Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne, w tym asystentek i higienistek stomatologicznych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Określono w nim dopuszczalne formy samokształcenia przedstawicieli zawodów medycznych.

Konsekwencją uznania zawodów: asystentka i higienistka stomatologiczna jako zawody medyczne jest konieczność rozwoju zawodowego osób, które ten zawód wykonują. I tak jak w przypadku lekarzy asystentki i higienistki będą musiały zdobywać punkty edukacyjne.

Muszą zdobywać punkty edukacyjne jak lekarze

Chodzi o liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację, liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny.

26 marca 2024 r. wejdzie w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych, podpisana przez prezydenta we wrześniu ubiegłego roku. Reguluje ona zasady i warunki wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, w tym profesji asystentki i higienistki stomatologicznej.

Jak zdobywać punkty?

Zgodnie z projektem rozporządzenia, dopuszczalną formą doskonalenia zawodowego dla osób wykonujących zawody medyczne, w tym asystentek i higienistek, będzie między innymi: udział w seminarium, udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym (przy czym godzina dydaktyczna trwa 45 minut), przygotowanie i wygłoszenie referatu lub prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym albo posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia naukowego. Ponadto udział w warsztacie szkoleniowym, udział w kursie lub szkoleniu zakończonym egzaminem, udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę, z którym osoba wykonująca dany zawód medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilnoprawną lub wykonuje zawód medyczny w formie wolontariatu, udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne i zakończonym testem kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem (godzina dydaktyczna trwa 45 minut), opublikowanie jako autor lub współautor książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych.

Dopełnienie przez osobę wykonującą dany zawód medyczny obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego będzie polegało na uzyskaniu w 5-letnim okresie rozliczeniowym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, w tym 120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Punkty edukacyjne asystentki i higienistki

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.