Teoretycznie od 1 stycznia 2015 roku, a praktycznie 3 miesiące później, we wszystkich gabinetach lekarskich będą musiały być zainstalowane kasy fiskalne. To nowe rozporządzenie Ministra Finansów. Trzy miesięczny okres zwłoki to czas, w którym lekarze mają uporać się z zakupem kasy fiskalnej i rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży.

Nie wystarczy być dobrym specjalistą, dziś rynek wymaga skutecznej komunikacji z pacjentem. Aby wiedzieć, jak rozmawiać z pacjentami, warto rozpoznać z jakim typem człowieka mamy do czynienia. Oczywiście na ten temat pojawiło się wiele badań. Wydaje się jednak, że największe zaufanie zdobyło opracowanie Carla Gustava Junga. Zajął się on opisaniem typologii osobowości.

Lekarze stomatolodzy stają coraz częściej przed wieloma wyzwaniami, jakie narzuca im biznes. Będąc właścicielem placówki medycznej są zmuszeni do bycia managerem, przedsiębiorcą, biznesmenem. Dotyczy to nie tylko aspektów prowadzenia samej działalności placówki medycznej. Wyzwanie obejmuje również obszary marketingowe - walki z konkurencją, obszar zarządzania placówką i personelem medycznym, obszar standardów pracy personelu medycznego, zgodnego z wizją i misją placówki i wiele innych aspektów pozamedycznych.

Być widocznym, wyprzedzić konkurencję, dotrzeć do klientów – takimi hasłami kuszą firmy marketingowe, jednak należy z rozwagą podchodzić do ich ofert. Jak to skutecznie, a przede wszystkim zgodnie z prawem, zrobić to dla gabinetu stomatologicznego? Przecież funkcjonuje zakaz reklamy usług medycznych. Przyjrzyjmy się polskiem prawu i  możliwościom jakie daje.

Od początku 2018 roku wszelka dokumentacja medyczna, będzie musiała być prowadzona w wersji elektronicznej. Oznacza to, że każdy z gabinetów, każda przychodnia czy szpital będą musiały mieć wdrożony system (program komputerowy) do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Czasu, na podjęcie decyzji o zakupie programu zarządzającego, nie jest dużo. Trzeba bowiem przeznaczyć kilka miesięcy na wdrożenie (naukę) programu.

Na rynku ciągle jeszcze są tereny, gdzie do poprawy wizerunku i związanego z tym wzrostu przychodów potrzebna jest prawdziwa rewolucja, na wzór tej znanej z popularnego programu telewizyjnego. Jednak w większości przypadków wystarczy naprawdę niewiele, by sprawić, aby nasza praktyka stała się „inna niż wszystkie” i zyskała sobie bardzo pozytywne opinie wśród pacjentów. Trzeba tylko wiedzieć, nad czym należy popracować.

Kasa fiskalna w gabinecie. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., Dz.U. z 2014 r., poz. 1544; dalej: Rozporządzenie), od 1 marca 2015 r. każdy stomatolog zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej, popularnie zwanej kasą fiskalną – o czym już wielokrotnie wspominaliśmy na łamach Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

VAT w medycynie. Ustawa o VAT wprowadza generalną regułę, zgodnie z którą odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jest to zasada ogólna, od której są wyjątki. Od podatku VAT zwolnione są  usługi w zakresie opieki medycznej. Ale wybielanie zębów nie mieści się w definicji opieki medycznej. Jak w tym gąszczu, czasami sprzecznych przepisów, znaleźć właściwa drogę. 

Chociaż kluczową rolę w pracy lekarza odgrywają kwalifikacje medyczne, to jednak wciąż niedoceniane przez niektórych kompetencje "miękkie" zadecydują ostatecznie o jego sukcesie zawodowym. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą CMC Group wynika, że trzema najczęstszymi powodami odwlekania wizyty u dentysty są: strach przed bólem, wstyd odczuwany z powodu aktualnego stanu uzębienia i ceny usług stomatologicznych. Są to sprawy, z którymi lekarze dentyści muszę sobie radzić, aby zapewnić swojej praktyce powracających pacjentów.

Więcej artykułów…