Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Przypominamy, że co trzy miesiące kierownik podmiotu leczniczego jest zobowiązany przekazać do Państwowej Inspekcji Pracy (a także do właściwych organów samorządów medycznych) dane na temat liczby osób, które wykonują zawód medyczny w oparciu o umowy cywilnoprawne. Taki obowiązek wynika z ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (art 17 ust. 4), która weszła w życie 1 lipca 2011 r.

 

 

Podmiot leczniczy może też zawrzeć umowę cywilnoprawną z praktyką zawodową. Drugą opcją jest praktyka zawodowa, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną. Przepis ma na celu ochronę lekarzy, którzy często są zatrudniani jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji kierownik narusza prawo pracy. Grzywnę nawet do 30 tys. złotych w przypadku nieprawidłowości ma prawo zasądzić Inspektor Pracy, który jest odpowiedzialny za sprawdzenie praworządności w stosunkach pracy. Za zdiagnozowanie nieprawidłowości inspektor może wydać polecenie w sprawie usunięcia stwierdzonego uchybienia, a także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób winnych i ukaranie pracodawcy zgodnie z kodeksem wykroczeń (zgodnie z art. 11, pkt 8 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy).