Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówNowelizację tak zwanej ustawy prądowej uchwalił Senat. W związku z tym, termin składania oświadczeń do sprzedawców energii został przedłużony do 13 sierpnia. Ma to umożliwić firmom i instytucjom złożenie dokumentu, bez którego nie mogą liczyć na zamrożenie cen energii w drugim półroczu 2019 roku.

Jeśli tego nie zrobią, mogą spodziewać się znacznego wzrostu kosztów za prąd. Dotyczy to mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy zatrudniające do 50 pracowników, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, a także samorządów i uczelni. Wielu przedsiębiorców twierdziło, że pierwszy ustawowy termin na składanie oświadczeń (30 dni) był za krótki i wypadł w środku wakacji. Podkreślili również, że nie było kampanii informacyjnej. Dlatego nasz Parlament ustanowił nowy termin, co prawda tylko o dwa tygodnie dłuższy, ale zawsze.
W przypadku gospodarstw rodzinnych i małych firm zarejestrowanych w domach, obniżka cen jest automatyczna. Jednak firmy uprawnione do stabilizacji cen prądu muszą złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie, że należą do grupy odbiorców korzystających z obniżek, a też chciałyby skorzystać z tej obniżki. Ta zasada dotyczy wszystkich małych i dużych przedsiębiorców i szpitali oraz jednostek sektora publicznego.
Oświadczenie jest konieczne, bowiem każda z firm odbierających prąd od firmy energetycznej teoretycznie może go dalej odsprzedawać. Jeśli tak się dzieje korzysta z innych uregulowań prawnych. Natomiast jeśli firma, gabinet, szpital jest odbiorcą końcowym, a tak jest w zdecydowanej większości przypadków, może skorzystać z ulgi. Jednak zakład energetyczny musi mieć pisemne potwierdzenie, że tak jest.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – tzw. ustawa o cenach prądu, obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Kilka dni temu minister energii podpisał rozporządzenie do tej ustawy – w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Wedle tej ustawy mamy dokładnie miesiąc na złożenie stosowych oświadczeń.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA