NFZ
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNFZ znowelizowało zasady określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wprowadza ono nowe zakresy świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole - świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się z Zarządzeniu NFZ nr 140/2021/DSOZ. W uzasadnieniu wskazano, że w ramach konsultacji publicznych wypowiedziało się 29 podmiotów, ale uwagi te nie zostały uwzględnione, ponieważ: „nie dotyczyły przedmiotu regulacji, tj. wprowadzenia nowych zakresów świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole".
Anita Pacholec, Przewodnicząca Zespołu Roboczego KS NRL ds. świadczeń STM finansowanych ze środków publicznych ocenia, że stwierdzenie to jest nierzetelne, bowiem projekt aktu prawnego, który został właśnie opublikowany, nie był w tym kształcie przedstawiony do opiniowania przez zainteresowane środowiska.
Projekt skierowany do konsultacji publicznych dotyczył zupełnie nowego zarządzenia, które miało uchylić i zastąpić zarządzenie obowiązujące od 7 czerwca 2018 r., a nie nowelizacji starego.
Podmioty opiniujące ten projekt miały więc uzasadnione podstawy by zgłaszać uwagi do całego zakresu projektowanej regulacji. – Projektodawca w przedstawionym do konsultacji publicznych projekcie nowego zarządzenia również nie ograniczał się wyłączenie do zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. wprowadzającego nowy zakres świadczeń gwarantowanych w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole. Projekt ten przewidywał bowiem np. podniesienie wartościwspółczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń stomatologicznych udzielonych kobietom w ciąży oraz w okresie połogu w ramach zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne – do 1,3 – ocenia Anita Pacholec.
NFZ dał do opiniowania inny projekt, po czym wyprowadził w życie zupełnie inny projekt, nie uwzględniający proponowanych przez środowiska medyczne zmian, bo formalnie nie zostały zgłoszone do wprowadzonego projektu.