Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówDo Trybunału Konstytucyjnego zaskarżono przepis, zgodnie z którym pytania testowe z Lekarskich Egzaminów Końcowych, Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Końcowych oraz Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych mogą być udostępniane dopiero po pięciu latach. Przepis zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Naczelną Radą Lekarską.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim uzasadnieniu podaje, że publiczne pytania udostępniają inne organy państwowe. Podaje między innymi przykład ministerstwa sprawiedliwości. które publikuje zestawy pytań z egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin na aplikację komorniczą. W niedalekiej przyszłości kwestię dostępu do pytań egzaminacyjnych ma uregulować nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ma ją przygotować resort zdrowia na bazie projektu rezydentów.