Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Co czeka lekarza dentystę prowadzącego własną praktykę lekarską, który ukryje dochody przed urzędem skarbowym? Sankcje skarbowe. Będzie musiał zapłacić zaległy podatek wysokości 75 proc. ukrytych dochodów oraz karę grzywny.

Jej wysokość będzie zależna od wagi przekroczenia czynu – w zależności od tego, czy będzie on się kwalifikował jako wykroczenie czy przestępstwo. O wykroczeniu skarbowym mówi się, gdy uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza kwoty 8000 złotych. Przy uszczupleniu powyżej 8000 złotych czyn kwalifikuje się jako przestępstwo podatkowe. Grzywna przy wykroczeniu wynosi od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (1600 w 2013 roku) – czyli od 160 do 32 000 zł. Natomiast grzywna za przestępstwo skarbowe może wynieść podatnika: od 533,30 zł do 15 359 760 złotych. To wielokrotność określonej liczby stawek dziennych – od 10 do 720. Karą za przestępstwo podatkowe na dużą skalę może też być kara pozbawienia wolności.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA