Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Prawo wykonywania zawodu lekarzowi - obcokrajowcowi przyznaje Okręgowa Izba Lekarska na podstawie opinii Ośrodka Uznawania Kwalifikacji przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Jednostką odpowiedzialną w Okręgowej Izbie jest Komisja rejestracji i prawa wykonywania zawodu. Jakie dokumenty należy złożyć?

 

1. Wniosek W-2A - "Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej". Taki dokument zawiera oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy;

2. Dyplom ukończenia wyższej szkoły medycznej --> kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

3. Staż podyplomowy - potwierdzenie odbycia tego stażu, jeśli obowiązywał w danym kraju - kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

4. Licencja / prawo wykonywania zawodu wydane przez organ upoważniony - Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ - kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

5. Zaświadczenie potwierdzające przepracowanie przynajmniej 3 lat z ostatnich 5 lat wydane przez organ upoważniony - Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ - kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

6. Zaświadczenie potwierdzające niekaralność lekarza w zawodzie tzw. "Certificate of Good Standing" wydane przez organ upoważniony - Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską/ - kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

7. Dokument potwierdzający obywatelstwo - paszport - kserokopia;

8. 2 zdjęcia - w formacie paszportowym;

9. specjalizacje - kserokopia + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA