Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

 W sierpniu ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przewiduje likwidację  naboru do szkół  na kierunek „asystentka  stomatologiczna. Rozpoczęty właśnie rok akademicki będzie przedostatnim, w którym przyszłe asystentki stomatologiczne będą mogły zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie. Na szczęście wciąż będą kształcone higienistki stomatologiczne.

 

W sierpniu ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które przewiduje likwidację  naboru do szkół  na kierunek „asystentka  stomatologiczna. Rozpoczęty właśnie rok akademicki będzie przedostatnim, w którym przyszłe asystentki stomatologiczne będą mogły zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie. Na szczęście wciąż będą kształcone higienistki stomatologiczne.

Zapis taki znajdujemy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1140). Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie będzie już rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w tej sprawie rozporządzenie na wniosek Ministerstwa Zdrowia. Uzasadniając swoją propozycję dotyczącą wygaszenia kształcenia w tym zawodzie, Minister Zdrowia zwrócił uwagę, że wśród zawodów medycznych istnieje m.in. zawód higienistka stomatologiczna (także kształcony w szkole policealnej), której zakres uprawnień zawodowych jest szerszy niż asystentki stomatologicznej (obejmuje również zadania zawodowe asystentki stomatologicznej – informuje Joanna Dębek, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej. W opinii Ministra Zdrowia, wygaszenie kształcenia w zawodzie „asystentka stomatologiczna” nie spowoduje negatywnych skutków w postaci ograniczenia świadczeń udzielanych przez personel w gabinetach dentystycznych.

 

Sprawa nie jest taka oczywista

Innego zdania są przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy wydali negatywną opinię w tej sprawie. Uważają oni, że uzasadnienie zmian, przedstawione przez projektodawcę jest niewystarczające i nieprzekonujące. Ministerstwo nie dokonało odpowiedniego porównania i zrównoważenia głosów wszystkich środowisk objętych skutkami wprowadzonej regulacji – mówi Dorota Michalak, przedstawiciel ZNP.  Potwierdzeniem tego zdania są liczne głosy sprzeciwu środowiska edukacyjnego szkół zawodowych, które napływają do ZNP.  Większość dyrektorów szkół policealnych jest całkowicie przeciwna tym decyzjom. Pomimo podjętych przez nich działań w celu uświadomienia decydującym organom o podjęciu błędnej decyzji, nie udało się jednak jej zmienić. Likwidacja form kształcenia praktycznego zawsze wpływa negatywnie na jakość usług. Szkoły policealne kładą ogromny nacisk na kształcenie praktyczne, na naukę zawodu przy wykorzystaniu dostępnego w gabinecie sprzętu. Nauka prowadzona jest przez specjalistów branżowych – stomatologów i asystentki wykonujące ten zawód. Odebranie takiej możliwości kształcenia sprawi, że nowe osoby wchodzące na rynek będą musiały uczyć się zawodu już w pracy, w gabinecie, na prawdziwym kliencie -  mówi Paweł Sakowski, dyrektor poznańskiego oddziału szkoły policealnej TEB Edukacja.

Asystentki „prawą ręką” lekarza dentysty

Część zajęć w ramach kształcenia asystentek stomatologicznych pokrywa się z przedmiotami wykładanymi na kierunku „higienistka stomatologiczna”. Istnieje natomiast bardzo istotna różnica w kształceniu na tych dwóch kierunkach - nauka w zawodzie asystentki stomatologicznej trwa jeden rok, natomiast zdobycie uprawnień higienistki stomatologicznej zajmuje dwa lata nauki. Dyplomowane asystentki są bardzo dobrze przygotowane do pracy w gabinecie stomatologicznym. Oczywiście, mogą zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje ucząc się kolejny rok, ale wiedza zdobyta w jednorocznym programie w zupełności wystarczy, by stać się „prawą ręką” lekarza dentysty.

Ucierpią przedsiębiorcy?

Rozwiązania przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia mogą mieć istotne konsekwencje finansowe. Wykształcenie nowych osób wchodzących na rynek będzie dwa razy dłuższe i dwa razy kosztowniejsze - i to zarówno dla uczących się, jak i dla samorządów. Zmiany mogą też negatywnie wpłynąć na finanse przedsiębiorców. Obecnie lekarz dentysta ma wybór - może pracować sam lub z osobami, które mają odpowiednie przeszkolenie zawodowe. Dużym ułatwieniem dla lekarza jest praca z osobą odpowiednio do tego przygotowaną, a asystentką czy higienistką. Na rynku pracy występuje również „pomoc dentystyczna”, czyli osoba bez formalnych kwalifikacji zawodowych, która pomaga lekarzowi dentyście, wykonując pracę na podstawie nabytego doświadczenia zawodowego. Zatrudnianie, przeszkolenie i odpowiedzialność za pracę  osoby na stanowisku „pomoc dentystyczna” spoczywa na lekarzu dentyście. Jeśli nie będzie kształcenia w zawodzie asystentki, to lekarz będzie musiał sam kogoś przeszkolić lub zatrudnić higienistkę, których na rynku pracy nie ma zbyt wiele. Na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej  NIL w dniu 26 września  2014 r poruszyliśmy temat likwidacji kształcenia zawodzie asystentki stomatologicznej. Z uwagi na to, że problem wymaga głębszej analizy, stwierdziliśmy, aby Komisje Stomatologiczne OIL  wypowiedziały się na ten temat. Pozwoli nam to na wypracowanie stanowiska zgodnego z opinią środowiska – mówi Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, szefowa Komisji Stomatologicznej NRL. Wszystko wskazuje na to, że temat likwidacji kierunku ”asystentka stomatologiczna” nie jest jeszcze do końca zamknięty. Tym bardziej, że od wielu lat słyszy się o tym, że aby móc pracować w gabinecie na stanowisku medycznym trzeba mieć odpowiednie szkolenia. Odchodzi się od pomysłu zatrudniania pomocy dentystycznych, które mogłyby być przeszkolone przez lekarza.  W warunkach kontraktowania z NFZ, wymagana jest obecność asystentki lub higienistki. Osoba, która jest zatrudniona na stanowisku „pomoc dentystyczna” jest nie wystarczającą.  

Pojawia się też kolejne pytanie, co z osobami, które dziś maja tytuł zawodowy asystentka stomatologiczna. Czy za kilka lat, ktoś nie wpadnie na pomysł, żeby znów je wysłać do szkół, aby mogły być higienistkami. Dziś asystentka stomatologiczna jest zawodem medycznym, ale za kilka lat kiedy nie będzie kształcenia w tym zakresie może być z tym problem.


Autor: Przemysław Tórz

 

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA