Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

pomoc obywatelom UkrainyNaczelna Rada Lekarska odniosła się do zmiany ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. - Prezydium pozytywnie ocenia dostrzeżenie przez projektodawcę potrzeby prowadzenia kursów z języka polskiego dla obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać w Polsce uprawnienia do wykonywania zawodów medycznych.

Potrzeba uzyskania przez te osoby odpowiednich kompetencji w zakresie znajomości języka polskiego podnoszona była już w stanowisku Nr 6/22/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 marca 2022 r., w sprawie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – twierdzi prezydium NRL. Rada podkreśla również, że projektowany przepis przewiduje możliwość dofinansowania szkoleń organizowanych przez okręgowe izby lekarskie pomijając zarówno Wojskową Izbę Lekarską jak i Naczelną Izbę Lekarską. Naczelna Izba Lekarska posiada duży potencjał szkoleniowy, dysponuje odpowiednią bazą szkoleniową i posiada doświadczenie w organizacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów, dlatego pominięcie w przedmiotowej regulacji Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej jest zupełnie niezrozumiałe i niezasadne. Według NRL wątpliwości budzi treść projektowanego art. 22i ust. 2 zdanie drugie, który przewiduje, że obywatel Ukrainy może wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach. Ograniczenie to jest niemożliwe do zweryfikowania przez organizatora szkolenia na etapie ubiegania się o dofinansowanie, czy na etapie zapisów na szkolenie. Należy zatem wyraźnie wskazać, że przekroczenie limitu trzech szkoleń nie może stanowić podstawy do zakwestionowania, czy cofnięcia dofinansowania.

_____________________________

Dowiedz się więcej

Więcej ciekawych artykułów w "Nowy Gabinet Stomatologiczny" - zamów prenumeratę lub kup prenumeratę w naszym sklepie.