Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówTylko do dziś (29 lipca) gabinety lekarskie i szpitale mogą składać oświadczenia, na podstawie których będzie można uzyskać ulgę w płaceniu za energię elektryczną w II półroczu 2019 r. Ceny energii pod koniec 2018 roku "poszły" w górę, jednak rząd postanowił zrekompensować te podwyżki. Nie złożenie oświadczenia w terminie, spowoduje naliczenie opłat za zużycie energii po wyższych stawkach.

W przypadku gospodarstw rodzinnych i małych firm zarejestrowanych w domach, obniżka cen jest automatyczna. Jednak firmy uprawnione do stabilizacji cen prądu muszą złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie, że należą do grupy odbiorców korzystających z obniżek, a też chciałyby skorzystać z tej obniżki. Ta zasada dotyczy wszystkich małych i dużych przedsiębiorców i szpitali oraz jednostek sektora publicznego.
Oświadczenie jest konieczne, bowiem każda z firm odbierających prąd od firmy energetycznej teoretycznie może go dalej odsprzedawać. Jeśli tak się dzieje korzysta z innych uregulowań prawnych. Natomiast jeśli firma, gabinet, szpital jest odbiorcą końcowym, a tak jest w zdecydowanej większości przypadków, może skorzystać z ulgi. Jednak zakład energetyczny musi mieć pisemne potwierdzenie, że tak jest.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – tzw. ustawa o cenach prądu, obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Kilka dni temu minister energii podpisał rozporządzenie do tej ustawy – w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Wedle tej ustawy mamy dokładnie miesiąc na złożenie stosowych oświadczeń.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA