Wiadomości
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Profilaktyka stomatologiczna. W ciągu najbliższych 2 lat zainteresowanie pacjentów zabiegami z zakresu profilaktyki stomatologicznej wzrośnie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Siemens Financial Services w Polsce i firmę EMSProfilaktyka stomatologiczna. W ciągu najbliższych 2 lat zainteresowanie pacjentów zabiegami z zakresu profilaktyki stomatologicznej wzrośnie. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Siemens Financial Services w Polsce i firmę EMS. Wzrostu popularności profilaktyki stomatologicznej spodziewa się prawie 65 proc. ankietowanych lekarzy stomatologów, higienistek i menedżerów gabinetów stomatologicznych.

 

  • Profilaktyka stomatologiczna jest ważna, a jej znaczenie będzie rosło w przyszłości
  • Prognozowane zainteresowanie pacjentów zabiegami higienizacji
  • Pandemia negatywnie wpłynęła na profilaktykę stomatologiczną i stan jamy ustnej pacjentów

 

To dobra wiadomość, ponieważ częsta profilaktyka jest kluczowa dla utrzymania zdrowej jamy ustnej oraz zapobieganiu próchnicy. Niestety zdaniem prawie 62 proc. badanych pandemia Covid-19 negatywnie wpłynęła na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów.

Raport pt. „Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna w Polsce – sytuacja aktualna i trendy” opracowany przez firmy Siemens Financial Services w Polsce i EMS – Electro Medical Systems przy współpracy merytorycznej z Sekcją Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego przedstawia wyniki badania dotyczącego m.in. obecnego stanu oraz kierunków rozwoju profilaktyki stomatologicznej w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone wśród lekarzy stomatologów, higienistek oraz właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych.

Profilaktyka stomatologiczna jest ważna, a jej znaczenie będzie rosło w przyszłości

Respondenci, którzy wzięli udział w badaniu są zgodni, że zabiegi profilaktyki stomatologicznej są istotne w kształtowaniu oferty gabinetów. Prawie 87 proc. ankietowanych jest zdania, że jest ona bardzo ważna, a prawie 11 proc., że raczej ważna.

- Właściwa profilaktyka stomatologiczna jest kluczowa dla zachowania zdrowia jamy ustnej. Pacjenci są coraz bardziej świadomi, że lepiej zapobiegać powstawaniu schorzeniom niż je leczyć w przyszłości. Zainteresowanie profilaktyką zostało zaburzone przez pandemię, jednak w najbliższych latach powinno ono stabilnie rosnąc, a w raz z nim rozwój oferty gabinetów w tym zakresie – mówi Katarzyna Ostrowska, Prezeska Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Prognozowane zainteresowanie pacjentów zabiegami higienizacji

Profilaktyka stomatologiczna graf 1

Źródło: Badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce oraz EMS, wrzesień-październik 2021 r.

N = 400 (higienistek stomatologicznych oraz lekarzy stomatologów/właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych).

Jak wynika z badania, zainteresowanie zabiegami higienizacji jamy ustnej powinno wzrosnąć w ciągu najbliższych 2-3 lat. Takiego zdania jest ponad dwie trzecie ankietowanych (64,88 proc.). Mniejsze zainteresowanie tego typu usługami prognozuje tylko niecałe 2 proc. Pozostała część badanych uważa, że popyt na zabiegi higienizacji utrzyma się na tym samym poziomie.

Zdaniem ankietowanych lekarzy, menedżerów i higienistek, w najbliższych pięciu latach najbardziej wzrośnie popularność profesjonalnej higienizacji jamy ustnej pacjenta (69 proc.). Drugą w kolejności (52 proc.) najczęściej wymienianą usługą przez respondentów są zabiegi reminalizacyjne/lakierownie. Ponad 46 proc. wskazuje także na wzrost popularności instruktażów higieny jamy ustnej.

Zabiegi, które będą zyskiwać na popularności

Profilkaktyka stomatologiczna graf 2

Źródło: Badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce oraz EMS, wrzesień-październik 2021 r.

N = 400 (higienistek stomatologicznych oraz lekarzy stomatologów/właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych).

- Wzrost zainteresowania zabiegami profilaktyki stomatologicznej będzie wpływał na konieczność inwestycji w nowy sprzęt medyczny oraz szkolenia personelu. Jak wynika z badania, już teraz prawie 58 proc. ankietowanych prognozuje, że oferta na tego typu zabiegi będzie się rozwijała w przyszłości. To z kolei stawia kolejne wyzwanie przed menedżerami i właścicielami gabinetów – pozyskanie finansowania na niezbędne inwestycje. Jedną z najbardziej atrakcyjnych form finansowania dla lekarzy jest obecnie pożyczka medyczna, którą można otrzymać bardzo szybko i całkowicie online – mówi Tomasz Szyszka, Kierownik Działu Sprzedaży Vendor Healthcare w Siemens Financial Services w Polsce.  

Pandemia negatywnie wpłynęła na profilaktykę stomatologiczną i stan jamy ustnej pacjentów

Mimo że zabiegi profilaktyki stomatologicznej są bardzo ważne, w wyniku pandemii Covid-19 część pacjentów ograniczyła korzystanie z nich. Jak wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce i EMS, spadek popytu na tego typu zabiegi deklaruje ponad 45 proc. ankietowanych. Prawie 47 proc. lekarzy, higienistek i menedżerów gabinetów informuje, że zainteresowanie utrzymało się na tym samym poziomie, a jedynie 7 proc. badanych, że wzrosło.

Ograniczenie liczby zabiegów profilaktyki stomatologicznej przełożyło się na stan zdrowia pacjentów. Zdaniem aż prawie 62 proc. badanych, pandemia negatywnie wpłynęła na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów. Pozytywny wpływ dostrzega jedynie 2 proc.

Wpływ pandemii na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów

Wpływ pandemii na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów

Źródło: Badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce oraz EMS, wrzesień-październik 2021 r.

N = 400 (higienistek stomatologicznych oraz lekarzy stomatologów/właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych).

– Współczesna stomatologia stawia na spersonalizowane podejście do pacjenta. Jego emanacją w profesjonalnej profilaktyce stomatologicznej jest protokół Guided Biofilm Therapy, rewolucjonizujący jakość i przewidywalność rezultatów klinicznych oraz komfort pacjenta. Poddawani bezpiecznym, nieinwazyjnym i komfortowym procedurom pacjenci częściej zgłaszają się na kolejne wizyty. W rezultacie optymalizuje to zapełnienie kalendarza wizyt, poprawia współpracę zespołu higienistka-lekarz i pozytywnie wpływa na opłacalność profilaktycznej części biznesu placówki – mówi Michał Pietrzyk, General Manager EMS w Polsce.

 

Nota metodologiczna:

Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BIOSTAT we wrześniu i październiku 2021 r. Uczestnikami badania było 400 respondentów dobranych warstwowo-losowo: 200 higienistek stomatologicznych oraz 200 lekarzy stomatologów/właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych. Badanie oparto na metodzie mixed-mode, charakteryzującej się zamiennym stosowaniem technik wywiadów telefonicznych (CATI, technika podstawowa) i wywiadów internetowych (CAWI, technika uzupełniająca).

Dowiedz się więcej

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2024
2023
2022
2021
2020
2019