Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNaczelna Rada Lekarska apeluje o "pilne podjęcie działań umożliwiających podmiotom wykonującym działalność leczniczą sprawne przekazywanie odpadów medycznych po 1 stycznia 2020 r., a w szczególności o rezygnację z obowiązku sporządzania karty przekazania odpadów wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta przedsiębiorcy w BDO".

Prezydium NRL taki apel wystosowało do Michała Kurtyki ministra klimatu. Do samorządu lekarskiego docierają niepokojące sygnały o braku możliwość pełnej konfiguracji kont w systemie BDO (baza danych odpadowych). Taka sytuacja poważnie zagraża realnej możliwości wykonania przez lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku ewidencji odpadów i spełnienia ustawowych wymagań w tym zakresie – podkreśla NRL. - W związku z powyższym, a tym samym w trosce o bezpieczeństwo lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania świadczeń zdrowotnych, Prezydium NRL wnosi o odroczenie obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów. Samorząd lekarski nie widzi możliwości wdrożenia zasady wystawiania dokumentów ewidencji gospodarki odpadami wyłącznie w postaci elektronicznej bez wydłużenia okresu przejściowego i trwałego pozostawienia możliwości wystawienia tych dokumentów w postaci papierowej – apelują lekarze.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA