowe obowiązki spadną na nas w związku z tym, że mamy w gabinecie nowe urządzenie.

Więcej artykułów…

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA