Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty podpisał Minister Edukacji i Nauki w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. Dojdą nowe egzaminy – OSCE, będzie więcej zajęć z pacjentem oraz obowiązkowe zajęcia z komunikacji z pacjentem.

Uzgodnione przez ministrów kwestie zostały uznane za szczególnie istotne z punktu widzenia dbałości o możliwie najwyższą jakość kształcenia oraz spełniające oczekiwania środowiska studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Egzamin standaryzowany (OSCE)

Zakładają one obowiązkowy egzamin standaryzowany (OSCE) na VI roku studiów na kierunku lekarskim i V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym. Zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H (praktyczne nauczanie kliniczne) będą realizowane trakcie w VI roku studiów na kierunku lekarskim oraz V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym w grupach liczących nie więcej niż 5 studentów, a w przypadku kierunku lekarskiego – gdy ich realizacja w takich grupach nie będzie możliwa – mogą być realizowane w grupach liczących nie więcej niż 8 studentów. W trakcie kształcenia w zakresie nauk klinicznych (grupy zajęć E i F) co najmniej 5% łącznej liczby godzin zajęć jest realizowanych w symulowanych warunkach klinicznych, ponadto zajęcia umożliwiające osiągnięcie efektów uczenia się w grupie zajęć H (praktyczne nauczanie kliniczne na VI roku studiów na kierunku lekarskim i na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym) mogą być realizowane w symulowanych warunkach klinicznych, jednak w wymiarze nie większym niż 10% godzin tych zajęć.

Komunikacja z pacjentem

Kształcenie w zakresie komunikowania się z pacjentem oraz współpracy i komunikowania się w zespole będzie prowadzone przez nauczycieli akademickich lub inne osoby, które ukończyły studia, których program określał efekty uczenia się z zakresu komunikacji medycznej lub ukończyły szkolenie z zakresu komunikacji medycznej lub posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu komunikacji medycznej.

Znowelizowane standardy kształcenia w zawodach lekarza i zawodu lekarza dentysty będą miały zastosowanie na studiach począwszy od roku akademickiego 2024/2025.

– Celem nowelizacji rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w części dotyczącej zawodu lekarza i lekarza dentysty jest zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia. Zmiana przepisów wynika również z nowych wyzwań, przed jakimi staje współczesne medyczne szkolnictwo wyższe – czytamy w komunikacie.


Nowy Gabinet Stomatologiczny: Standardy kształcenia lekarzy

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA