Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówPrzypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wchodzą zmiany w odbiorze odpadów medycznych. Każdy wytwórca odpadów medycznych (w tym lekarz i technik dentystyczny) musi mieć numer w rejestrze Bazy Danych o Odpadach. Numer ten jest niezbędny i konieczny do odbioru odpadów z gabinetu. Za brak numeru może grozić nawet areszt.

Kto jeszcze nie zarejestrował się na https://www.bdo.mos.gov.pl, musi to jak najszybciej zrobić.
We wniosku należy wypełnić dział I - dane placówki i w dziale XII podać kod odpadów 18 01 03. Wnioski należy wydrukować, podpisać i wysłać listem poleconym do Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać przez Internet podpisując się profilem zaufanym. Dziś jest to chyba najbezpieczniejszy sposób. Wniosek musi zawierać oświadczenie.
Jeśli tego nie zrobimy na czas grożą nam sankcje. Przepisy przewidują cały katalog kar:
• za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
• za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
• za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
• za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
• za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł
Złożenie wniosku o przyznanie numeru BDO dotyczy nie tylko lekarzy dentystów, ale również techników dentystycznych.

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA