Informacja o autorze:

Adranna SuszyłoAutor: Adrianna Suszyło

Prawnik w kancelarii SMW Legal. Praktykę prawniczą rozpoczęła w lipcu 2016 r. Specjalizuje się w prawie pracy oraz prawie własności intelektualnej. Świadczy usługi prawne we wspomnianym zakresie na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorców. W swojej działalności zawodowej łączy obydwa obszary zainteresowań zajmując się zagadnieniami znajdującymi się na styku prawa pracy oraz prawa własności intelektualnej.

Kontakt