Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Popychanie, plucie, bicie, szarpanie, a nawet duszenie (o zniewagach nie wspominając) to tylko niektóre z przykładów stosowania agresji przez pacjenta wobec lekarza dentysty. Kodeks prawny akty agresji takie jak: przestępstwo znieważenia, naruszenie nietykalności cielesnej, napaść, uszkodzenie ciała określa jako czyny zabronione

{sms-dostep}

Lekarz jest również chroniony przepisami kodeksu karnego dotyczącymi instytucji państwowych i samorządowych. Choć w rozumieniu definicji kodeksu karnego funkcjonariuszem nie jest publicznym, to może posiadać zgodnie z art. 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego. Zatem każdy lekarz jest chroniony przepisami prawa kodeksu karnego przed zniewagą, którą definiuje się jako „zachowanie, które według ocen uwzględniających kulturę, powszechnie przyjęte obyczaje panujące w danym kręgu i środowisku uznawane jest za wyraz pogardy dla innej osoby”.

Definicja jest konieczna ze względu na różny stopień wrażliwości ludzi. Mogą to być: świadome i bezpośrednie obelżywe i ośmieszające, znieważające słowa, zarzuty, gesty, rysunki, pisma, także wpisy w Internecie na forach publicznych. Za takie przestępstwo grozi grzywna (do 1080 000 zł) bądź kara ograniczenia wolności lub kara ograniczenia wolności do 12 miesięcy. Istniej możliwość odstąpienia od wymierzenia kary na rzecz środka karnego (może mieć to postać świadczenia pieniężnego o wartości do 20 000 zł.). Przestępstwem wobec lekarza jest również naruszenie jego nietykalności osobistej, co niekoniecznie musi skończyć się doznaniem uszczerbku na zdrowiu. Średnie lub lekkie uszkodzenie ciała spowodowane biciem np. pięścią (nawet kilkadziesiąt ciosów) nadal kwalifikuje się niestety tylko do naruszenia nietykalności cielesnej. Za naruszenie nietykalności fizycznej grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Jedynym przypadkiem, kiedy sąd może odstąpić od wymierzenia kary jest prowokujące zachowanie lekarza, które mogło agresywne zachowanie pacjenta wywołać: arogancja, niegrzeczna postawa wobec pacjenta, obrażenie.

Jeśli lekarz doświadczy przy tym np. obrażeń ciała np. przez użycie przedmiotu: broni palnej, noża, siekiery, łomu, pałki bejsbolowej, substancji chemicznych, sprężonego powietrza, będzie to napaść, a jeśli lekarz dozna uszczerbku na zdrowiu, pacjentowi grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu). Lekarz dentysta może również doświadczyć zamachu na mienie: zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy. Jeśli wartość rzeczy wynosiła poniżej 250 zł. czyn klasyfikuje się jako wykroczenie. Grozi za to od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności. Jeśli jednak zostanie to uznane za wypadek mniejszej wagi (czyli o niskiej szkodliwości społecznej), konsekwencją jest grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 12 miesięcy.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA