Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Rzecznik Praw Lekarza (RPL) Naczelnej Izby Lekarskiej, Monika Potocka, wystąpiła z wnioskiem o podjęcie działań nadzorczych wobec Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji organów podatkowych w sprawie rozliczeń lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską.

Problematyka rozliczeń podatkowych

RPL podkreśla, że organy podatkowe nie powinny automatycznie wiązać liczby wystawionych recept z liczbą wizyt pacjentów u lekarzy.

– Wystawienie recepty nie zawsze oznacza wizytę lekarską ani konieczność uiszczenia opłaty za świadczenie zdrowotne. Należy dokładnie przeanalizować sprawę i uregulować kwestie interpretacji dotyczących rozliczeń lekarskich, aby uniknąć błędów i niesprawiedliwych działań wobec lekarzy – argumentuje Monika Potocka w piśmie do Ministra Finansów.

Stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej

Podsekretarz Stanu, Zastępca Szefa KAS, Zbigniew Stawicki, w pełni podziela zdanie RPL. W jego opinii liczba recept nie musi odpowiadać ani liczbie wizyt, ani liczbie wystawionych paragonów.

– Finalne rozstrzygnięcie sprawy będzie zależało od dostępnych dowodów, a każda sprawa musi być oceniana indywidualnie  – podkreśla Stawicki.

Działania nadzorcze

W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi działań naczelników urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach dotyczących lekarzy, Szef KAS, jako organ centralny, nie posiada kompetencji do zajmowania się takimi sprawami bezpośrednio. Z tego względu wystąpienie RPL zostało zakwalifikowane jako wniosek o podjęcie działań nadzorczych wobec naczelników urzędów skarbowych i przekazane do Szefa KAS. Zgodnie z przepisami, Szef KAS sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych, lecz nie ma prawa wpływać na decyzje naczelników urzędów skarbowych w indywidualnych sprawach podatników.

Wnioski i rekomendacje

RPL apeluje o jasne i precyzyjne uregulowanie kwestii rozliczeń lekarzy prowadzących indywidualną praktykę lekarską, aby uniknąć błędów interpretacyjnych i niesprawiedliwych działań podatkowych. Podkreśla również potrzebę współpracy między organami skarbowymi a środowiskiem lekarskim w celu zapewnienia przejrzystości i uczciwości w rozliczeniach podatkowych.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Liczba recept nie równa liczbie wizyt

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.