Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówOd 8 stycznia 2021 roku, a ramach pilotażu już od lipca 2020 r., wszystkie zdarzenia medyczne będą musiały być zapisywane w specjalnie do tego stworzonym rejestrze elektronicznym nazwanym Systemem Informacji Medycznej. Zostanie w nim zapisany identyfikator pracownika medycznego kierującego wykonaniem operacji, ale także PESEL pacjenta oraz oczywiście podstawowe dane na temat zabiegu czy operacji.

System Informacji Medycznej ma to być rejestr, w którym będą gromadzone informacje o wszelkich zdarzeniach medycznych. Projekt trafił już do konsultacji publicznych. Zakłada się w nim, że usługodawcy mają obowiązek przekazywać do SIM dane o wszystkich zdarzeniach medycznych, muszą to zrobić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia od zakończenia lub rozpoczęcia zdarzenia medycznego. Wyjątki planowane są w szpitalnictwie.
Andrzej Cisło, przewodniczący Zespołu ds. Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że trzeba się przyjrzeć, czy nie wymaga to zbyt dużej ilości danych, które będą musiały raportować placówki medyczne. Andrzej Cisło podkreśla, że na dwa miesiące przed obowiązkiem wystawiania e-recept, publikowanie takiego projektu dowodzi, że resort jest zdeterminowany, by wprowadzać kolejne etapy informatyzacji ochrony zdrowia.
Dokładnie co to jest System Informacji Medycznej określa ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Rozdział 3 tejże ustawy poświęcony jest właśnie SIM. Czytamy w nim, że SIM jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeń opieki zdrowotnej udostępnianych przez systemy teleinformatyczne usługodawców. W SIM są przetwarzane i udostępniane w postaci elektronicznej: dane osobowe i jednostkowe dane medyczne o usługobiorcach, dane o usługodawcach; dane o pracownikach medycznych; dane o płatnikach, dane dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych oraz kwoty środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń, dane umożliwiające wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy usługodawcami oraz usługodawcami a płatnikami, dane dotyczące produktów leczniczych.

 

Spis treści - subskrypcja

loading...
2023
2022
2021
2020
2019
2018

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA