• Informacja o autorze:

    PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZPrzemysław Gogojewicz 

    Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Właściciel Kancelarii Usług Prawnych Gogojewicz & Współpracownicy Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi. Specjalista prawa medycznego i prawa pracy. Autor licznych publikacji elektronicznych, których benefi cjentami stały się szkoły wyższe, oraz instytucje rządowe. Z jego doświadczenia stale czerpią Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Kontakt