Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wystarcza osobom poniżej 18 roku życia i kobietom w okresie ciąży, porodu i połogu do nabycia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Jak to wygląda w praktyce? Ogólną praktyką jest żądanie okazania dokumentu ubezpieczenia od wszystkich bez wyjątku w każdej placówce medycznej posiadającej umowę z NFZ. Tymczasem działanie takie jest niezgodne z prawem. W przypadku pacjentów należących do obu wymienionych grup nawet sugerowanie, że udzielenie świadczenia refundowanego przez NFZ jest uzależnione od posiadania „książeczki” jest nieetyczne i nieprawidłowe w świetle obowiązującego prawa.

O ile w przypadku małych dzieci, czy kobiet w zaawansowanej ciąży stwierdzenie tego prawa nie jest problemem, o tyle w przypadku wyrośniętych młodzieńców, czy ciąży jeszcze niewidocznej, a deklarowanej, można zażądać potwierdzenia uprawnienia. Jak? W przypadku młodzieży może to być ważna legitymacja szkolna ze zdjęciem i datą urodzenia. Jeśli chodzi o kobiety w ciąży, takim dokumentem jest karta ciąży z dowodem osobistym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia uprawnień, można zażądać dokumentu ubezpieczenia.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA