Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkiem użytkowania kas rejestrujących nowego typu zostaną objęci wszyscy świadczeniodawcy usług medycznych, czyli również lekarze dentyści. Nowe urządzenia mają umożliwić emisję dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w formie papierowej lub elektronicznej.


nowygabinet.pl - portal dla lekarzy dentystóNowe kasy będą ewidencjonować, przechowywać i bezpiecznie przesyłać dane na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą, a Centralnym Repozytorium Kas. Taki obowiązek od 2020 roku oprócz lekarzy będą mieli również fryzjerzy, kosmetyczki, budowlańcy oraz prawnicy. Natomiast z nowych kas już od 2019 będą musieli korzystać przedstawiciele branży motoryzacyjnej, sprzedawcy paliw, a także usługodawcy z branży żywieniowo – gastronomicznej.