Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNie ma potrzeby powtórnego występowania o wydanie zezwolenia na uruchomienie lub stosowanie aparatów rentgenowskich. Ostatnio pojawiły się wieści, że właściciele urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące muszą wystąpić do Sanepidu o powtórną zgodę na ich użytkowanie. Okazuje się, że są to tylko pogłoski.

Nie ma potrzeby powtórnego występowania do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na:
- uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich w medycznej pracowni rentgenowskiej,
- uruchamianiu lub stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej lub radioterapii schorzeń nienowotworowych poza medyczną pracownią rentgenowską które zostały uruchomione zgodnie z procedurami obowiązującymi przed wejściem w życie art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej – poinformowała Nowy Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Otwinowska z Departamentu Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Obowiązek wystąpienia o zezwolenie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego mają tylko posiadacze nowych aparatów rentgenowskich RTG.
Ostatnio sporo słyszy się o nowych obowiązkach, jakie wynikają ze znowelizowanej ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe. Pojawiły się pogłoski, że właściciele urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące muszą wystąpić do Sanepidu o powtórną zgodę na ich użytkowanie. Dlatego postanowiliśmy zapytać u źródła, czyli w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Okazuje się, że są to tylko pogłoski. Jeśli już ktoś otrzymał zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem polegającej na uruchomieniu i stosowaniu aparatów rentgenowskich, to otrzymane zezwolenie wciąż jest aktualne i nie trzeba występować o nowe.
Więcej na ten temat w najnowszym numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA