Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

O niektórych prawach pacjenta i lekarza pisaliśmy już w poprzednich Dentoletterach. Przypomnijmy do czego uprawniony jest lekarz.

Lekarz ma - prawo do wyboru leczenia zgodnego ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Ma prawo wybrać taką metodę leczenia, jaka jest jego zdaniem najskuteczniejsza, zgodnie z posiadaną wiedza medyczną;

Dalsza część artykułu, dostępna jest po zalogowaniu się do serwisu. Logowanie jest bezpłatne.

• prawo do nieinformowania pacjenta o jego stanie zdrowia czy rokowaniach, jeśli przemawia za tym dobro pacjenta;

• prawo do zbadania pacjenta bez jego zgody w przypadku, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić takiej zgody;

• prawo do zasięgnięcia opinii innego lekarza. W razie wątpliwości lekarz może zasięgnąć opinii lekarza specjalisty w tej samej dziedzinie. Może również zwołać konsylium lekarskie;

• prawo do odstąpienia lub niepodjęcia leczenia - jeśli istnieją poważne ku temu powody i jeśli uzyska zgodę swojego przełożonego;

• prawo do odmowy wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z sumieniem. Jednak w takim przypadku lekarz musi odnotować to w dokumentacji medycznej i wskazać innego lekarza, który danego zabiegu dokona;

• prawo do nieprzerwanego 11 godzinnego odpoczynku w ciągu doby.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA