Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wszyscy właściciele prywatnych praktyk lub podmiotów leczniczych muszą przeprowadzić raz do roku wewnętrzny audyt radiologiczny. Audyt powinien być przeprowadzony przez kierownika jednostki audytowanej i dwóch członków zespołu.

 

W przypadku praktyki indywidualnej musi to być lekarz nie pracujący w klinice, który posiada uprawnienia do wykonywania zdjęć RTG zewnątrzustnych oraz uprawnienia ochrony radiologicznej pacjenta. Kierownik ma obowiązek określić zakres i termin audytu oraz usunąć wszelkie nieprawidłowości, jakie odnotował w trakcie audytu.

Audyt ma za zadanie sprawdzić:

- czy procedury robocze zgadzają się z wzorcowymi;

- zdjęcia odrzucone;

- sposób postępowania z podstawową dokumentacją medyczną;

- częstość wykonywania i wyników bieżących testów eksploatacyjnych;

- wielkość dawek, jakie otrzymują pacjenci w stosowanych procedurach radiologicznych i porównać je z odpowiadającymi tym procedurom wartościami poziomów referencyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA