Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówZmiana regulacji prawo atomowe przyniosła nieco zamieszania wśród stomatologów. Postanowiliśmy u źródła, czyli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, dopytać o szczegóły.

- Należy rozróżnić dwa odrębne aspekty związane z wykonywaniem działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące tj. konieczność uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U.z 2019 r. poz. 1792) oraz zgody, o której mowa w art. 33q ust. 1 ww. ustawy - mówi Elżbieta Otwinowska z Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Głównego Inspektorat Sanitarny. Chodzi o rozróżnienie zezwolenia i zgody.

ZEZWOLENIE dotyczy - wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchamianiu lub stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich (art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).

ZGODA dotyczy - prowadzenia działalności związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (art. 33q ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
Reasumując należy wskazać, iż obowiązek posiadania ZEZWOLENIA dotyczy każdego aparatu rtg, natomiast obowiązek posiadania ZGODY, zgodnie z obowiązującą od dnia 23 września 2019 r. ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593) dotyczy także pracowni stomatologicznych posiadających aparaty rtg pantomograficzne, cefalometryczne, lub CBCT.

Od dnia 23 września 2019 r. o uzyskanie zgody nie muszą ubiegać się podmioty wykonujące działalność związaną z narażeniem polegającą jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywaniu działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu (art. 33q ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe).
- Warto pamiętać, że nie trzeba powtórnie zgłaszać do Sanepidu urządzeń radiologicznych, które zostały uruchomione zgodnie z procedurami obowiązującymi przed wejściem w życie nowego Prawa atomowego – mówi Elżbieta Otwinowska. Obowiązek wystąpienia o zgodę do Sanepidu mają tylko posiadacze nowych urządzeń RTG.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA