Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

28 października 2011 r. pojawiło się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłat za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży z dnia 22 września 2010 r na podstawie art. 67 ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.

O wyrobach medycznych. Dotąd w § 1 ust. 1. opłata wnoszone za zgłoszenie: wyrobu medycznego lub wyposażenia wyrobu medycznego wynosiła 300 zł za jeden zgłaszany wyrób. W nowym rozporządzeniu dopisano do tego ustępu, że opłata za zgłoszenie wyrobu wykonanego na zamówienie wynosi 30 zł za zgłaszany wyrób (punkt a). Kwota 300 zł pozostaje dla wyrobu niebędącego wykonanym na zmówienie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA