Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska wysłała pismo do Ministerstwa Zdrowia. Tym razem ponawia wniosek o zainicjowanie rozmów poświęconych sprawom stomatologii, w głównej mierze świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Naczelna Rada Lekarska twierdzi, że niezbędne jest przeprowadzenie trójstronnych rozmów z udziałem Ministerstwa, NFZ i NRL. - NRL prowadzi rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące ustalenia jednolitych zasad rozliczania niektórych procedur oraz dostosowania tabeli punktowej w zakresie części procedur współczesnych standardów udzielania tych świadczeń. Dziś tabela wadliwie oddaje relacje kosztowe pomiędzy niektórymi procedurami – czytamy w piśmie. Problemów stomatologii narosło wiele, aczkolwiek segment zagadnień związanych z udzielaniem świadczeń publicznych wydaje się najwłaściwszym i pierwszym celem do rozmów – piszą autorzy wniosku. NRL alarmowała już wielokrotnie, że leczenie stomatologiczne finansowane przez NFZ jest niedoszacowane.