Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Składka na ubezpieczenie obowiązkowe OC lekarzy jest kosztem uzyskania przychodu i możemy ją rozliczyć w księdze przychodów i rozchodów. Tak samo możemy rozliczyć składki lekarskie. Kwestię te reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dalsza część artykułu, dostępna jest po zalogowaniu się do serwisu. Logowanie jest bezpłatne.

Możemy wpisać kwoty w koszty uzyskania przychodów, jeśli mamy dowód zapłaty (w przypadku składki lekarskiej). W przypadku polisy ubezpieczeniowej rozliczenie może wyglądać dwojako – w zależności od formy, jaką przyjął podatnik. Może być to metoda uproszczona lub memoriałowa.

W metodzie uproszczonej polisa ubezpieczeniowa jest księgowana jako koszt w całości w dacie wystawienia polisy, a składka jest księgowana z datą dokonania przelewu. (art. 22 ust. 4 updof).

W metodzie memoriałowej kwotę z polisy trzeba podzielić na okres obowiązywania (przeważnie jest to okres roczny) i rozliczać 1/12 w każdym miesiącu (art. 22 ust. 5-5c i 6 updof). Kwoty dotyczące przychodów księguje się w momencie osiągnięcia odpowiadających im przychodów, a inne nie dotyczące przychodów potrąca się w dacie ich poniesienia.

Uwaga: nie wolno zmieniać metody wpisywania kosztów w księdze w trakcie roku. Zmiana jest możliwa po upłynięciu 12 miesięcy.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA