Prawo w gabinecie
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Od 1 maja obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej z dnia 26 marca 2013 roku. Wcześniej ważne było tylko rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzana. Obecnie obowiązują oba rozporządzenia.

 

Dotąd dokumentacja była prowadzona w formie papierowej, a dostęp do niej był bardziej ograniczony. Teraz dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej będzie możliwy dzięki Systemowi Informacji Medycznej (SIM) oraz udostępniony poprzez platformę ePUAP. System Informacji Medycznej przejmie część obowiązków dotyczących archiwizacji dokumentacji. Po zamknięciu ośrodka, cała dokumentacja trafi do SIM i już nie trzeba Bedzie jej przechowywać w archiwach gabinetu. Dzięki informatycznemu systemowi będzie możliwa wzajemna wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami medycznymi: usługodawcami, usługobiorcami oraz rejestrami medycznymi. Rozporządzenie to określa warunki na jakich będzie system działał, jednak nie nakazuje wprowadzenia systemu do placówek. Tutaj wciąż graniczną datą jest rok 2014.

KSIĘGARNIA STOMATOLOGICZNA

ZGODY KSIĄŻKA min

2020 2264 cattani banner 01 350x100

 

EWA MAZUR PAWŁOWSKA