Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przewodnicząca Komisji ds. Egzaminów z Języka Polskiego dla Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej Mery Topolska-Kotulecka zaznaczyła, że nie można godzić się na takie obniżanie standardów, które stwarza zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów. Jedynym dokumentem uprawniającym do pracy lekarza w Polsce powinno pozostać prawo wykonywania zawodu wydawane przez Okręgowe Izby lekarskie.

Znajomość języka polskiego – konieczna

Naczelna Izba Lekarska niezmiennie wymaga od lekarzy z zagranicy, którzy chcą podjąć pracę w polskim systemie ochrony zdrowia, znajomości języka polskiego. W marcu zeszłego roku samorząd lekarski odmówił wydania prawa do wykonywania zawodu 200 medykom głównie ze względu na niewystarczającą znajomość języka polskiego.

– Ostatnie lata z powodu pandemii Covid-19, a także agresji Rosji na Ukrainę wymagały wyjątkowych rozwiązań w wielu dziedzinach życia, także w opiece zdrowotnej. Wówczas organizatorzy polskiego systemu ochrony zdrowia stworzyli przepisy dotyczące przyznawania tzw. warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przyznając wspomniane uprawnienia, Ministerstwo Zdrowia nie wymagało od lekarzy z zagranicy potwierdzonej żadnym egzaminem czy zaświadczeniem znajomości języka polskiego – czytamy na stronie NIL-u.

Konieczna zmiana przepisów dotyczących lekarzy cudzoziemców

Przedstawiciele samorządu lekarskiego podkreślają, że utrzymywanie tych przepisów w dzisiejszej sytuacji nie znajduje jednak uzasadnienia, a stwarza jedynie potencjał dla wielu nieporozumień i nieprawidłowości. Przede wszystkim zaś zagraża bezpieczeństwu pacjenta. Dopuszczanie lekarzy do wykonywania zawodu bez odpowiedniej weryfikacji ich umiejętności językowych to obniżanie standardów dziedziny wymagającej najwyższych kompetencji. Komisja ds. Egzaminów z języka polskiego NRL w zeszłym roku przeegzaminowała 1911 lekarzy z zagranicy. To wzrost liczby osób przystępujących do egzaminów j. polskiego w NIL o ponad połowę w stosunku do roku 2022. Wówczas 883 lekarzy skorzystało z możliwości weryfikacji swoich umiejętności językowych stworzonej przez samorząd lekarski. Fakt ten świadczy o rosnącej potrzebie wnikliwego weryfikowania znajomości języka polskiego wśród coraz większej liczby przybywających do Polski lekarzy z zagranicy.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Obniżanie standardów opieki medycznej

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.