Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W związku z wymogiem kas fiskalnych, pojawiło się w ostatnim czasie więcej kontroli podatkowych w prywatnych gabinetach lekarskich. Lekarz, posiadający własny gabinet powinien wiedzieć, jakie uprawnienia posiada organ kontrolujący.

 

Przypominamy, że właściciel powinien zostać powiadomiony o wszczęciu kontroli najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem. Powinien też wiedzieć, jaki będzie zakres kontroli i czego będzie dotyczyć. Jeśli nie otrzyma takiej wiadomości, może do przychodni nie wpuścić kontrolerów. O planowanej kontroli nie musimy być poinformowani jedynie w sytuacji, gdy kontrola dotyczy opodatkowania przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Kontrolujący powinien okazać legitymację służbową oraz wręczyć upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej Kontrolujący są upoważnieni do:

• zażądania okazania majątku, który podlega danej kontroli oraz do dokonania jego oględzin;

• zażądania by udostępniono im akta, księgi i wszelkiego rodzaju dokumenty powiązane z przedmiotem kontroli oraz do sporządzenia z nich odpisów;

• uzbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;

• zabezpieczania zebranych dowodów;

• legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;

• przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 ordynacji podatkowej;

• zasięgania opinii biegłych.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA