Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Lekarze dentyści prowadzący działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów, zobowiązani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO. Jest to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, która działa od 24 stycznia tego roku.


nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystówWniosek składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl. Do wniosku o wpis, składanego w formie pisemnej, należy dołączyć oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru. Niezbędne jest także oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o wpis nie podlega opłacie rejestrowej.
Lekarze, jako wytwórcy odpadów medycznych, podlegają wpisowi do tej ewidencji.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA